Archív akcí


Daň z příjmů ze závislé činnosti - ONLINE   KPV 

Lektor: Ing. Marie Hajšmanová
21.12.2023

Aktuality v účetnictví a daních   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
15.12.2023

Účetní závěrka veřejného sektoru

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
14.12.2023

Fyzické a právnické osoby z účetního a daňového pohledu    KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
13.12.2023

Základy mezinárodního zdanění   KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
11.12.2023

Mzdové aktuality   KPV 

Lektor: PhDr. Dagmar Kučerová
6.12.2023

IFRS Update   KPV 

Lektor: Ing. Libor Vašek, Ph.D.
5.12.2023

Inventarizace v účetnictví a daních   KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
5.12.2023

IFRS specialista - zkouška NANEČISTO   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
1.12.2023

IFRS specialista - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
23. a 24.11.2023

Inventarizace v organizacích veřejného sektoru - OSTRAVA

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
23.11.2023

Inventarizace v organizacích veřejného sektoru - PRAHA

Lektor: Ing. Alena Kochová
23.11.2023

Finanční účetnictví - trénink (program “certifikace 2022+“)   KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
15. a 16.11. 2023

Daně - trénink (pro oba programy)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
13.11., 14.11., 15. 11. 2023

Co musí účetní vědět o DPH   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
6.11.2023

Speciál pro účetní veřejného sektoru V. - inventarizace a roční účetní závěrka    KPV 

Lektor: Ing. Simona Pacáková
3.11.2023

Cash flow   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
3.11.2023

Komplikované účetní případy v kontextu interpretací NÚR   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
2.11.2023

PAP v příkladech pro pokročilé

Lektor: Ing. Alena Kochová
31.10.2023

Krácený a poměrný nárok na odpočet DPH a jejich následné úpravy   KPV 

Lektor: Ing. Jan Tecl
31.10.2023

Cestovní náhrady   KPV 

Lektor: Ing. Marie Hajšmanová
26.10.2023

PAP - Metodika

Lektor: Ing. Alena Kochová
24.10.2023

Speciál pro účetní veřejného sektoru IV. - další účetní specifika veřejného sektoru a finanční kontrola   KPV 

Lektor: Ing. Simona Pacáková
20.10.2023

Speciál pro účetní veřejného sektoru III. - dotace a příspěvky   KPV 

Lektor: Ing. Simona Pacáková
19.10.2023

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu včetně praktických příkladů   KPV 

Lektor: RNDr. Ivan Brychta
18.10.2023

Plánování investic ÚSC v inflační době   KPV 

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
17.10.2023

Uplatňování DPH v nejdůležitějších okruzích v příkladech vč. řešení    KPV 

Lektor: Ing. Vladimír Zdražil
17.10.2023

Zaměstnanecké benefity   KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
16.10.2023

IFRS specialista - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
12. a 13.10., 26. a 27.10., 9. a 10.11., 23. a 24.11.2023

IFRS specialista - přípravný kurz   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
12. a 13.10., 26. a 27.10., 9. a 10.11.2023

Základy účetnictví - 3denní speciál

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
11.-13.10.2023

Mezinárodní zdanění   KPV 

Lektor: Ing. Jan Tecl
10.10.2023

Účetnictví organizací veřejného sektoru – Vlastní zdroje - ONLINE   KPV 

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
10.10.2023

Chci být účetní, ale jak mám začít? odpolední workshop

Lektor: Ing. Simona Kropáčková
9.10.2023

Vnitřní kontrolní systém a finanční řízení pro PO zřizované OSS   KPV 

Lektor: Ing. Alena Kochová
5.10.2023

Neziskové organizace komplexně   KPV 

Lektor: Ing. Simona Pacáková
05. - 07. 10.2023

Základy DPH pro začátečníky

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
03. - 04. 10. 2023

Speciál pro účetní veřejného sektoru II. - fondy   KPV 

Lektor: Ing. Simona Pacáková
21.9.2023

Finanční účetnictví - přípravný kurz vč. tréninku (program “certifikace 2022+“)   KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
21. - 22. 9., 5. - 6.10., 19. - 20.10., 15. - 16. 11. 2023

Společenství vlastníků jednotek - daňové a účetní povinnosti   KPV 

Lektor: RNDr. Ivan Brychta
20.9.2023

Speciál pro účetní veřejného sektoru

Lektor: Ing. Simona Pacáková
20.9., 21.9., 19.10., 20.10., 3.11.2023

Speciál pro účetní veřejného sektoru I. - úvod do problematiky   KPV 

Lektor: Ing. Simona Pacáková
20.9.2023

Nájmy nemovitých věcí - účetní a daňový pohled   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
19.9.2023

Zákoník práce po novele 2023   KPV 

Lektor: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
19.9.2023

Zákon o ochraně oznamovatelů   KPV 

Lektor: Ing. Mgr. Tereza Krupová
18.9.2023

Pracovněprávní novinky    KPV 

Lektor: Ing. Mgr. Tereza Krupová, JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D
18. a 19.9.2023

Osobnostní rozvoj   KPV 

Lektor: PhDr. Miloslav Hrubý
11. - 18. 09. 2023

Finanční kontrola a DPH ve veřejném sektoru   KPV 

Lektor: Ing. Simona Pacáková
08. - 09. 08.2023

Dotace v účetnictví a rozpočtu

Lektor: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka
15.6.2023

Fakturace obráceně   KPV 

Lektor: Ing. Vladimír Zdražil
13.6.2023

Oceňování v daních a účetnictví   KPV 

Lektor: RNDr. Ivan Brychta
8.6.2023

Účetnictví podnikatelských subjektů pro mírně pokročilé   KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
5. a 6.6.2023

Základy účetnictví - 3denní speciál   KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
16.-18.5.2023

Mzdové aktuality   KPV 

Lektor: PhDr. Dagmar Kučerová
16.5.2023

Jarní Farma   KPV 

Lektor: Ing.Michaela Strnadová, Ing. Vlastimil Bachor, Ing. Lenka Dvořáková, Ing. Jaromír Hrazdira
14. - 16.5. 2023

Finanční účetnictví - trénink (program “certifikace 2022+“)   KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
11. a 12.5.2023

Daně - trénink (pro oba programy)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
9.5., 10.5., 11.5.2023

Chci být účetní, ale jak mám začít? odpolední workshop

Lektor: Ing. Simona Kropáčková
4.5.2023

Doklady    KPV 

Lektor: Ing. Jan Tecl
3.5.2023

Převodní ceny   KPV 

Lektor: Mgr. Ing. Radim Bláha
27.4.2023

Peněžní fondy příspěvkových organizací v praxi

Lektor: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka
20.4.2023

IFRS - trénink   KPV 

Lektor: doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
18., 19., 20.4.2023

Ekonomické ukazatele - charakteristika a jejich vyhodnocení   KPV 

Lektor: Ing. Lenka Dvořáková
12.4.2023

Fakturace v přeshraničním obchodu a službách   KPV 

Lektor: Ing. Vladimír Zdražil
6.4.2023

Finanční účetnictví - přípravný kurz vč. tréninku (program “certifikace 2022+“)   KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
30.3., 31.3., 13.4., 14.4., 26.4., 27.4., 11.5., 12.5.2023

Neziskovky - novinky a problémové oblasti (daně)   KPV 

Lektor: Ing. Tomáš Doležel
29.3.2023

Zásoby z pohledu účetnictví a daní   KPV 

Lektor: RNDr. Ivan Brychta
29.3.2023

Moje první daňové přiznání - DPPO   KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
28.3.2023

Moje první daňové přiznání - DPFO   KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
27.3.2023

Dlouhodobý majetek (OSS a jejich PO)

Lektor: Ing. Alena Kochová
23.3.2023

Řízení hospodárnosti poskytovaných služeb ÚSC a PO podle zásady „3E“ – Kalkulace úplných nákladů poskytovaných služeb (v příkladech)

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
21.3.2023

Základy mezinárodního zdanění a kurzové rozdíly   KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
20.3.2023

Rozpočtová skladba a účetnictví, vzájemné vazby, novinky

Lektor: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka
16.3.2023

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ (večerní forma studia) - kombinovaná forma výuky   KPV 

Lektor: Ing. Marie Hajšmanová, Ing. Marta Ženíšková
16.3., 21.3., 23.3., 28.3., 30.3., 4.4., 6.4., 11.4., 13.4., 18.4., 20.4., 25.4., 27.4., 2.5., 4.5., 9.5., 11.5., 16.5. a 25.5. zkouška

Chyby při uplatňování DPH   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
15.3.2023

Výkaz cash flow prakticky aneb bude vás to bavit   KPV 

Lektor: Ing. Lenka Dvořáková
3.3.2023

Účetní závěrka pro podnikatele 2022   KPV 

Lektor: Ing. Lenka Dvořáková
2.3.2023

On-line: Účetní a daňové aktuality s Janem Molínem - Jaro 2023   KPV 

Lektor: Ing. Jan Molín, Ph.D.
27. 2., 27. 3., 26. 4., 29. 5., 26. 6. 2023

Nejčastější chyby v účetní závěrce   KPV 

Lektor: Ing. Jan Tecl
21.2.2023

Cestovní náhrady   KPV 

Lektor: Jaroslava Pfeilerová
20.2.2023

Aktuality v účetnictví a daních    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
10.2.2023

Přehled o peněžních tocích pro VÚJ

Lektor: Ing. Alena Kochová
9.2.2023

Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu   KPV 

Lektor: Ing. Jiří Jindrák
30.1.2023

Prodej závodu, vklad závodu a squeeze-out   KPV 

Lektor: JUDr. Ing. Lukáš Pěsna
20.1.2023

PAP v příkladech pro pokročilé

Lektor: Ing. Alena Kochová
19.1.2023

Aktuality pro mzdové účetní   KPV 

Lektor: PhDr. Dagmar Kučerová, Ing. Jan Molín, Ph.D.
19. - 20. 1. 2023

Povinnosti vyplývající z AML zákona - účetní - bojovník proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (i Vás se to týká)   KPV 

Lektor: Ing. Pavel Říha
17.1.2023

PAP - Metodika

Lektor: Ing. Alena Kochová
12.1.2023

Přeshraniční transakce v nejdůležitějších okruzích v příkladech včetně řešení po významných novelách DPH 2020 a 2021   KPV 

Lektor: Ing. Vladimír Zdražil
10.1.2023

Kryptoměny - účetní a daňové aspekty   KPV 

Lektor: Ing. Jan Tecl
10.1.2023

Daň z příjmů fyzických osob   KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
9. 1. 2023

Aktuality v účetnictví a daních    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
19.12.2022

Moje první daňové přiznání - DPPO   KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
16.12.2022

Aktuality v účetnictví a daních    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
16.12.2022

Uzavření účetnictví roku 2022 včetně zpracování daňových přiznání pro podnikatele   KPV 

Lektor: Ing. Hana Kovalíková
15.12.2022

Moje první daňové přiznání - DPFO   KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
15.12.2022

Osobnostní rozvoj VI. - Organizace mého času   KPV 

Lektor: Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., PCC, Ing. Lenka Mrázová
14.12.2022

IFRS Update   KPV 

Lektor: Ing. Libor Vašek, Ph.D.
14.12.2022

DPH - na co nezapomenout na konci kalendářního roku (odpolední předvánoční posezení)   KPV 

Lektor: Ing. Jan Tecl
13.12.2022

Chci být účetní, ale jak mám začít? odpolední workshop

Lektor: Ing. Simona Kropáčková
12.12.2022

Zahraniční home office   KPV 

Lektor: Mgr. Magdaléna Vyškovská
12.12.2022

Daň z příjmů ze závislé činnosti v praxi   KPV 

Lektor: Ing. Marie Hajšmanová
12.12.2022

Inventarizace 2022 - účetnictví státu

Lektor: Ing. Alena Kochová
8.12.2022

Účetní závěrka 2022

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
7.12.2022

Zaměstnanecké benefity   KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
6.12.2022

Mzdové aktuality   KPV 

Lektor: PhDr. Dagmar Kučerová
1.12.2022

IFRS specialista - zkouška

Lektor: Ing. Alice Šrámková
28.11.2022

Kontrolní vazby v účetnictví pro podnikatele včetně příkladů chybných postupů – příprava pro uzavření účetnictví za zdaňovací období roku 2022   KPV 

Lektor: Ing. Hana Kovalíková
16.11.2022

Finanční účetnictví - trénink (program “certifikace 2022+“)   KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
14. a 15.11. 2022

Internátní školení   KPV 

Lektor: Ing. Lenka Dvořáková, Ing. Jaromír Hrazdira, Ing. Ivana Pilařová, Ing. Michaela Strnadová
13. - 15. 11. .2022

Daně - trénink (pro oba programy)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
9.11., 10.11., 11. 11. 2022

Osobnostní rozvoj V. - Řešení obtížných komunikačních situací a vyjednávání 2   KPV 

Lektor: Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., PCC, Ing. Lenka Mrázová
9.11.2022

Účetnictví podnikatelských subjektů pro mírně pokročilé   KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
9.11., 10.11.2022

Československý daňový a účetní kongres   KPV 

07. - 09. 11. 2022

Řízení výkonnosti - trénink (program “certifikace 2022+“)   KPV 

Lektor: prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.
04.11.2022

IFRS specialista - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
3. a 4.11.2022

Finanční účetnictví a výkaznictví - trénink   KPV 

Lektor: doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
1. - 3. 11. 2022

Uplatňování DPH v nejdůležitějších okruzích v příkladech vč. řešení s důrazem na změny v důsledku aktuálních novel zákona    KPV 

Lektor: Ing. Vladimír Zdražil
31.10.2022

Dotace v účetnictví a rozpočtu

Lektor: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka
27.10.2022

Zásoby z pohledu účetnictví a daní   KPV 

Lektor: RNDr. Ivan Brychta
26.10.2022

IFRS - trénink   KPV 

Lektor: doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
25. - 27. 10. 2022

Přeměny obchodních společností - účetní a daňový pohled   KPV 

Lektor: JUDr. Ing. Lukáš Pěsna
21.10.2022

Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů   KPV 

Lektor: Marek Reinoha
17.10.2022

Úvod do práva pro ekonomy   KPV 

Lektor: Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D.
14.10.2022

Řízení hospodárnosti poskytovaných služeb ÚSC a PO podle zásady „3E“ – Kalkulace úplných nákladů poskytovaných služeb (v příkladech)

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
11.10.2022

Finanční účetnictví - přípravný kurz vč. tréninku (program “certifikace 2022+“)   KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
6. - 7. 10., 13. - 14.10., 7. - 8. 11., 14. - 15. 11. 2022

Osobnostní rozvoj IV. - Řešení obtížných komunikačních situací a vyjednávání   KPV 

Lektor: Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., PCC, Ing. Lenka Mrázová
5.10.2022

Spotřební daně prakticky   KPV 

Lektor: Ing. Jan Tecl
4.10.2022

Vnitřní kontrolní systém a finanční řízení pro PO zřizované OSS

Lektor: Ing. Alena Kochová
27.9.2022

Specifika účtování nestátních neziskových organizací   KPV 

Lektor: Ing. Miroslava Nebuželská
22.09.2022

IFRS specialista - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
22. a 23.9., 13. a 14.10., 20. a 21.10., 3. a 4.11.2022

IFRS specialista - přípravný kurz   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
22. a 23. 9., 13. a 14.10., 20. a 21.10..2022

Vysílání pracovníků z ČR do zahraničí, zejména do členských států EU, EHP a Švýcarska   KPV 

Lektor: Mgr. Magdaléna Vyškovská
21.9.2022

Společenství vlastníků jednotek - daňové a účetní povinnosti   KPV 

Lektor: RNDr. Ivan Brychta
21.9.2022

Smlouvy, závazky a rizika v účetní praxi nejen pro účetní

Lektor: Mgr. Martin Laipold
15.9.2022

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ (večerní forma studia) Prezenční i kombinovaná forma výuky   KPV 

Lektor: Ing. Marie Hajšmanová, Ing. Marta Ženíšková
13.9., 15.9., 20.9., 22.9., 27.9., 29.9., 4.10., 6.10., 11.10., 13.10., 18.10., 20.10., 25.10., 27.10., 1.11., 3.11., 8.11., 10.11. 2022 zkouška 15.11. 2022

Krácený a poměrný nárok na odpočet DPH a jejich následné úpravy   KPV 

Lektor: Ing. Jan Tecl
13.9.2022

Řešení pohledávek po splatnosti v praxi

Lektor: Mgr. Martin Laipold
12.09.2022

Osobnostní rozvoj   KPV 

Lektor: PhDr. Miloslav Hrubý
10. - 17. 09. 2022

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků   KPV 

Lektor: Mgr. Magdaléna Vyškovská
9.9.2022

Účetnictví podnikatelských subjektů pro mírně pokročilé

Lektor: Ing. Simona Kropáčková
07. - 08.09.2022

Léto (odborné) mezi vinicemi   KPV 

Lektor: Ing. Miloslav Kopřiva, Ing. Jan Tecl
10 - 12..08.2022

Účetnictví na Kuksu - účtování vybraných transakcí ve veřejném sektoru    KPV 

Lektor: Ing. Jan Černý
27. - 28. 07.2022

Účetní a daňové aktuality s Ing. Molínem, Ph.D. - červen   KPV 

Lektor: Ing. Jan Molín, Ph.D.
27.06.2022

Peněžní fondy příspěvkových organizací v praxi

Lektor: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka
23.06.2022

Co musí účetní vědět o DPH   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
22.6. 2022

Osobnostní rozvoj III. - Umím sebevědomě komunikovat   KPV 

Lektor: Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., PCC, Ing. Lenka Mrázová
15.06.2022

Mzdové aktuality   KPV 

Lektor: PhDr. Dagmar Kučerová
14. 06. 2022

Základy účetnictví pro Vaší praxi - pouze prezenční forma

Lektor: Ing. Simona Kropáčková
13. - 17. 06. 2022

Dlouhodobý hmotný majetek v účetnictví vybraných účetních jednotek

Lektor: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka
09. 06. 2022

INCOTERMS 2020 - komplexní seminář   KPV 

Lektor: Ing. Petr Rožek
8.6.2022

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu včetně praktických příkladů   KPV 

Lektor: RNDr. Ivan Brychta
08.06.2022

Daňový řád pro pokročilé   KPV 

Lektor: Ing. Miloslav Kopřiva
7.6.2022

Kryptoměny - daňový a účetní pohled    KPV 

Lektor: Ing. Jan Tecl
7.6.2022

Chci být účetní, ale jak mám začít? odpolední workshop

Lektor: Ing. Simona Kropáčková
2.6.2022

Účetní a daňové aktuality s Ing. Molínem, Ph.D. - květen   KPV 

Lektor: Ing. Jan Molín, Ph.D.
30.05.2022

DPPO, DPH a účetnictví regeneračně a s diskusí   KPV 

Lektor: Ing. Jiří Kíma, Ing. Dana Vanke, Ing. Marika Voženílková
26.-28. 05.2022

Moje první daňové přiznání - DPH

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
18. 05. 2022

Osobnostní rozvoj II. - Vím, jak předcházet únavě   KPV 

Lektor: Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., FCC, Ing. Lenka Mrázová
18.05.2022

Finanční účetnictví a výkaznictví - trénink   KPV 

Lektor: doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
17. - 19. 05. 2022

E-shopy, zásilkové obchody, digitální platformy – účetně, daňově   KPV 

Lektor: Ing. Vladimír Zdražil
17.05.2022

Moje první daňové přiznání - DPPO

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
17.05. 2022

Zaměstnanecké benefity   KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
13.05.2022

Náklady a výnosy v roce 2022 – účetní a daňový pohled   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
12.05.2022

Moje první daňové přiznání - daňová evidence.

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
11.05. 2022

Moje první daňové přiznání - DPFO

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
10.05.2022

Základní rozdíly mezi ČUS a IFRS   KPV 

Lektor: Ing. Kamila Marešová
06.05.2022

Finanční účetnictví - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
5.-6. 5. 2022

Dotace v účetnictví a rozpočtu

Lektor: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka
05.05.2022

Zákoník práce v praxi   KPV 

Lektor: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
4.5.2022

Řízení hospodárnosti poskytovaných služeb ÚSC a PO podle zásady „3E“ – Kalkulace úplných nákladů poskytovaných služeb (v příkladech)

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
03.05.2022

Cestovní náhrady se zaměřením na problémové oblasti – v příkladech (on-line)   KPV 

Lektor: Jaroslava Pfeilerová
2.5.2022

Účetní a daňové aktuality s Ing. Molínem, Ph.D. - duben   KPV 

Lektor: Ing. Jan Molín, Ph.D.
02.05.2022

Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah   KPV 

Lektor: Ing. Lenka Dvořáková
28.04.2022

Přeshraniční obchod a služby - účetně, daňově   KPV 

Lektor: Ing. Vladimír Zdražil
27.-28. 04. 2022

DANĚ - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
20., 27. 4. a 3. 5. 2022

Osobnostní rozvoj I. - Moje cena, moje hodnota   KPV 

Lektor: Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., PCC, Ing. Lenka Mrázová
20.04.2022

Daňový řád pro začátečníky   KPV 

Lektor: Ing. Miloslav Kopřiva
19.4.2022

DPH - Částečný nárok na odpočet a jeho úpravy v následujících obdobích   KPV 

Lektor: Ing. Jan Tecl
14.4.2022

Digitalizace v účetnictví a daních   KPV 

Lektor: Dr. Milan Vodička
14.4.2022

Základy IT bezpečnosti - eliminujte rizika   KPV 

Lektor: Petr Jonák
13.04.2022

Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2022

Lektor: RNDr. Ivan Brychta
06.04.2022

Prezenčně i ON-LINE - Neziskovky - novinky a problémové oblasti (daně)   KPV 

Lektor: Ing. Tomáš Doležel
05.04.2022

Právní minimum pro účetní a daňové poradce   KPV 

Lektor: Ing. Mgr. Tereza Krupová
1.4.2022

Účetní a daňové aktuality s Ing. Molínem, Ph.D. - březen   KPV 

Lektor: Ing. Jan Molín, Ph.D.
28.03.2022

Finanční účetnictví - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
17.-18. 3., 7.-8. 4., 21.-22. 4., 5.-6. 5. 2022

Účetní závěrka s vazbou na daň z příjmů u nestátních neziskových organizací   KPV 

Lektor: Ing. Miroslava Nebuželská
11.03.2022

Zásoby a skladová evidence   KPV 

Lektor: Ing. Lenka Kruntorádová MBA
9.3.2022

Daňová kontrola a jak jí čelit, daňové a nedaňové náklady   KPV 

Lektor: Ing. Lenka Kruntorádová MBA
9.3.2022

Zaměstnanecké benefity   KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka, DiS., CA
3.3.2022

Účetní a daňové aktuality s Ing. Molínem, Ph.D. - únor   KPV 

Lektor: Ing. Jan Molín, Ph.D.
28.02.2022

Daň z příjmů fyzických osob 2021/2022   KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka, CA
18.02.2022

Přehled o peněžních tocích (cash flow) pro VÚJ

Lektor: Ing. Alena Kochová
17.02.2022

Proč se nebát auditu a jak se na něj připravit   KPV 

Lektor: Ing. Kamila Marešová
11.02. 2022

Zdravotní pojištění v době covidu vč. novinek roku 2022   KPV 

Lektor: Ing. Antonín Daněk
10.2.2022

Prezenčně i ON-LINE - Účetní a daňové aktuality a změny 2021/2022   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc
7.2.2022

PAP - novinky pro rok 2022

Lektor: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka
13. 01. 2022

Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví (on-line)   KPV 

Lektor: Ing. Lenka Dvořáková
13. 1. 2022

Účetní a daňové aktuality a změny 2021/2022   KPV 

Lektor: Tomáš Líbal, Ing. Petr Kout, CSc.
16.12.2021

Účetní závěrka 2021

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
15.12.2021

Fakturace obráceně   KPV 

Lektor: Ing. Vladimír Zdražil
15.12.2021

INVENTARIZACE (OSS a jejich PO)

Lektor: Ing. Alena Kochová
13.12.2021

Účetní uzávěrka a závěrka podnikatelských subjektů 2021   KPV 

Lektor: Tomáš Líbal
13.12.2021

Daňové aktuality   KPV 

Lektor: Mgr. Ing. Vít Křivánek, Ing. Igor Pantůček, Ing. Jan Tecl
9.-11. 12. 2021

Jsem účetní, kdo je víc?

19.11.2021

IFRS (Specialista) - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
18.11., 19.11. 2021

Časté účetní chyby a omyly   KPV 

Lektor: Tomáš Líbal
15.11.2021

Elektronický svět daňařů a účetních

Lektor: RNDr. Milan Vodička
11.11.2021

IFRS - trénink + konsolidovaná úč. závěrka   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
10.-12. 11, 18.11., 19.11. 2021

Finanční účetnictví a výkaznictví - trénink   KPV 

Lektor: doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
9.11. a 16.11.2021

MANAŽERSKÉ FINANCE - trénink   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
8.11., 9.11. 2021

FINANČNÍ ŘÍZENÍ - trénink   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
5.11., 12.11. 2021

DANĚ - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
2.11., 3.11. 2021

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu    KPV 

Lektor: RNDr. Ivan Brychta
01.11.2021

Účtování v cizí měně a kurzové rozdíly    KPV 

Lektor: Tomáš Líbal
26.10.2021

Podzimní mzdové praktikum   KPV 

Lektor: Ing. Bc. Romana Kubátová
25.10., 15. 11., 22. 11..2021

DPH podrobně    KPV 

Lektor: Ing. Igor Pantůček
19.10. - 20.10.2021

Povinnosti vyplývající z AML zákona - účetní - bojovník proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (i Vás se to týká)    KPV 

Lektor: Ing. Pavel Říha
15.10.2021

Konference “Digitalizace daní a účetnictví v České republice“   KPV 

14.10. 2021

Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled včetně příkladů z praxe   KPV 

Lektor: Ing. Lenka Dvořáková
8.10.2021

Základy DPH pro začátečníky

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
07. - 08. 10. 2021

MANAŽERSKÉ FINANCE - přípravný kurz   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
4.10., 5.10., 11.10., 12.10., 18.10. 2021

MANAŽERSKÉ FINANCE - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
4.10., 5.10., 11.10., 12.10., 18.10., 8.11., 9.11. 2021

Společnost bez právní osobnosti (sdružení) v daních   KPV 

Lektor: RNDr. Ivan Brychta
1.10.2021

DANĚ - přípravný kurz   KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
30.9., 1.10., 14.-15.10., 21.-22.10. 2021

DANĚ - přípravný kurz vč. tréninku    KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
30.9., 1.10., 14.-15.10., 21.-22. 10., 2.-3. 11. 2021

ÚČETNICTVÍ - PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
30.9., 1.10., 14.10., 15.10., 21.10., 22.10. 2021

Finanční účetnictví a výkaznictví - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
21.9., 7.10., 19.10., 26.10., 4.11., 9.11. a 16.11.2021

Finanční účetnictví a výkaznictví - přípravný kurz    KPV 

Lektor: doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
21.9., 7.10., 19.10., 26.10., 4. 11. 2021

Bank ID a platební brány v e-commerce

Lektor: Jarek Mikeš
21.09.2021

PAP podrobně (metodika, příklady)

Lektor: Ing. Alena Kochová
20. - 21. 09.2021

IFRS - přípravný kurz   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
15.9., 16.9., 29.9., 30.9., 13.10., 14.10., 10.11., 11.11. 2021

IFRS - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
15.9., 16.9., 29.9., 30.9., 13.10., 14.10., 10.11., 11.11., 18.11., 19.11. 2021

IFRS (Specialista) - přípravný kurz   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
15.9., 16.9., 29.9., 30.9., 13.10., 14.10., 10.11., 11.11. 2021

IFRS (Specialista) - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
15.9., 16.9., 29.9., 30.9., 13.10., 14.10., 10.11., 11.11., 18.11., 19.11. 2021

Platební brány v e-commerce

Lektor: Jarek Mikeš
15.09.2021

Datové schránky v praxi   KPV 

Lektor: MVDr. Milan Vodička
14.09.2021

PAP Příklady

Lektor: Ing. Alena Kochová
5.09.2021

Barokní léto na Kuksu a vybrané otázky ze mzdového účetnictví   KPV 

Lektor: Jana Dorčáková, Lucie Dušková, Ing. Marie Hajšmanová
11.08.2021

Workshop - Možnosti optimálního nastavení daně z nemovitých věcí z pohledu obce

04. 08. nebo 18. 08. 2021

Letní účetně daňová akademie   KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
12.07. - 18. 08. 2021

Náklady a výnosy - účetní a daňový pohled   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
17.6.2021

Mzdové aktuality   KPV 

Lektor: PhDr. Dagmar Kučerová
16.06.2021

Základy účetnictví - 3denní SPECIÁL

Lektor: Tomáš Líbal
8., 22., 29. 6. 2021

Vybrané účetní standardy

Lektor: Ing. Alena Kochová
1.6.2021

Dlouhodobý majetek

Lektor: Ing. Alena Kochová
18.5.2021

Internátní školení - více témat   KPV 

Lektor: Ing. Jan Tecl - daňový poradce, Mgr. Lukáš Regec - advokát, partner BDO Czech Republic s.r.o., specialista na obchodní právoi, Ing. Igor Pantůček - daňový poradce, partner BDO Czech Republic s.r.o., zkušební komisař KDP ČR
13. - 15. 05. 2021

IFRS (specialista) - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
12.5., 13.5.2021

Účetní podvody   KPV 

Lektor: Ing. Marcela Hradecká, Ph.D.
07.05.2021

Daně nestátních neziskových organizací   KPV 

Lektor: Ing. Tomáš Doležel
19.4.2021

Amazon, eBay Facebook, Google, UBER, AirBnB - promítnutí do DPH, daně z příjmů a účetnictví   KPV 

Lektor: Ing. Vladimír Zdražil
14.4.2021

Digitalizace účetnictví a daní   KPV 

Lektor: Dr. Milan Vodička
8.4.2021

Zákoník práce aktuálně   KPV 

Lektor: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
19. 3. 2021

IFRS (specialista) - přípravný kurz   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
17.3., 18.3., 31.3., 1.4., 14.4., 15.4., 28.4., 29.4. 2021

IFRS (specialista) - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
17.3., 18.3., 31.3., 1.4., 14.4., 15.4., 28.4., 29.4., 12.5., 13.5. 2021

Finanční účetnictví a výkaznictví - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
16.3., 23.3., 30.3., 20.4., 27.4., 4.5., 11.5., 18.5. 2021

Zdravotní pojištění v době covidu   KPV 

Lektor: Ing. Antonín Daněk
11.03.2021

Daň z příjmů právnických osob   KPV 

Lektor: Ing. Jan Tecl
5.3.2021

Cestovní náhrady v roce 2021 a problémové oblasti   KPV 

Lektor: Jaroslava Pfeilerová
26.2.2021

Daň z příjmů fyzických osob   KPV 

Lektor: RNDr. Petr Beránek
26.2.2021

Učíme účetnictví on-line - komplikace, nebo výzva?

19.02.2021

Aktuality v účetnictví a daních   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
28.1.2021

IFRS specialista - Zkouška

20.01.2021

Novinky v DPH v roce 2021 - on-line   KPV 

Lektor: Ing. Jan Tecl
14.1.2021

Mzdové aktuality 2021

Lektor: PhDr. Dagmar Kučerová
08. 01. 2021

Aktuality v účetnictví a daních - webinář   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
16.12.2020

Aktuality v DPH   KPV 

Lektor: Ing. Michaela Strnadová
10.12.2020

Odpisy, opravy a technické zhodnocení   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
3.12.2020

Cash Flow   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
3.12.2020

Mzdové aktuality - webinář   KPV 

Lektor: PhDr. Dagmar Kučerová
2.12.2020

Účetní závěrka 2020 - Ostrava

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
2.12.2020

Účetní uzávěrka a závěrka podnikatelských subjektů za rok 2020   KPV 

Lektor: Tomáš Líbal
1.12.2020

Inventarizace a účtování inventarizačních rozdílů pro podnikatelské subjekty   KPV 

Lektor: Tomáš Líbal
30.11.2020

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu    KPV 

Lektor: RNDr. Ivan Brychta
26.11.2020

IFRS - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
25.11. a 27.11.2020

IFRS (specialista) - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
25.11. a 27.11.2020

Základní rozdíly mezi ČUS x IFRS   KPV 

Lektor: Ing. Kamila Marešová
16.11.2020

Aqua víkend

Lektor: Markéta Švíková - lektorka aqua aerobiku, plavání, jógy i dalšího cvičení, Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., PCC, Assoc. CIPD - koučka v oblasti osobního i profesního rozvoje a vzděláván
13. - 15. 11. 2020

DATOVÉ SCHRÁNKY V PRAXI   KPV 

Lektor: MVDr. Milan Vodička
12.11.2020

PAP - PŘÍKLADY (OSS a jejich PO, ÚSC)

Lektor: Ing. Alena Kochová
11.11.2020

PRÁVO - konzultační den   KPV 

Lektor: Mgr. Bc.Tomáš Hrdina
9.11.2020

MANAŽERSKÉ FINANCE - trénink ONLINE   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
9. a 10.11.2020

Proč se nebát auditu a jak se na něj připravit   KPV 

Lektor: Ing. Kamila Marešová
6.11.2020

Společnost bez právní osobnosti (sdružení) v daních    KPV 

Lektor: RNDr. Ivan Brychta
5.11.2020

MA - Judikatura Soudního dvora EU k DPH   KPV 

Lektor: Ing. Olga Hochmannová
3.11.2020

Opravy a technické zhodnocení majetku, daňový a účetní pohled   KPV 

Lektor: Ing. Ilona Součková
2. 11. 2020

ÚČETNICTVÍ - PRINCIPY A TECHNIKY - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Michal Šindelář, Ph.D.
2.11. a 3.11.2020

FINANČNÍ ŘÍZENÍ - trénink   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
2. a 3.11.2020

Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů   KPV 

Lektor: Marek Reinoha
30.10.2020

Zásoby z účetního a daňového pohledu   KPV 

Lektor: Tomáš Líbal
30.10.2020

Profesní chování a komunikace   KPV 

Lektor: Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., PCC, Assoc. CIPD
23.10.2020

DANĚ - přípravný kurz (MODUL 3)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
22.10. a 29.10.2020

PAP - METODIKA (OSS a jejich PO, ÚSC)

Lektor: Ing. Alena Kochová
21.10.2020

Amazon, eBay Facebook, Google, UBER, AirBnB - promítnutí do DPH, daně z příjmů a účetnictví   KPV 

Lektor: Ing. Vladimír Zdražil
19.10.2020

DPH podrobně   KPV 

Lektor: Ing. Igor Pantůček - daňový poradce, partner BDO Czech Republic s.r.o., zkušební komisař KDP ČR
15.- 17. 10. 2020

Hmotný a nehmotný majetek - účetní a daňové aspekty   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
14.10.2020

Chyby při uplatňování DPH   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
12.10.2020

Problematika odpovědnosti a závazkového práva pro účetní či daňové profese   KPV 

Lektor: Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D.
9.10.2020

DANĚ - přípravný kurz (MODUL 2)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
8.10. a 15.10.2020

DOTACE V ÚČETNICTVÍ A ROZPOČTU - seminář on-line

Lektor: Ing. Nikola Kortanová - oddělení regulace účetnictví veřejného sektoru MF ČR,, Ing. Tomáš Sluka - vedoucí oddělení regulace účetnictví veřejného sektoru MF ČR
6.10.2020

MANAŽERSKÉ FINANCE - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
6.10., 12.10., 13.10., 19.10., 20.10., 9.11., 10.11.2020

MANAŽERSKÉ FINANCE - přípravný kurz   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
6.10., 12.10., 13.10., 19.10., 20.10.2020

Peněžní fondy příspěvkových organizací v praxi

Lektor: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka
5.10.2020

Právo - přípravný kurz   KPV 

Lektor: Mgr. Bc.Tomáš Hrdina
5.10.,6.10.,26.10.,27.10.,9.11.2020

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ (večerní forma studia)

Lektor: Ing. Marie Hajšmanová, Ing. Marta Ženíšková
30.9., 1.10., 7.10., 8.10., 14.10., 15.10., 21. 10., 22.10., 29.10., 4.11., 5.11., 11.11., 12.11., 18.11., 19.11., 25.11., 26.11., 2.12. a 9.12. 2020 zkouška

Nemovitosti v účetnictví a daních   KPV 

Lektor: Ing. Jan Tecl
29.9.2020

ÚČETNICTVÍ A DANĚ AKTUÁLNĚ   KPV 

Lektor: Ing. Dana Vanke
29.09.2020

Finanční účetnictví a výkaznictví - přípravný kurz   KPV 

Lektor: doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
24.9., 1.10., 8.10., 15.10., 22.10. 2020

DANĚ - přípravný kurz vč. tréninku    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
24.9., 1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 4.11., 11.11.2020

DANĚ - přípravný kurz   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
24.9., 1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10.2020

DANĚ - přípravný kurz (MODUL 1)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
24.9. a 1.10.2020

IFRS - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
23.9., 25.9., 21.10., 23.10., 5.11., 6.11., 12.11., 13.11., 25.11 a 27.11.2020

IFRS - přípravný kurz   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
23.9., 25.9., 21.10., 23.10., 5.11., 6.11., 12.11., 13.11.2020

IFRS (specialista) - přípravný kurz   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
23.9., 25.9., 21.10., 23.10., 5.11., 6.11., 12.11., 13.11.2020

IFRS (specialista) - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
23.9., 25.9., 21.10., 23.10., 5.11., 6.11., 12.11., 13.11., 25.11 a 27.11.2020

DLOUHODOBÝ MAJETEK V ÚČETNICTVÍ VÚJ aneb Jak, proč a na co si dát pozor?

Lektor: Ing. Nikola Kortanová - oddělení regulace účetnictví veřejného sektoru MF ČR,, Ing. Barbora Polcarová - oddělení regulace účetnictví veřejného sektoru MF ČR
15.9.2020

Opravy chyb minulých období   KPV 

Lektor: Tomáš Líbal
11.9.2020

Dotace v účetnictví a rozpočtu

Lektor: Ing. Nikola Kortanová - oddělení regulace účetnictví veřejného sektoru MF ČR,, Ing. Tomáš Sluka - vedoucí oddělení regulace účetnictví veřejného sektoru MF ČR
10.9.2020

Uplatňování DPH pro začínající a mírně pokročilé účetní v praxi roku 2020   KPV 

Lektor: Ing. Vladimír Zdražil
9.9.2020

ÚČETNICTVÍ - PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Kamila Marešová, Ing. Michal Šindelář, Ph.D.
9.9., 10.9., 11.9., 15.9., 16.9., 2.11., 3.11.2020

ÚČETNICTVÍ - PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Kamila Marešová, Ing. Michal Šindelář, Ph.D.
9.9., 10.9., 11.9., 15.9., 16.9.2020

Velká novela ZOK – hlavní změny týkající se SRO   KPV 

Lektor: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.
7.9.2020

KRÁCENÍ NÁROKU NA ODPOČET DPH   KPV 

Lektor: RNDr. Petr Beránek
03.09.2020

Dotace v účetnictví a rozpočtu podrobně   KPV 

Lektor: Ing. Nikola Kortanová - oddělení regulace účetnictví veřejného sektoru MF ČR,, Ing. Tomáš Sluka - vedoucí oddělení regulace účetnictví veřejného sektoru MF ČR
25.-26. 08. 2020

Účtování darů a dotací (podnikatelské subjekty a nestátní neziskové organizace)   KPV 

Lektor: RNDr. Petr Beránek
13.8.2020

Odpovědnost za vady předmětu koupě či díla v novém občanském zákoníku ve světle poslední judikatury   KPV 

Lektor: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.
15.7.2020

Moje zastavení, ohlédnutí a chuť vykročit dál   KPV 

Lektor: Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., Assoc CIPD, Ing. Lenka Mrázová, FCCA
14.07.2020

Daňové a účetní aktuality v souvislosti s pandemií COVID-19   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
3.7.2020

MZDOVÉ AKTUALITY V DOBĚ KORONAVIRU   KPV 

Lektor: PhDr. Dagmar Kučerová
18.6.2020

Novinky v oblasti daní a účetnictví 2020   KPV 

Lektor: Ing. Ivana Pilařová
17.06.2020

AKTUALITY V IFRS   KPV 

Lektor: Ing. Martina Křivánková, FCCA
16.6.2020

IFRS specialista - Zkouška

16.06.2020

Zákoník práce a pracovní právo prakticky   KPV 

Lektor: Dana Blažková
15.6.2020

FINANČNÍ ŘÍZENÍ - trénink   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
1. a 2. 6. 2020

IFRS - zkouška NANEČISTO   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
29.05.2020

IFRS specialista - zkouška NANEČISTO   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
29.05.2020

ÚČETNICTVÍ - PRINCIPY A TECHNIKY - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Michal Šindelář, Ph.D.
28. a 29.5.2020

OCEŇOVÁNÍ V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ   KPV 

Lektor: RNDr. Ivan Brychta
27.5.2020

WEBINÁŘ - Interpretace a využití informací z účetnictví VÚJ

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
27.5. a 29.5. 2020

PRÁVO - třídenní repetitorium   KPV 

Lektor: Mgr. Bc.Tomáš Hrdina
26.5., 1.6., 2.6.2020

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ - trénink   KPV 

Lektor: doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
25.5. a 2.6.2020

DOTACE V ÚČETNICTVÍ A ROZPOČTU

Lektor: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka
25.5.2020

MANAŽERSKÉ FINANCE - třídenní repetitorium   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
22., 26. a 27. 5. 2020

PAP - PŘÍKLADY (OSS a jejich PO, ÚSC)

Lektor: Ing. Alena Kochová
20.5.2020

MA - Zákoník práce prakticky    KPV 

Lektor: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
19.5.2020

ČASTÉ ÚČETNÍ CHYBY A OMYLY   KPV 

Lektor: Tomáš Líbal
13.5.2020

DANĚ - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
12.5. a 14.5.2020

ONLINE - Finanční účetnictví a výkaznictví - přípravný kurz   KPV 

Lektor: doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
12.5. a 13.5., 19.5 a 20.5, 26. a 27.5.2020

DANĚ - přípravný kurz (MODUL 3)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
6.5. a 7.5.2020

ÚČETNICTVÍ - PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Kamila Marešová, Ing. Michal Šindelář, Ph.D.
23.4., 24.4., 4.5., 11.5., 22.5., 28.5. a 29.5.

ÚČETNICTVÍ - PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz   KPV 

Lektor: Ing. Kamila Marešová, Ing. Michal Šindelář, Ph.D.
23.4., 24.4., 4.5., 11.5., 22.5.2020

DANĚ - přípravný kurz (MODUL 2)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
8.4. a 29.4.2020

Opatření v souvislosti se šířením koronaviru z pohledu zaměstnavatele - webinář   KPV 

Lektor: Zdeněk Křížek
08.04.2020

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ - přípravný kurz vč. tréninku    KPV 

Lektor: doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
2.4., 16.4., 30.4., 5.5., 12.5., 19.5., 25.5., 2.6.

DANĚ - přípravný kurz vč. tréninku    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
1.4., 2.4., 8.4., 29.4., 6.5, 7.5., 12.5., 14.5.

DANĚ - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
1.4., 2.4., 8.4., 29.4., 6.5, 7.5.2020

DANĚ - přípravný kurz (MODUL 1)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
1.4. a 2.4.2020

MANAŽERSKÉ FINANCE - přípravný kurz   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
27.3., 30.3., 3.4., 6.4., 15.4., 20.4. 2020

MANAŽERSKÉ FINANCE - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
27.3., 30.3., 3.4., 6.4., 15.4., 20.4., 26.5. a 27.5. 2020

NOVELA ZÁKONA O EET A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY U DPH V ROCE 2020   KPV 

Lektor: Tomáš Líbal
13.3.2020

PAP - METODIKA (OSS a jejich PO, ÚSC)

Lektor: Ing. Alena Kochová
11.3.2020

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB    KPV 

Lektor: RNDr. Ivan Brychta
10.3..2020

DPH PRO ÚČETNÍ PROFESE   KPV 

Lektor: Tomáš líbal, Ing. Petr Kout, CSc.
9.3.2020

Problematické okruhy novely 2020 – speciální dotazový seminář   KPV 

Lektor: Bc. Tomáš Krůl
5.3.2020

Mzdové účetnictví (večerní forma studia)

Lektor: Ing. Marie Hajšmanová
4.3., 5.3., 11.3., 12.3., 18.3., 19.3., 25.3., 26.3., 1.4., 2.4., 8.4., 9.4., 15.4., 16.4., 22.4., 23.4., 29.4., 30.4., zkouška 7.5. 2020

DOTACE, DANĚ, ZÁSOBY, VÝNOSY A PŘÍPRAVA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODLE IFRS   KPV 

Lektor: Ing. Martina Křivánková, FCCA
4.3.2020

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB   KPV 

Lektor: RNDr. Ivan Brychta
3.3.2020

Proč se nebát auditu a jak se na něj připravit   KPV 

Lektor: Ing. Kamila Marešová
28.2.2020

Leasingové operace | Aktuální účetní a daňové hledisko v roce 2020   KPV 

Lektor: Ing. Jiří Jindrák
27.02.2020

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK A REZERVY PODLE IFRS    KPV 

Lektor: Ing. Martina Křivánková, FCCA
25. a 27. 2. 2020

Cestovní náhrady v roce 2020 a problémové oblasti   KPV 

Lektor: Jaroslava Pfeilerová
20.2.2020

ČAJ O PÁTÉ

Lektor: Mgr. Ing. Stanislav Kouba, Ph.D.
20.2.2020

DOKAZOVÁNÍ V DAŇOVÉM ŘÍZENÍ   KPV 

Lektor: Ing. Roman Landgráf
18.2.2020

Daňová optimalizace   KPV 

Lektor: Ing. Jan Bonaventura
13. 2. 2020

MA - Sociální a zdravotní pojištění - změny od roku 2020   KPV 

Lektor: Ing. Marta Ženíšková
11.2.2020

Novinky v daňovém procesu   KPV 

Lektor: Ing. Miloslav Kopřiva
11.2.2020

Zdanění a pojištění cizinců v případových studiích včetně ročního zúčtování   KPV 

Lektor: Mgr. Magdaléna Vyškovská
7.2.2020

MA - GDPR - praktický průvodce pro účetní   KPV 

Lektor: MVDr. Milan Vodička
6.2.2020

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (OSS a jejich PO)

Lektor: Ing. Alena Kochová
22.1.2020

NOVINKY V ÚČETNICTVÍ A V DANÍCH PRO ORGANIZACE VEŘEJNÉHO SEKTORU   KPV 

Lektor: Ing. Simona Pacáková
16. 1. 2020

Mzdové účetnictví 2020 aneb mzdové aktuality, zaměstnávání cizinců a jak zvládat stres   KPV 

Lektor: PhDr. Miloslav Hrubý - poradce a lektor v oblasti manažerského a osobnostního rozvoje, psycholog, PhDr. Dagmar Kučerová - certifikovaná účetní, specialistka na mzdové účetnictví, Mgr. Magdaléna Vyškovská - daňová poradkyně se specializací na zdaňování cizích státních příslušníků a dvojí zdanění, Mgr. Kryštof Zrcek - ředitel sekce soc. pojištění ČSSZ
16. - 18. ledna 2020

AKTUALITY V NESTÁTNÍM NEZISKOVÉM SEKTORU   KPV 

Lektor: Ing. Simona Pacáková
15. 1. 2020

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A UZÁVĚRKA ZA ROK 2019   KPV 

Lektor: Tomáš Líbal
9. 1. 2020

DPH v roce 2020   KPV 

Lektor: Olga Holubová
6. 1. 2020

AKTUALITY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH PODNIKATELŮ   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout CSc., Tomáš Líbal
19. 12. 2019

Vybrané problémy související s účetní závěrkou 2019

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
16.12.2019

IFRS specialista - Zkouška   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
13.12.2019

JAK ZVLÁDAT STRES A KRIZOVÉ SITUACE   KPV 

Lektor: PhDr. Miloslav Hrubý
10.12.2019

Internátní školení - Daně aktuálně   KPV 

Lektor: Ing. Jiří Klíma - daňový poradce, specialista na daně z příjmů a DPH, Mgr. Ing. Vít Křivánek - daňový poradce - specialista na daňový proces, Ing. Igor Pantůček - daňový poradce - specialista na DPH
5. - 7. prosince 2019

INVENTARIZACE (OSS a jejich PO)

Lektor: Ing. Alena Kochová
4.12.2019

IFRS - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
4.12., 5.12.2019

IFRS specialista - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
4.12., 5.12.2019

IFRS specialista - zkouška NANEČISTO   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
29.11.2019

IFRS - zkouška NANEČISTO   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
29.11.2019

DANĚ - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
28.11. a 3.12. 2019

TRANSFEROVÉ CENY   KPV 

Lektor: Ing. Michal Jelínek, Ph.D.
28.11.2019

Přeměny obchodních společností - právo, účetnictví, daně   KPV 

Lektor: JUDr. Ing. Lukáš Pěsna, senior manažer TPA Tax s.r.o., daňový poradce
28.11.2019

DLOUHODOBÝ MAJETEK (OSS a jejich PO)

Lektor: Ing. Alena Kochová
27.11.2019

MANAŽERSKÉ FINANCE - trénink   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
26.11., 2.12.2019

PODÍLY V KORPORACI, ROZDĚLENÍ ZISKU   KPV 

Lektor: Mgr. Tomáš Hrdina
18.11.2019

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ - trénink   KPV 

Lektor: doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
14.11. a 21.11.2019

MA - Zaměstnávání cizinců v České republice nejen z pohledu pojištění a zdanění ve světle nových pravidel pro superhrubou mzdu   KPV 

Lektor: Mgr. Magdaléna Vyškovská
7.11.2019

DANĚ - přípravný kurz vč. tréninku    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
31.10., 8.11., 21.11., 28.11., 3.12. 2019

DANĚ - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
31.10., 8.11., 21.11. 2019

MA - Souběh funkce člena statutárního orgánu SRO a AS a pracovního poměru – aktuální pohled   KPV 

Lektor: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.
30.10.2019

ÚČETNICTVÍ - PRINCIPY A TECHNIKY - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Michal Šindelář, Ph.D.
30.10. a 6. 11. 2019

PAP - PŘÍKLADY (OSS a jejich PO, ÚSC)

Lektor: Ing. Alena Kochová
23.10.2019

MANAŽERSKÉ FINANCE - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
22.10., 5.11., 11.11., 12.11.,19.11., 26.11., 2.12.2019

MANAŽERSKÉ FINANCE - přípravný kurz   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
22.10., 5.11., 11.11., 12.11., 19.11. 2019

PAP - METODIKA (OSS a jejich PO, ÚSC)

Lektor: Ing. Alena Kochová
16.10.2019

ZAJÍMAVOSTI V G SUITE   KPV 

Lektor: Ing. Radek Pohnán
15,10.2019

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ - přípravný kurz    KPV 

Lektor: doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
10.10., 16.10., 17.10., 23.10., 6.11.2019

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ - přípravný kurz vč. tréninku    KPV 

Lektor: doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
10.10., 16.10., 17.10., 23.10., 6.11., 14.11., 21.11.2019

OPRAVY CHYB MINULÝCH OBDOBÍ   KPV 

Lektor: Tomáš Líbal
3.10.2019

IFRS - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
3.10., 4.10., 24.10., 25.10., 7.11., 8.11., 14.11., 15.11., 4.12. a 5.12.2019

IFRS - přípravný kurz   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
3.10., 4.10., 24.10., 25.10., 7.11., 8.11., 14.11. a 15.11.2019

IFRS specialista - přípravný kurz   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
3.10., 4.10., 24.10., 25.10., 7.11., 8.11., 14. 11. a 15.11.2019

IFRS specialista - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
3.10., 4.10., 24.10., 25.10., 7.11., 8.11., 14.11., 15.11., 4.12. a 5.12.2019

ÚČETNICTVÍ - PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Tomáš Líbal, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Kamila Marešová
25.9., 27.9., 2.10., 17.10., 18.10., 30.10. a 6.11.2019

ÚČETNICTVÍ - PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Tomáš Líbal, Kamila Marešová
25.9., 27.9., 2.10., 17.10., 18.10. 2019

PRÁVO - přípravný kurz   KPV 

Lektor: Mgr. Bc.Tomáš Hrdina
20. 9., 24.9., 8.10., 11.10., 15.10., 18.10., 29.10., 22.11.2019

Daňové minimum

Lektor: Ing. Petr Kout CSc.
18., 19. 9. a 7., 8. 10. 2019

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY, FAKTURACE - VČETNĚ ZMĚN PRO ROK 2019   KPV 

Lektor: Tomáš Líbal
12.9.2019

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ (večerní forma studia)

Lektor: Ing. Marie Hajšmanová, Ing. Marta Ženíšková
11.9., 12.9., 18.9., 19.9., 25.9., 26.9., 2.10., 3.10., 9.10., 10.10., 15.10., 16.10., 23.10., 24.10., 30.10., 31.10., 6.11., 7.11. a 14.11. zkouška

Aktuality pro mzdové účetní - seminář KCÚ   KPV 

Lektor: PhDr. Dagmar Kučerová
26.6.2019

DPH 2019 - nezbytný přehled pro účetní   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
19.6.2019

IFRS specialista - ZKOUŠKA    KPV 

17.6.2019

Daňové a účetní problémy malých S.R.O. - seminář KCÚ   KPV 

Lektor: RNDr. Ivan Brychta
14.6.2019

IFRS - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
11.6., 12.6.2019

IFRS specialista - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
11.6., 12.6.2019

ÚČTOVÁNÍ V CIZÍ MĚNĚ A KURZOVÉ ROZDÍLY V PŘÍKLADECH   KPV 

Lektor: Tomáš Líbal
10.6.2019

DANĚ - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
6.6., 7.6.2019

Likvidace obchodní společnosti - seminář KCÚ   KPV 

Lektor: Mgr. Tomáš Hrdina
6.6.2019

DAŇOVÉ DOKLADY A FAKTURACE - ZMĚNY 2019

Lektor: Tomáš Líbal
3.6.2019

IFRS - zkouška NANEČISTO   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
31.5.2019

IFRS specialista - zkouška NANEČISTO   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
31.5.2019

MANAŽERSKÉ FINANCE - trénink   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
30.5. a 6.6.2019

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
29.5., 30.5.2019

ODPISY, OPRAVY, TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ - vybrané problémy   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
28.5.2019

Specifika účtování a daní ve stavebnictví - seminář KCÚ   KPV 

Lektor: Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
28.5.2019

DANĚ - přípravný kurz (MODUL 3)    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
24.5., 30.5.2019

IFRS specialista - modul Konsolidovaná účetní závěrka   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
22.5., 23.5., 24.5.2019

IFRS - modul Konsolidovaná účetní závěrka   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
22.5., 23.5., 24.5.2019

CENNÉ PAPÍRY V ÚČETNÍ PRAXI   KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
20.5.2019

MANAŽERSKÁ EKONOMIKA - intenzivní trénink

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D., Mgr. Pavel Neset, Ph.D.
20.5., 27.5., 28.5., 7.6.2019

Společnost bez právní osobnosti (sdružení) v daních - seminář KCÚ   KPV 

Lektor: RNDr. Ivan Brychta
10.5.2019

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 2019 - 2denní SPECIÁL

Lektor: Tomáš Líbal
6.5., 7.5.2019

DANĚ - přípravný kurz (MODUL 2)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
30.4., 13.5.2019

DANĚ AKTUÁLNĚ k 1.4.2019   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
30.4.2019

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ - aplikace IFRS (modul přípravného kurzu)   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
25.4., 26.4., 15.5.2019

DLOUHODOBÝ MAJETEK A JEHO ODPISOVÁNÍ v příkladech (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
25.4.2019

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi 2019 - výklad + příklady   KPV 

Lektor: JUDr. Svatopluk Galočík
23.4.-24.4.2019

Kontingenční tabulky v MS Excel - seminář KCÚ   KPV 

Lektor: Luboš Kičmer
17.4.2019

PRÁVO - přípravný kurz   KPV 

Lektor: Mgr. Bc.Tomáš Hrdina
16.4., 17.4., 29.4., 13.5., 14.5., 27.5., 28.5., 10.6.2019

IFRS - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
12.4., 17.4., 18.4., 9.5., 10.5., 22.5., 23.5., 24.5.2019

IFRS - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
12.4., 17.4., 18.4., 9.5., 10.5., 22.5., 23.5., 24.5., 11.6., 12.6.2019

IFRS specialista - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
12.4., 17.4., 18.4., 9.5., 10.5., 22.5., 23.5., 24.5.2019

IFRS specialista - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
12.4., 17.4., 18.4., 9.5., 10.5., 22.5., 23.5., 24.5., 11.6., 12.6.2019

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz vč. tréninku

Lektor: Tomáš Líbal, Ing. Eva Sládková
11.4., 12.4., 30.4., 7.5., 17.5., 29.5., 7.6.2019

PAP - METODIKA (OSS a jejich PO, ÚSC)

Lektor: Ing. Alena Kochová
10.4.2019

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
10.4., 11.4., 25.4., 26.4., 15.5., 16.5.2019

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ - přípravný kurz vč. tréninku    KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
10.4., 11.4., 25.4., 26.4., 15.5., 16.5., 29.5., 30.5.2019

DANĚ - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
9.4., 15.4., 30.4., 13.5., 24.5., 30.5.2019

DANĚ - přípravný kurz vč. tréninku    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
9.4., 15.4., 30.4., 13.5., 24.5., 30.5., 6.6., 7.6.2019

DANĚ - přípravný kurz (MODUL 1)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
9.4., 15.4.2019

MANAŽERSKÉ FINANCE - přípravný kurz   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
8.4., 15.4., 29.4., 6.5., 21.5.2019

MANAŽERSKÉ FINANCE - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
8.4., 15.4., 29.4., 6.5., 21.5., 30.5., 6.6.2019

Digitální novinky pro účetní a daňové poradce - seminář KCÚ   KPV 

Lektor: MVDr. Milan Vodička
4.4.2019

VYBRANÉ ÚČETNÍ STANDARDY (OSS a jejich PO)

Lektor: Ing. Alena Kochová
3.4.2019

POHLEDÁVKY A DLUHY 2019 (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
2.4.2019

DPH 2019 - KOMPLEXNÍ PRŮŘEZ PRO ZAČÁTEČNÍKY

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
2.4., 8.4.2019

PAP - PŘÍKLADY (OSS a jejich PO, ÚSC)

Lektor: Ing. Alena Kochová
27.3.2019

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi 2019 - výklad + příklady   KPV 

Lektor: JUDr. Svatopluk Galočík
26.3.-27.3.2019

DLOUHODOBÝ MAJETEK (OSS a jejich PO)

Lektor: Ing. Alena Kochová
20.3.2019

Daňové a účetní problémy podnikající fyzické osoby - seminář KCÚ   KPV 

Lektor: RNDr. Ivan Brychta
20.3.2019

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FYZICKÝCH OSOB “krok za krokem“

Lektor: Ing. Alice Šrámková
14.3.2019

VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM A FINANČNÍ ŘÍZENÍ pro PO zřizované OSS

Lektor: Ing. Alena Kochová
13.3.2019

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZA ROK 2018   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
11.3.2019

PAP - METODIKA (OSS a jejich PO, ÚSC)

Lektor: Ing. Alena Kochová
6.3.2019

MAJETKOVÉ DANĚ, DAŇOVÝ ŘÁD (z cyklu DAŇOVÝ BALÍČEK 2019)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
27.2.2019

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ (večerní forma studia)

Lektor: Ing. Marie Hajšmanová, Vlasta Nováčková
25.2., 26.2., 4.3., 5.3., 11.3., 12.3., 18.3., 19.3., 25.3., 26.3., 1.4., 2.4., 8.4., 9.4., 15.4., 16.4., 23.4., 24.4. a zkouška 29.4.2019

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (z cyklu DAŇOVÝ BALÍČEK 2019)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
20.2.2019

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK 2018   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
18.2.2019

DAŇOVÉ DOKLADY A FAKTURACE

Lektor: Tomáš Líbal
15.2.2019

AKTUALITY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ PODNIKATELŮ 2019   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
14.2.2019

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB (z cyklu DAŇOVÝ BALÍČEK 2019)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
6.2.2019

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (OSS a jejich PO)

Lektor: Ing. Alena Kochová
30.1.2019

DAŇOVÝ BALÍČEK 2019   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
30.1., 6.2., 20.2., 27.2.2019

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB (z cyklu DAŇOVÝ BALÍČEK 2019)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
30.1.2019

DAŇOVÝ BALÍČEK 2019 vč. závěrečné zkoušky   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
30.1., 6.2., 20.2., 27.2. a zkouška 6.3.2019

ÚČETNICTVÍ STÁTU - základní kurz (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
28.1., 29.1., 5.2.2019

ÚČETNICTVÍ (večerní forma studia)

Lektor: Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Ing. Eva Sládková
28.1., 29.1., 30.1., 31.1., 4.2., 5.2., 6.2., 7.2., 11.2., 12.2., 13.2., 14.2., 18.2., 19.2., 20.2., 21.2., 25.2., 26.2., 27.2., 28.2., 4.3., 5.3., 6.3., 7.3., 11.3., 12.3., 13.3., 14.3., 18.3., 19.3. a zkouška 25.3.2019

ÚČETNICTVÍ (večerní forma studia)

Lektor: Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Ing. Eva Sládková
28.1., 29.1., 30.1., 31.1., 4.2., 5.2., 6.2., 7.2., 11.2., 12.2., 13.2., 14.2., 18.2., 19.2., 20.2., 21.2., 25.2., 26.2., 27.2., 28.2., 4.3., 5.3., 6.3., 7.3., 11.3., 12.3., 13.3., 14.3., 18.3., 19.3. a zkouška 25.3.2019

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI 2019 a roční zúčtování záloh za rok 2018   KPV 

Lektor: Ing. Marie Hajšmanová
22.1.2019

Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro ÚSC, PO a OSS - Transfery

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
22.1.2019

AKTUALITY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ PODNIKATELŮ 2019   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
17.1.2019

SPOLEČNOST (SDRUŽENÍ) A ZMĚNY OD 1. 1. 2019   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
15.1.2019

AKTUALITY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ PODNIKATELŮ 2019   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
18.12.2018

IFRS specialista - zkouška    KPV 

14.12.2018

VYBRANÉ PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ S ÚČETNÍ ZÁVĚRKOU za rok 2018 (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
10.12.2018

ODPISY, OPRAVY, TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ - vybrané problémy   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
7.12.2018

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY - trénink výkazy

Lektor: Ing. Eva Sládková
6. 12. - 7. 12. 2018

IFRS - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
5.12. - 6.12.2018

IFRS specialista - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
5.12. - 6.12.2018

DANĚ - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
5. 12. - 6. 12. 2018

MZDOVÉ AKTUALITY 2019

Lektor: Ing. Marie Hajšmanová, Vlasta Nováčková
3.12.2018

IFRS - zkouška NANEČISTO   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
30.11.2018

IFRS specialista - zkouška NANEČISTO   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
30.11.2018

ODLOŽENÁ DAŇ PODLE IFRS   KPV 

Lektor: Ing. Martina Křivánková, FCCA
30.11.2018

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
29.11. - 30.11.2018

IFRS 16 LEASINGY   KPV 

Lektor: Ing. Martina Křivánková, FCCA
29.11.2018

INVENTARIZACE A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2018 (OSS a jejich PO)

Lektor: Ing. Alena Kochová
28.11. a 5.12.2018

CASH FLOW    KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
28.11.2018

3 x IFRS - VÝNOSY, LEASINGY, ODLOŽENÁ DAŇ   KPV 

Lektor: Ing. Martina Křivánková, FCCA
28.11. - 30.11.2018

IFRS 15 VÝNOSY ze smluv se zákazníky   KPV 

Lektor: Ing. Martina Křivánková, FCCA
28.11.2018

NÁKLADY A VÝNOSY - účetní a daňový pohled    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
27.11.2018

MANAŽERSKÉ FINANCE - trénink   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
27.11. a 4.12.2018

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2018   KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
26.11. - 28. 11. 2018

FINANČNÍ ŘÍZENÍ - konzultace   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
26.11.2018

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY - výklad výkazy

Lektor: Ing. Eva Sládková
22.11. - 23.11.2018

IFRS x CAS - srovnání vybraných oblastí   KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
20.11.2018

IFRS specialista - modul Konsolidovaná účetní závěrka   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
14.11., 22.11., 23.11.2018

IFRS specialista - modul Konsolidovaná účetní závěrka   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
14.11., 22.11., 23.11.2018

IFRS specialista - modul Konsolidovaná účetní závěrka   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
14.11., 22.11., 23.11.2018

DANĚ - přípravný kurz (MODUL 3)    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
12.11. - 13.11.2018

NÁJMY NEMOVITÝCH VĚCÍ - účetní a daňový pohled   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
7.11.2018

PAP - METODIKA (OSS a jejich PO, ÚSC)

Lektor: Ing. Alena Kochová
31.10.2018

PAP - PŘÍKLADY (OSS a jejich PO, ÚSC)

Lektor: Ing. Alena Kochová
31.10.2018

Problematické oblasti uplatňování DPH - analýza chyb a příklady   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
29.10.2018

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ - aplikace IFRS (modul přípravného kurzu)   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
25.10., 26.10., 12.11.2018

PAP - METODIKA (OSS a jejich PO, ÚSC) - místo konání OSTRAVA

Lektor: Ing. Alena Kochová
24.10.2018

DANĚ - přípravný kurz (MODUL 2)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
22.10. - 23.10.2018

PODNIKOVÉ KOMBINACE A KONSOLIDACE PODLE IFRS   KPV 

Lektor: Ing. Martina Křivánková (Janoušková), FCCA
22.10. - 23.10.2018

ÚČTOVÁ TŘÍDA 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Lektor: Tomáš Líbal
19.10.2018

IFRS - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
18.10., 19.10., 29.10., 30.10., 13.11., 14.11., 22.11., 23.11., 5.12., 6.12.2018

IFRS specialista - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
18.10., 19.10., 29.10., 30.10., 13.11., 14.11., 22.11., 23.11., 5.12., 6.12.2018

IFRS - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
18.10., 19.10., 29.10., 30.10., 13.11., 14.11., 22.11., 23.11.2018

IFRS specialista - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
18.10., 19.10., 29.10., 30.10., 13.11., 14.11., 22.11., 23.11.2018

IFRS specialista - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
18.10., 19.10., 29.10., 30.10., 13.11., 14.11., 22.11., 23.11.2018

IFRS specialista - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
18.10., 19.10., 29.10., 30.10., 13.11., 14.11., 22.11., 23.11., 5.12., 6.12.2018

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU (OSS a jejich PO)

Lektor: Ing. Alena Kochová
17.10.2018

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz vč. tréninku

Lektor: Tomáš Líbal, Ing. Eva Sládková
15.10., 23.10., 24.10., 7.11., 22.11., 23.11., 6.12., 7.12.2018

FINANČNÍ ŘÍZENÍ - intenzivní tréninkový kurz   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
15.10., 5.11., 12.11., 19.11., 26.11., 3.12.2018

ÚČTOVÁ TŘÍDA 1 - ZÁSOBY

Lektor: Tomáš Líbal
12.10.2018

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ - přípravný kurz vč. tréninku    KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
11.10., 12.10., 25.10., 26.10., 12.11., 19.11., 29.11., 30.11.2018

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
11.10., 12.10., 25.10., 26.10., 12.11., 19.11.2018

Nezbytný přehled pro účetní v oblasti DPH   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
11.10.2018

PRÁVO - přípravný kurz   KPV 

Lektor: Mgr. Bc.Tomáš Hrdina
11.10., 12.10., 25.10., 26.10., 6.11., 7.11., 29.11., 30.11.2018

MANAŽERSKÉ FINANCE - přípravný kurz   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
9.10., 16.10., 6.11., 13.11., 20.11.2018

MANAŽERSKÉ FINANCE - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
9.10., 16.10., 6.11., 13.11., 20.11., 27.11., 4.12.2018

ÚČTOVÁNÍ V CIZÍ MĚNĚ a KURZOVÉ ROZDÍLY v příkladech   KPV 

Lektor: Tomáš Líbal
8.10.2018

DANĚ - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
8.10., 9.10., 22.10., 23.10., 12.11., 13.11.2018

DANĚ - přípravný kurz (MODUL 1)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
8.10. - 9.10.2018

DANĚ - přípravný kurz vč. tréninku    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
8.10., 9.10., 22.10., 23.10., 12.11., 13.11., 5.12., 6.12.2018

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 - DLOUHODOBÝ MAJETEK

Lektor: Tomáš Líbal
5.10.2018

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ - 3denní SPECIÁL

Lektor: Tomáš Líbal
2.10. - 4.10.2018

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi - výklad + příklady   KPV 

Lektor: JUDr. Svatopluk Galočík
26.9. - 27.9.2018

DAŇOVÉ DOKLADY A FAKTURACE

Lektor: Tomáš Líbal
25.9.2018

SPOLEČNOST (SDRUŽENÍ) A ZMĚNY OD 1. 1. 2019   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
21.9.2018

AUTOMOBIL Z ÚČETNÍHO A DAŇOVÉHO POHLEDU

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
20.9.2018

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - ZAČÍNÁME

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
17.9. - 18.9.2018

ÚČETNICTVÍ (večerní forma studia)

Lektor: Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Ing. Eva Sládková
10.9., 11.9., 12.9., 17.9., 18.9., 19.9., 24.9., 25.9., 26.9., 1.10., 2.10., 3.10., 8.10., 9.10., 10.10., 11.10., 15.10., 16.10., 17.10., 18.10., 22.10., 23.10., 24.10., 29.10., 30.10., 31.10., 1.11., 5.11., 6.11., 7.11. a zkouška 12.11.2018

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ (večerní forma studia)

Lektor: Ing. Marie Hajšmanová, Vlasta Nováčková
10.9., 11.9., 17.9., 18.9., 24.9., 25.9., 1.10., 2.10., 8.10., 9.10., 15.10., 16.10., 22.10., 23.10., 29.10., 30.10., 5.11., 6.11. a zkouška 12.11.2018

ČÚS v příkladech - 3denní LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ (ÚSC, OSS a PO)

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
25.7. - 27.7.2018

Rozdíly mezi CAS a IFRS    KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
16.7., 17.7., 18.7.2018

ÚČTOVÁ TŘÍDA 4 - KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY   KPV 

Lektor: Tomáš Líbal
18.6.2018

IFRS specialista - zkouška    KPV 

15.6.2018

IFRS - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
7.6.-8.6.2018

IFRS specialista - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
7.6.-8.6.2018

ODPISY, OPRAVY, TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ - vybrané problémy   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
6.6.2018

DANĚ - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
6.6., 7.6.2018

MANAŽERSKÉ FINANCE - trénink   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
6.6. a 11.6.2018

IFRS - zkouška NANEČISTO   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
4.6.2018

IFRS specialista - zkouška NANEČISTO   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
4.6.2018

DAŇOVÉ DOKLADY A FAKTURACE 2018

Lektor: Tomáš Líbal
1.6.2018

Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro ÚSC, PO a OSS - Transfery

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
1.6.2018

NÁJMY NEMOVITÝCH VĚCÍ - účetní a daňový pohled   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
30.5.2018

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
30.5. a 6.6.2018

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - intenzivní konzultace   KPV 

Lektor: Ing. Martina Křivánková, FCCA
30.5.-31.5.2018

PAP - METODIKA (OSS a jejich PO, ÚSC)

Lektor: Ing. Alena Kochová
30.5.2018

Problematické oblasti uplatňování DPH - analýza chyb a příklady   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
29.5.2018

PODNIKOVÁ EKONOMIKA - trénink

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
28.5. a 4.6.2018

PAP - PŘÍKLADY (OSS a jejich PO, ÚSC)

Lektor: Ing. Alena Kochová
23.5.2018

VYBRANÉ ÚČETNÍ STANDARDY (OSS a jejich PO)

Lektor: Ing. Alena Kochová
16.5.2018

DANĚ - přípravný kurz (MODUL 3)    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
14.5. a 29.5.2018

ÚČTOVÁ TŘÍDA 5 a 6 - NÁKLADY A VÝNOSY

Lektor: Tomáš Líbal
11.5.2018

ÚČTOVÁ TŘÍDA 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Lektor: Tomáš Líbal
4.5.2018

AUTOMOBIL Z ÚČETNÍHO A DAŇOVÉHO POHLEDU

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
3.5.2018

FAKTURACE A POHLEDÁVKY (ÚSC, OSS a PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
2.5.2018

PAP - PŘÍKLADY (OSS a jejich PO, ÚSC) - místo konání OSTRAVA

Lektor: Ing. Alena Kochová
2.5.2018

PAP - METODIKA (OSS a jejich PO, ÚSC)

Lektor: Ing. Alena Kochová
25.4.2018

ÚČTOVÁNÍ V CIZÍ MĚNĚ a KURZOVÉ ROZDÍLY v příkladech   KPV 

Lektor: Tomáš Líbal
24.4.2018

DANĚ - přípravný kurz (MODUL 2)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
23.4. a 30.4.2018

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ (večerní forma studia)

Lektor: Ing. Marie Hajšmanová, Vlasta Nováčková
23.4., 24.4., 25.4., 2.5., 3.5., 9.5., 10.5., 14.5., 15.5., 16.5., 23.5., 24. 5., 28.5., 29.5., 30.5., 4.6., 5.6., 6. 6. a zkouška 12.6.2018

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ - aplikace IFRS (modul přípravného kurzu)   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
19.4., 25.4., 17.5.2018

FINANČNÍ ŘÍZENÍ - intenzivní tréninkový kurz   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
18.4., 23.4., 15.5., 24.5., 31.5. a 8.6.2018

ÚČTOVÁ TŘÍDA 1 - ZÁSOBY

Lektor: Tomáš Líbal
16.4.2018

PRÁVO - přípravný kurz   KPV 

Lektor: Mgr. Bc.Tomáš Hrdina
16.4., 23.4., 30.4., 11.5., 25.5., 31.5., 4.6. a 11.6.2018

MANAŽERSKÉ FINANCE - přípravný kurz   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
13.4., 20.4., 27.4., 2.5., 14.5. a 25.5.2018

MANAŽERSKÉ FINANCE - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
13.4., 20.4., 27.4., 2.5., 14.5., 25.5., 6.6. a 11.6.2018

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz vč. tréninku

Lektor: Tomáš Líbal, Ing. Eva Sládková
12.4., 19.4., 20.4., 9.5., 23.5., 24.5., 7.6., 8.6.2018

IFRS specialista - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
12.4., 13.4., 26.4., 27.4., 10.5., 11.5., 24.5., 25.5.2018

IFRS - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
12.4., 13.4., 26.4., 27.4., 10.5., 11.5., 24.5., 25.5.2018

IFRS - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
12.4., 13.4., 26.4., 27.4., 10.5., 11.5., 24.5., 25.5., 7.6., 8.6.2018

IFRS specialista - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
12.4., 13.4., 26.4., 27.4., 10.5., 11.5., 24.5., 25.5., 7.6., 8.6.2018

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ - přípravný kurz vč. tréninku    KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
11.4., 18.4., 19.4., 25.4., 17.5., 18.5., 30.5., 6.6.2018

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
11.4., 18.4., 19.4., 25.4., 17.5., 18.5.2018

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 - DLOUHODOBÝ MAJETEK

Lektor: Tomáš Líbal
9.4.2018

DANĚ - přípravný kurz vč. tréninku    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
9.4., 16.4., 23.4., 30.4., 14.5., 29.5., 6.6., 7.6.2018

DANĚ - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
9.4., 16.4., 23.4., 30.4., 14.5., 29.5.2018

DANĚ - přípravný kurz (MODUL 1)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
9.4. a 16.4.2018

PODNIKOVÁ EKONOMIKA - přípravný kurz vč. tréninku

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
9.4., 18.4., 30.4., 28.5. a 4.6.2018

TRANSFERY U VÚJ (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
6.4.2018

ÚČETNICTVÍ STÁTU - základní kurz (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
5.4. (9-16 hodin), 6.4. (8.30 - 13.30 hodin), 16.4. (9.00 - 16.00 hodin) a 17.4.2018 (8.30 - 13.30 hodin)

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi - výklad + příklady   KPV 

Lektor: JUDr. Svatopluk Galočík
5.4. - 6.4.2018

MAJETKOVÉ DANĚ, DAŇOVÝ ŘÁD (z cyklu DAŇOVÝ BALÍČEK 2018)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
26.3.2018

VLASTNÍ KAPITÁL, TRANSFERY, REZERVY, CENNÉ PAPÍRY v příkladech (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
26.3.2018

ODLOŽENÁ DAŇ PODLE IFRS   KPV 

Lektor: Ing. Martina Křivánková, FCCA
22.3.2018

IFRS 16 LEASINGY   KPV 

Lektor: Ing. Martina Křivánková, FCCA
21.3.2018

IFRS 15 VÝNOSY ze smluv se zákazníky   KPV 

Lektor: Ing. Martina Křivánková, FCCA
20.3.2018

3 x IFRS - VÝNOSY, LEASINGY, ODLOŽENÁ DAŇ   KPV 

Lektor: Ing. Martina Křivánková, FCCA
20.3. - 22.3.2018

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (z cyklu DAŇOVÝ BALÍČEK 2018)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
19.3.2018

POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY, ČASOVÉ ROZLIŠENÍ, DOHADNÉ ÚČTY v příkladech (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
19.3.2018

DPH u poskytnutých služeb v rámci intrakomunitárního plnění a se třetími zeměmi 2018   KPV 

Lektor: JUDr. Svatopluk Galočík
16.3.2018

DPH 2018 - KOMPLEXNÍ PRŮŘEZ PRO ZAČÁTEČNÍKY

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
15.3. - 16.3.2018

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU (OSS a jejich PO)

Lektor: Ing. Alena Kochová
14.3.2018

DPH při dodání a pořízení zboží mezi členskými státy EU a při vývozu a dovozu zboží v roce 2018   KPV 

Lektor: JUDr. Svatopluk Galočík
13.3.2018

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICÝCH OSOB (z cyklu DAŇOVÝ BALÍČEK 2018)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
12.3.2018

VYBRANÉ OBLASTI ÚČETNICTVÍ STÁTU v příkladech (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
12.3., 19.3., 26.3.2018

DLOUHODOBÝ MAJETEK v příkladech (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
12.3.2018

PODNIKOVÉ KOMBINACE A KONSOLIDACE PODLE IFRS (z cyklu IFRS praktické aplikace)   KPV 

Lektor: Ing. Martina Křivánková, FCCA
8.3.-9.3.2018

VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM A FINANČNÍ ŘÍZENÍ pro PO zřizované OSS

Lektor: Ing. Alena Kochová
7.3.2018

Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro ÚSC, PO a OSS - Transfery

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
6.3.2018

DAŇOVÝ BALÍČEK 2018   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
6.3., 12.3., 19.3. a 26.3.2018

DAŇOVÝ BALÍČEK 2018 vč. závěrečné zkoušky   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
6.3., 12.3., 19.3., 26.3. 2018 (zkouška 3.4.2018)

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB (z cyklu DAŇOVÝ BALÍČEK 2018)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
6.3.2018

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ - 3denní SPECIÁL

Lektor: Tomáš Líbal
6.3.-8.3.2018

DPH 2018 - ZÁKLADNÍ KURZ

Lektor: Ing. Ota Paikert
1.3. - 2.3.2018

DAŇOVÉ PASTI A RIZIKA 2018   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
27.2.2018

DPH 2018 - nezbytný přehled pro účetní   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
27.2.2018

FINANČNÍ ANALÝZA intenzivně   KPV 

Lektor: prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.
23.2.2018

DOTACE, DANĚ, ZÁSOBY, VÝNOSY A PŘÍPRAVA ÚZ PODLE IFRS (z cyklu IFRS praktické aplikace)   KPV 

Lektor: Ing. Martina Křivánková, FCCA
23.2.2018

ZAMĚSTNANCI A FINANČNÍ NÁSTROJE PRO PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY PODLE IFRS (z cyklu IFRS praktické aplikace)   KPV 

Lektor: Ing. Martina Křivánková, FCCA
22.2.2018

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (OSS a jejich PO)

Lektor: Ing. Alena Kochová
21.2.2018

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK A REZERVY PODLE IFRS (z cyklu IFRS praktické aplikace)   KPV 

Lektor: Ing. Martina Křivánková, FCCA
15.2.-16.2.2018

AKTUALITY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ PODNIKATELŮ 2018   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
14.2.2018

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK 2017   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
12.2.2018

ÚČETNICTVÍ (večerní forma studia)

Lektor: Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Ing. Eva Sládková
12.2., 13.2., 14.2., 19.2., 20.2., 21.2., 26.2., 27.2., 28.2., 1.3., 5.3., 6.3., 7.3., 8.3., 12.3., 13.3., 14.3., 19.3., 20.3., 21.3., 26.3., 27.3., 28.3., 29.3., 3.4., 4.4., 5.4., 16.4., 17.4., 18.4. a zkouška 24.4.2018

IFRS praktické aplikace    KPV 

Lektor: Ing. Martina Křivánková, FCCA
8.2., 15.2., 16.2., 22.2., 23.2., 8.3., 9.3.2018

VÝKAZNICTVÍ PODLE IFRS (z cyklu IFRS praktické aplikace)   KPV 

Lektor: Ing. Martina Křivánková, FCCA
8.2.2018

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZA ROK 2017   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
5.2.2018

3. a 4. FÁZE ELEKTRONICKÉ EVIDENCE TRŽEB, aneb EET v podmínkách roku 2018

Lektor: Tomáš Líbal
29.1.2018

DAŇOVÉ DOKLADY A FAKTURACE 2018

Lektor: Tomáš Líbal
26.1.2018

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI od ledna 2018 a roční zúčtování záloh za rok 2017

Lektor: Ing. Marie Hajšmanová
19.1.2018

AKTUALITY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ PODNIKATELŮ 2018   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
18.1.2018

PAP - METODIKA (OSS a jejich PO, ÚSC)

Lektor: Ing. Alena Kochová
17.1.2018

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2017 (ÚSC a jejich PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
16.1.2018

ÚČETNICTVÍ STÁTU - základní kurz (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
15.1. (9-16 hodin), 16.1. (8.30 - 13.30 hodin), 29.1. (9.00 - 16.00 hodin) a 30.1.2018 (8.30 - 13.30 hodin)

AKTUALITY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ PODNIKATELŮ 2018   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
20.12.2017

INTERPRETACE A VYUŽITÍ EKONOMICKÝCH DAT V ŘÍZENÍ A KONTROLE U VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D., Ing. Danuše Prokůpková
18.12. - 19.12.2017

MZDOVÉ AKTUALITY 2018

Lektor: Ing. Marie Hajšmanová, Vlasta Nováčková
18.12.2017

IFRS specialista - zkouška    KPV 

15.12.2017

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz (MODUL 8)

Lektor: Ing. Eva Sládková
8.12.2017

IFRS - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
7.12. - 8.12.2017

IFRS - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
7.12. - 8.12.2017

DANĚ - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
6.12. - 7.12.2017

ÚČTOVÁNÍ V CIZÍ MĚNĚ a KURZOVÉ ROZDÍLY v příkladech   KPV 

Lektor: Tomáš Líbal
5.12.2017

PODÍLY V KORPORACI, ROZDĚLENÍ ZISKU

Lektor: Mgr. Bc.Tomáš Hrdina
5.12.2017

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2017 (ÚSC a jejich PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
1.12.2017

NÁKLADY A VÝNOSY - účetní a daňový pohled   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
30.11.2017

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz (MODUL 7)

Lektor: Ing. Eva Sládková
30.11.2017

IFRS - zkouška NANEČISTO   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
30.11.2017

IFRS - zkouška NANEČISTO   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
30.11.2017

INVENTARIZACE A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2017 (OSS a jejich PO)

Lektor: Ing. Alena Kochová
29.11. a 6.12.2017

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
29.11. a 6.12.2017

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - intenzivní konzultace   KPV 

Lektor: Ing. Martina Křivánková, FCCA
28.11.2017

MANAŽERSKÉ FINANCE - trénink   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
28.11. a 5.12.2017

ODPISY, OPRAVY, TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ - vybrané problémy   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
27.11.2017

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2017 V PRAXI    KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
27.11. - 29.11.2017

PODNIKOVÁ EKONOMIKA - trénink

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
27.11.2017 a 4.12.2017

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi - výklad + příklady   KPV 

Lektor: JUDr. Svatopluk Galočík
23.11. - 24.11.2017

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz (MODUL 6)

Lektor: Ing. Eva Sládková
21.11.2017

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz (MODUL 5)

Lektor: Ing. Eva Sládková
15.11.2017

DANĚ - přípravný kurz (MODUL 3)    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
13.11. a 20.11.2017

DLOUHODOBÝ MAJETEK A VLASTNÍ ZDROJE U VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK (ÚSC, OSS, PO) - OSTRAVA

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
10.11.2017

MAJETEK - CHYBY PŘI POŘIZOVÁNÍ, PRODEJ, NÁJEM   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
8.11.2017

Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro ÚSC, PO a OSS - Transfery

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
7.11.2017

KOMPLEXNÍ PRŮVODCE VYBRANÝMI OBLASTMI ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ   KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
2.11., 3.11., 22.11. a 23.11.2017

ZÁKLADY VYKAZOVÁNÍ PODLE IFRS   KPV 

Lektor: Ing. Martina Křivánková (Janoušková), FCCA
2.11.2017

PAP - METODIKA (OSS a jejich PO, ÚSC)

Lektor: Ing. Alena Kochová
1.11.2017

VÝKAZY - ROZVAHA, VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (ÚSC a PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
1.11.2017

CHYBY PŘI UPLATŇOVÁNÍ DPH V PŘÍKLADECH   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
31.10.2017

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz (MODUL 4)

Lektor: Tomáš Líbal
31.10.2017

PŘEMĚNY A OBDOBNÉ OPERACE    KPV 

Lektor: Mgr. Bc.Tomáš Hrdina
27.10.2017

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz (MODUL 3)

Lektor: Tomáš Líbal
26.10.2017

PAP - PŘÍKLADY (OSS a jejich PO, ÚSC)

Lektor: Ing. Alena Kochová
25.10.2017

KMIT - přípravný kurz vč. tréninku

Lektor: doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.
25.10., 31.10., 3.11., 22.11., 30.11. a 1.12.2017

VYBRANÉ PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ S ÚČETNÍ ZÁVĚRKOU za rok 2017 (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
24.10.2017

VYBRANÉ OKRUHY ÚČETNICTVÍ A JEJICH DAŇOVÉ SOUVISLOSTI   KPV 

Lektor: Tomáš Líbal
24.10.2017

DANĚ - přípravný kurz (MODUL 2)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
23.10. a 6.11.2017

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz (MODUL 2)

Lektor: Tomáš Líbal
19.10.2017

IFRS - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
19.10., 20.10., 6.11., 7.11., 23.11. a 24.11.2017

IFRS - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
19.10., 20.10., 6.11., 7.11., 23.11. a 24.11.2017

IFRS - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
19.10., 20.10., 6.11., 7.11., 23.11., 24.11., 7.12. a 8.12.2017

IFRS - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
19.10., 20.10., 6.11., 7.11., 23.11., 24.11., 7.12. a 8.12.2017

VLASTNÍ KAPITÁL, TRANSFERY, REZERVY, CENNÉ PAPÍRY v příkladech (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
18.10.2017

NÁJMY NEMOVITÝCH VĚCÍ - účetní a daňový pohled   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
18.10.2017

DPH u poskytnutých služeb v rámci intrakomunitárního plnění a se třetími zeměmi   KPV 

Lektor: JUDr. Svatopluk Galočík
18.10.2017

POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY, ČASOVÉ ROZLIŠENÍ, DOHADNÉ ÚČTY v příkladech (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
17.10.2017

FINANČNÍ ŘÍZENÍ - intenzivní tréninkový kurz   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
17.10., 24.10., 7.11. a 24.11.2017

VYBRANÉ OBLASTI ÚČETNICTVÍ STÁTU v příkladech (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
16.10 - 18.10.2017

DLOUHODOBÝ MAJETEK v příkladech (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
16.10.2017

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz vč. tréniku

Lektor: Tomáš Líbal, Ing. Eva Sládková
12.10., 19.10., 26.10., 31.10., 15.11., 21.11., 30.11. a 8.12.2017

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz (MODUL 1)

Lektor: Tomáš Líbal
12.10.2017

MAJETKOVÉ DANĚ, DAŇOVÝ ŘÁD (z cyklu DAŇOVÉ MINIMUM 2017)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
11.10.2017

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (z cyklu DAŇOVÉ MINIMUM 2017)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
10.10.2017

PRÁVO - přípravný kurz   KPV 

Lektor: Mgr. Bc.Tomáš Hrdina
9.10., 16.10., 23.10., 30.10., 13.11., 20.11., 27.11. a 4.12.2017

DANĚ - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
9.10., 17.10., 23.10., 6.11., 13.11. a 20.11.2017

DANĚ - přípravný kurz (MODUL 1)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
9.10. a 17.10.2017

DANĚ - přípravný kurz vč. tréninku    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
9.10., 17.10., 23.10., 6.11., 13.11., 20.11., 6.12. a 7.12.2017

MANAŽERSKÉ FINANCE - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
9.10., 16.10., 23.10., 30.10., 14.11., 21.11., 28.11. a 5.12.2017

MANAŽERSKÉ FINANCE - přípravný kurz   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
9.10., 16.10., 23.10., 30.10., 14.11. a 21.11.

PODNIKOVÁ EKONOMIKA - přípravný kurz vč. tréninku

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
6.10., 13.10., 27.10., 27.11. a 4.12.2017

FINANČNÍ ANALÝZA V KOSTCE   KPV 

Lektor: prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.
5.10. - 6.10.2017

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
4.10., 5.10., 13.10., 14.11. a 15.11.2017

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ - přípravný kurz vč. tréninku    KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
4.10., 5.10., 13.10., 14.11., 15.11., 29.11. a 6.12.2017

DLOUHODOBÝ MAJETEK A JEHO ODPISOVÁNÍ v příkladech (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
3.10.2017

ÚČETNICTVÍ PRO MANAŽERY

Lektor: Ing. Eva Sládková
2.10. - 3.10.2017

ÚČETNICTVÍ STÁTU - základní kurz (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
2.10. (9-16 hodin), 3.10. (8.30 - 13.30 hodin), 12.10. (9.00 - 16.00 hodin) a 13.10.2017 (8.30 - 13.30 hodin)

Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro ÚSC, PO a OSS - Transfery

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
27.9.2017

UKONČOVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU V PRAXI

Lektor: Mgr. Bc.Tomáš Hrdina
26.9.2017

DPH 2017 - nezbytný přehled pro účetní   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
21.9.2017

FAKTURACE A POHLEDÁVKY (ÚSC, OSS a PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
20.9.2017

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICÝCH OSOB (z cyklu DAŇOVÉ MINIMUM 2017)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
19.9.2017

DAŇOVÉ MINIMUM 2017   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
18.9., 19.9., 10.10. a 11.10.2017

DAŇOVÉ MINIMUM 2017 vč. závěrečné zkoušky   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
18.9., 19.9., 10.10., 11.10. a zkouška 23.10.2017

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB (z cyklu DAŇOVÉ MINIMUM 2017)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
18.9.2017

CAS x IFRS - základní kurz   KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
11.9., 12.9., 26.9. a 27.9.2017

DPH - KOMPLEXNÍ PRŮŘEZ PRO ZAČÁTEČNÍKY

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
7.9. - 8.9.2017

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - ZÁKLADNÍ KURZ (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ota Paikert
7.9. a 8.9.2017

DLOUHODOBÝ MAJETEK V PRAXI (OSS a jejich PO)

Lektor: Ing. Alena Kochová
6.9.2017

ÚČETNICTVÍ (večerní forma studia)

Lektor: Ing. Eva Sládková, Ing. Marcela Matějovská
4.9., 5.9., 6.9., 11.9., 12.9., 13.9., 18.9., 19.9., 20.9., 25.9., 2.10., 3.10., 4.10., 9.10., 10.10., 11.10., 16.10., 17.10., 18.10., 23.10., 24.10., 25.10., 30.10., 31.10. a zkouška 7.11.2017

ČÚS pro VÚJ v příkladech - 3denní letní soustředění (ÚSC, OSS a PO)

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
9.8., 10.8. a 11.8.2017

CAS x IFRS - základní kurz   KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
10.7., 11.7., 17.7. a 18.7.2017

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI

Lektor: Mgr. Bc.Tomáš Hrdina
26.6.2017

PAP V PŘÍKLADECH (OSS a jejich PO, ÚSC)

Lektor: Ing. Alena Kochová
21.6.2017

IFRS specialista - zkouška    KPV 

16.6.2017

IFRS - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
8.6. a 9.6.2017

IFRS specialista - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
8.6. a 9.6.2017

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz (MODUL 8)

Lektor: Ing. Eva Sládková
7.6.2017

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz (MODUL 7)

Lektor: Ing. Eva Sládková
6.6.2017

DANĚ - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
5.6. a 6.6.2017

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ (ÚSC, OSS a PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
2.6.2017

Interpretace a využití informací z účetnictví VÚJ

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
2.6.2017

Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro ÚSC, PO a OSS - Transfery

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
1.6.2017

DPH 2017 - nezbytný přehled pro účetní   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
1.6.2017

MANAŽERSKÉ FINANCE - trénink   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
31.5. a 9.6.2017

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - intenzivní trénink   KPV 

Lektor: Ing. Martina Křivánková (Janoušková), FCCA
31.5.2017

IFRS specialista - zkouška NANEČISTO   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
31.5.2017

KMIT - trénink

Lektor: doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.
31.5. a 5.6.2017

IFRS - zkouška NANEČISTO   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
31.5.2017

DANĚ 2017 změny, které nás aktuálně čekají   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
31.5.2017

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz (MODUL 6)

Lektor: Ing. Eva Sládková
30.5.2017

PŘEMĚNY A OBDOBNÉ OPERACE    KPV 

Lektor: Mgr. Bc.Tomáš Hrdina
30.5.2017

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
29.5. a 30.5.2017

TRANSFERY U VÚJ (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
26.5.2017

ODLOŽENÁ DAŇ   KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
24.5.2017

ÚČETNICTVÍ STÁTU - základní kurz (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
24.5. (9-16 hodin), 25.5. (8.30 - 13.30 hodin), 8.6. (9.00 - 16.00 hodin) a 9.6.2017 (8.30 - 13.30 hodin)

NÁJMY NEMOVITÝCH VĚCÍ - účetní a daňový pohled   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
23.5.2017

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz (MODUL 5)

Lektor: Ing. Eva Sládková
23.5.2017

DANĚ - přípravný kurz (MODUL 3)    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
22.5. a 29.5.2017

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz (MODUL 4)

Lektor: Tomáš Líbal
17.5.2017

DPH u poskytnutých služeb v rámci intrakomunitárního plnění a se třetími zeměmi   KPV 

Lektor: JUDr. Svatopluk Galočík
16.5.2017

LIKVIDACE OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ   KPV 

Lektor: Mgr. Bc.Tomáš Hrdina
15.5.2017

FINANČNÍ ŘÍZENÍ - intenzivní tréninkový kurz   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
10.5., 25.5., 29.5. a 7.6.2017

DANĚ - přípravný kurz (MODUL 2)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
9.5. a 15.5.2017

VYBRANÉ ÚČETNÍ STANDARDY (OSS a jejich PO)

Lektor: Ing. Alena Kochová
3.5.2017

FAKTURACE A POHLEDÁVKY (ÚSC, OSS a PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
2.5.2017

Nejčastější chyby při vedení účetnictví v příkladech   KPV 

Lektor: Tomáš Líbal
2.5.2017

SMLUVNÍ PRÁVO V AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ   KPV 

Lektor: Mgr. Bc.Tomáš Hrdina
2.5.2017

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz (MODUL 3)

Lektor: Tomáš Líbal
24.4.2017

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
20.4., 21.4., 25.4., 11.5. a 12.5.2017

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ - přípravný kurz vč. tréninku    KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
20.4., 21.4., 25.4., 11.5., 12.5., 29.5. a 30.5.2017

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz (MODUL 2)

Lektor: Tomáš Líbal
20.4.2017

Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro ÚSC, PO a OSS - Transfery

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
19.4.2017

MANAŽERSKÉ FINANCE - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
19.4., 26.4., 10.5., 25.5., 31.5. a 9.6.2017

MANAŽERSKÉ FINANCE - přípravný kurz   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
19.4., 26.4., 10.5. a 25.5.2017

DLOUHODOBÝ MAJETEK A JEHO ODPISOVÁNÍ v příkladech (ÚSC, OSS, PO) - OSTRAVA

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
18.4.2017

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi - výklad + příklady   KPV 

Lektor: JUDr. Svatopluk Galočík
18.4. a 19.4.2017

DANĚ - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
18.4., 24.4., 9.5., 15.5., 22.5. a 29.5.2017

DANĚ - přípravný kurz (MODUL 1)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
18.4. a 24.4.2017

DANĚ - přípravný kurz vč. tréninku    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
18.4., 24.4., 9.5., 15.5., 22.5., 29.5., 5.6. a 6.6.2017

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz vč. tréniku příkladů

Lektor: Tomáš Líbal, Ing. Eva Sládková
13.4., 20.4., 24.4., 17.5., 23.5., 30.5., 6.6. a 7.6.2017

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz (MODUL 1)

Lektor: Tomáš Líbal
13.4.2017

IFRS - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
12.4., 13.4., 27.4., 28.4., 18.5., 19.5., 25.5. a 26.5.2017

IFRS - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
12.4., 13.4., 27.4., 28.4., 18.5., 19.5., 25.5., 26.5., 8.6. a 9.6.2017

IFRS specialista - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
12.4., 13.4., 27.4., 28.4., 18.5., 19.5., 25.5. a 26.5.2017

IFRS specialista - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
12.4., 13.4., 27.4., 28.4., 18.5., 19.5., 25.5., 26.5., 8.6. a 9.6.2017

KMIT - přípravný kurz

Lektor: doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.
11.4., 20.4., 3.5. a 16.5.2017

KMIT - přípravný kurz vč. tréninku

Lektor: doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.
11.4., 20.4., 3.5., 16.5., 31.5. a 5.6.2017

PODNIKOVÉ KOMBINACE A KONSOLIDACE PODLE IFRS   KPV 

Lektor: Ing. Martina Křivánková (Janoušková), FCCA
10.4. a 11.4.2017

PRÁVO - přípravný kurz   KPV 

Lektor: Mgr. Bc.Tomáš Hrdina
10.4., 18.4., 24.4., 9.5., 22.5., 29.5., 5.6. a 12.6.2017

PODNIKOVÁ EKONOMIKA - přípravný kurz vč. tréninku

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
10.4., 3.5., 17.5. a 5.6.2017

Vlastní kapitál, transfery, rezervy, cenné papíry v příkladech (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
7.4.2017

DAŇOVÉ DOKLADY A FAKTURACE 2017

Lektor: Tomáš Líbal
6.4.2017

Pohledávky a závazky, časové rozlišení, dohadné účty v příkladech (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
6.4.2017

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ   KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
6.4.2017

ÚČETNICTVÍ STÁTU - vybrané oblasti v příkladech (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
5.4., 6.4. a 7.4.2017

Dlouhodobý majetek v příkladech (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
5.4.2017

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ (ÚSC, OSS a PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
3.4.2017

PODÍLY V KORPORACI, ROZDĚLENÍ ZISKU

Lektor: Mgr. Bc.Tomáš Hrdina
27.3.2017

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU (OSS a jejich PO)

Lektor: Ing. Alena Kochová
22.3.2017

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK A REZERVY PODLE IFRS   KPV 

Lektor: Ing. Martina Křivánková (Janoušková), FCCA
21.3. a 22.3.2017

CASH FLOW V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE   KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
17.3.2017

ZÁKLADY DPH

Lektor: Ing. Ota Paikert
16.3. a 17.3.2017

VLASTNÍ ZDROJE V ÚČETNICTVÍ VÚJ (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
14.3.2017

UKONČOVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU V PRAXI

Lektor: Mgr. Bc.Tomáš Hrdina
13.3.2017

ÚČETNICTVÍ STÁTU - základní kurz (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
9.3. (9-16 hodin), 10.3. (8.30 - 13.30 hodin), 23.3. (9.00 - 16.00 hodin) a 24.3.2017 (8.30 - 13.30 hodin)

PAP - METODIKA (OSS a jejich PO, ÚSC)

Lektor: Ing. Alena Kochová
8.3.2017

MAJETKOVÉ DANĚ, DAŇOVÝ ŘÁD (z cyklu DAŇOVÉ MINIMUM 2017)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
3.3.2017

Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro ÚSC, PO a OSS - Transfery

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
2.3.2017

ÚČETNICTVÍ 2017 - komplexní průvodce vybranými oblastmi    KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
2.3., 3.3., 9.3., 10.3. a 17.3.2017

ÚČETNICTVÍ 2017 - komplexní průvodce vybranými oblastmi (vč. závěrečné zkoušky)   KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
2.3., 3.3., 9.3., 10.3., 17.3. a zkouška 27.3.2017

VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM A FINANČNÍ ŘÍZENÍ pro PO zřizované OSS

Lektor: Ing. Alena Kochová
1.3.2017

DAŇOVÉ PASTI A RIZIKA   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
28.2.2017

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ (večerní forma studia)

Lektor: Ing. Marie Hajšmanová, Vlasta Nováčková
28.2., 1.3., 7.3., 8.3., 14.3., 15.3., 21.3., 22.3., 28.3., 29.3., 4.4., 6.4., 11.4., 12.4., 18.4., 19.4., 25.4., 26.4. a zkouška 2.5.2017

DANĚ A VÝNOSY PODLE IFRS   KPV 

Lektor: Ing. Martina Křivánková (Janoušková), FCCA
28.2.2017

ÚČETNICTVÍ (večerní forma studia)

Lektor: Ing. Eva Sládková, Ing. Marcela Matějovská
27.2., 28.2., 1.3., 6.3., 7.3., 8.3., 20.3., 21.3., 22.3., 27.3., 28.3., 29.3., 3.4., 4.4., 5.4., 6.4., 10.4., 11.4., 12.4., 18.4., 19.4., 25.4., 26.4., 27.4. a zkouška 2.5.2017

IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE   KPV 

Lektor: Ing. Martina Křivánková (Janoušková), FCCA
27.2., 28.2., 21.3., 22.3., 10.4., 11.4.2017

ZÁKLADY VYKAZOVÁNÍ PODLE IFRS   KPV 

Lektor: Ing. Martina Křivánková (Janoušková), FCCA
27.2.2017

DAŇ Z PŘÍJMŮ PO (z cyklu DAŇOVÉ MINIMUM 2017)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
24.2.2017

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi - výklad + příklady   KPV 

Lektor: JUDr. Svatopluk Galočík
20.2. a 21.2.2017

DAŇ Z PŘÍJMŮ FO (z cyklu DAŇOVÉ MINIMUM 2017)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
17.2.2017

OPRAVNÉ POLOŽKY, REZERVY, ODLOŽENÁ DAŇ   KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
17.2.2017

DPH 2017 - nezbytný přehled pro účetní   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
16.2.2017

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK 2016   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
15.2.2017

ZMĚNY v účetnictví a daních podnikatelů 2017   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
14.2.2017

DAŇOVÉ MINIMUM 2017   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
10.2., 17.2., 24.2. a 3.3.2017

DAŇOVÉ MINIMUM 2017 vč. závěrečné zkoušky   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
10.2., 17.2., 24.2., 3.3. a zkouška 10.3.2017

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (z cyklu DAŇOVÉ MINIMUM 2017)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
10.2.2017

2. FÁZE ELEKTRONICKÉ EVIDENCE TRŽEB - účetní a daňové aspekty

Lektor: Tomáš Líbal
7.2.2017

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZA ROK 2016   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
6.2.2017

DPH - KOMPLEXNÍ PRŮŘEZ PRO ZAČÁTEČNÍKY

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
31.1.2017 a 1.2.2017

OPRAVNÉ POLOŽKY, REZERVY, ODLOŽENÁ DAŇ   KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
31.1.2017

CASH FLOW V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2016   KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
30.1.2017

AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY    KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
27.1.2017

Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2017 a roční zúčtování záloh za rok 2016

Lektor: Ing. Marie Hajšmanová
26.1.2017

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (OSS a jejich PO)

Lektor: Ing. Alena Kochová
25.1.2017

Schvalování účetní závěrky (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Danuše Prokůpková
17.1.2017

ZMĚNY v účetnictví a daních podnikatelů 2017   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
13.1.2017

ZMĚNY v účetnictví a daních podnikatelů 2017   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
21.12.2016

MZDOVÉ AKTUALITY 2017

Lektor: Ing. Marie Hajšmanová, Vlasta Nováčková
21.12.2016

VÝKAZY - ROZVAHA, VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (ÚSC a PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
19.12.2016

IFRS specialista - zkouška    KPV 

16.12.2016

ODPISY, OPRAVY, TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ - vybrané problémy   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
9.12.2016

IFRS - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
8.12., 9.12.2016

IFRS specialista - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
8.12., 9.12.2016

DANĚ - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
7.12. a 8.12.2016

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2016 V PRAXI    KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
7.12., 8.12. a 9.12.2016

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2016 A INVENTARIZACE (OSS a jejich PO)

Lektor: Ing. Alena Kochová
7.12.2016

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz (MODUL 8)

Lektor: Ing. Eva Sládková
6.12.2016

KMIT - trénink

Lektor: doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.
6.12. a 8.12.2016

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz (MODUL 7)

Lektor: Ing. Eva Sládková
5.12.2016

TRANSFERY a jejich časové rozlišování (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
5.12.2016

IFRS - zkouška NANEČISTO

Lektor: Ing. Alice Šrámková
2.12.2016

NÁKLADY A VÝNOSY - účetní a daňový pohled   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
2.12.2016

Účetní uzávěrka a závěrka 2016 (ÚSC a jejich PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
2.12.2016

IFRS specialista - zkouška NANEČISTO

Lektor: Ing. Alice Šrámková
2.12.2016

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB - účetní a daňové aspekty

Lektor: Tomáš Líbal
2.12.2016

Účtování v CIZÍ MĚNĚ a KURZOVÉ ROZDÍLY v příkladech   KPV 

Lektor: Tomáš Líbal
1.12.2016

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ (ÚSC, OSS a PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
1.12.2016

Uplatňování DPH 2016/2017

Lektor: Ing. Ota Paikert
1.12.2016

NÁJMY NEMOVITÝCH VĚCÍ - účetní a daňový pohled   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
30.11.2016

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2016 A INVENTARIZACE (OSS a jejich PO)

Lektor: Ing. Alena Kochová
30.11.2016

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz (MODUL 6)

Lektor: Ing. Eva Sládková
29.11.2016

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
28.11., 29.11.2016

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz (MODUL 5)

Lektor: Ing. Eva Sládková
28.11.2016

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - intenzivní trénink   KPV 

Lektor: Ing. Martina Křivánková, FCCA
28.11., 29.11., 30.11., 1.12.2016

Jak číst účetní výkazy (ÚSC, PO, OSS)

Lektor: Ing. Danuše Prokůpková
25.11.2016

DANĚ - přípravný kurz (MODUL 3)    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
11.11. a 25.11.2016

Vybrané problémy související s účetní závěrkou za rok 2016 (OSTRAVA)

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
9.11.2016

DPH u poskytnutých služeb v rámci intrakomunitárního plnění a se třetími zeměmi   KPV 

Lektor: JUDr. Svatopluk Galočík
4.11.2016

PAP V PŘÍKLADECH (OSS a jejich PO, ÚSC)

Lektor: Ing. Alena Kochová
2.11.2016

Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro ÚSC, PO a OSS - Transfery

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
1.11.2016

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz (MODUL 4)

Lektor: Tomáš Líbal
1.11.2016

Vybrané problémy související s účetní závěrkou za rok 2016 (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
31.10.2016

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB - účetní a daňové aspekty

Lektor: Tomáš Líbal
27.10.2016

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU (OSS a jejich PO)

Lektor: Ing. Alena Kochová
26.10.2016

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz (MODUL 3)

Lektor: Tomáš Líbal
26.10.2016

DANĚ - přípravný kurz (MODUL 2)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
24.10. a 2.11.2016

DPH - NEZBYTNÝ PŘEHLED PRO ÚČETNÍ   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
20.10.2016

PAP - METODIKA (OSS a jejich PO, ÚSC)

Lektor: Ing. Alena Kochová
19.10.2016

FINANČNÍ ŘÍZENÍ - intenzivní tréninkový kurz   KPV 

Lektor: doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
18.10., 25.10., 29.11., 6.12.2016

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz (MODUL 2)

Lektor: Tomáš Líbal
18.10.2016

IFRS - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
13.10., 14.10., 24.10., 25.10., 8.11., 9.11., 24.11., 25.11., 8.12., 9.12.2016

IFRS specialista - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
13.10., 14.10., 24.10., 25.10., 8.11., 9.11., 24.11., 25.11., 8.12., 9.12.2016

IFRS - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
13.10., 14.10., 24.10., 25.10., 8.11., 9.11., 24.11., 25.11.2016

IFRS specialista - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
13.10., 14.10., 24.10., 25.10., 8.11., 9.11., 24.11., 25.11.2016

PODNIKOVÉ KOMBINACE A KONSOLIDACE PODLE IFRS    KPV 

Lektor: Ing. Martina Janoušková, FCCA
13.10., 14.10.2016

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
12.10., 20.10., 21.10., 31.10., 7.11., 14.11., 15.11.2016

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ - přípravný kurz vč. tréninku    KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
12.10., 20.10., 21.10., 31.10., 7.11., 14.11., 15.11., 28.11., 29.11.2016

MANAŽERSKÉ FINANCE - přípravný kurz a trénink   KPV 

Lektor: doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
11.10., 17.10., 21.11., 28.11., 5.12.2016

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz

Lektor: Tomáš Líbal, Ing. Eva Sládková
11.10., 18.10., 26.10., 1.11., 28.11., 29.11., 5.12., 6.12.2016

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz (MODUL 1)

Lektor: Tomáš Líbal
11.10.2016

KMIT - přípravný kurz

Lektor: doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.
11.10., 2.11., 18.11., 30.11.2016

KMIT - přípravný kurz vč. tréninku

Lektor: doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.
11.10., 2.11., 18.11., 30.11., 6.12., 8.12.2016

DANĚ - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
10.10., 17.10., 24.10., 2.11., 11.11. a 25.11.2016

DANĚ - přípravný kurz (MODUL 1)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
10.10. a 17.10.2016

DANĚ - přípravný kurz vč. tréninku    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
10.10., 17.10., 24.10., 2.11., 11.11., 25.11., 7.12. a 8.12.2016

PRÁVO - přípravný kurz   KPV 

Lektor: Mgr. Bc.Tomáš Hrdina
10.10., 17.10., 31.10., 9.11., 16.11., 21.11., 30.11. a 5.12.2016

PODNIKOVÁ EKONOMIKA - přípravný kurz vč. tréninku

Lektor: doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
10.10., 15.11., 2.12.2016

Chyby při uplatňování DPH v příkladech   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
6.10.2016

Vlastní kapitál, transfery, rezervy, cenné papíry v příkladech (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
5.10.2016

Pohledávky a závazky, časové rozlišení, dohadné účty v příkladech (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
4.10.2016

ÚČETNICTVÍ STÁTU - vybrané oblasti v příkladech (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
3.10., 4.10. a 5.10.2016

Dlouhodobý majetek v příkladech (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
3.10.2016

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB - účetní a daňový pohled

Lektor: Tomáš Líbal
30.9.2016

Uplatňování DPH 2016/2017   KPV 

Lektor: Ing. Ota Paikert
29.9.2016

ÚČETNICTVÍ 2016 - komplexní průvodce vybranými oblastmi (vč. závěrečné zkoušky)   KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
27.9., 5.10., 12.10., 19.10., 27.10. a zkouška 1.11.2016

ÚČETNICTVÍ 2016 - komplexní průvodce vybranými oblastmi    KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
27.9., 5.10., 12.10., 19.10., 27.10.2016

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ (večerní forma studia)

Lektor: Ing. Marie Hajšmanová, Vlasta Nováčková
26.9., 27.9., 29.9., 3.10., 4.10., 5.10., 10.10., 11.10., 12.10., 17.10., 18.10., 19.10., 24.10., 25.10., 26.10., 31.10., 1.11., 2.11. a zkouška 7.11.2016

TRANSFERY a jejich časové rozlišování (ÚSC, OSS, PO) - OSTRAVA

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
20.9.2016

CAS x IFRS - základní kurz   KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
19.9., 20.9., 21.9. a 22.9.2016

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi - výklad + příklady   KPV 

Lektor: JUDr. Svatopluk Galočík
19.9. a 20.9.2016

DAŇOVÉ MINIMUM (vč. závěrečné zkoušky)

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
16.9., 26.9., 27.9. a zkouška 4.10.2016

DAŇOVÉ MINIMUM

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
16.9., 26.9., 27.9.2016

FAKTURACE A POHLEDÁVKY (ÚSC, OSS a PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
15.9.2016

ZÁKLADY DPH

Lektor: Ing. Ota Paikert
15.9.2016

DLOUHODOBÝ MAJETEK A JEHO ODPISOVÁNÍ v příkladech (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
13.9.2016

ÚČETNICTVÍ (večerní forma studia)

Lektor: Ing. Eva Sládková, Ing. Marcela Matějovská
12.9., 13.9., 15.9., 19.9., 20.9., 21.9., 26.9., 27.9., 29.9., 3.10., 4.10., 5.10., 6.10., 17.10., 18.10., 19.10., 20.10., 24.10., 25.10., 26.10., 27.10., 31.10., 1.11., 2.11. a zkouška 8.11.2016

ÚČETNICTVÍ STÁTU - základní kurz (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
8.9. (9-16 hodin), 9.9. (8.30 - 13.30 hodin), 22.9. (9.00 - 16.00 hodin) a 23.9.2016 (8.30 - 13.30 hodin)

Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro ÚSC, PO a OSS - Transfery

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
6.9.2016

ČÚS v příkladech - 3denní letní soustředění (ÚSC, OSS a PO)

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
2.8., 3.8. a 4.8.2016

Vnitřní kontrolní systém a finanční řízení pro PO zřizované OSS

Lektor: Ing. Alena Kochová
29.6.2016

Účetnictví pro manažery dle aktuální legislativy pro rok 2016

Lektor: Ing. Eva Sládková
22.6., 23.6.2016

NEMOVITÉ VĚCI - účetní a daňový pohled   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
20.6.2016

Sestavení konsolidované rozvahy a výsledovky   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
20.6. a 21.6.2016

IFRS specialista - zkouška    KPV 

17.6.2016

Profesní chování a komunikace - přípravný kurz (MODUL 6)   KPV 

Lektor: Ing. Libuše Neščáková, MBA
9.6.2016

IFRS specialista - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
9.6. a 10.6.2016

IFRS - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
9.6. a 10.6.2016

Účetnictví - principy a techniky - přípravný kurz (MODUL 8)

Lektor: Ing. Eva Sládková
8.6.2016

Dlouhodobý majetek a vlastní zdroje u VÚJ 2016 (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
7.6.2016

Účetnictví - principy a techniky - přípravný kurz (MODUL 7)

Lektor: Ing. Eva Sládková
7.6.2016

Manažerské účetnictví - intenzivní trénink   KPV 

Lektor: Ing. Martina Křivánková Janoušková, FCCA
6.6., 7.6., 8.6. a 9.6.2016

Finanční analýza v praxi   KPV 

Lektor: doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.
3.6.2016

IFRS specialista - zkouška NANEČISTO

Lektor: Ing. Alice Šrámková
3.6.2016

Interpretace a využití informací z účetnictví VÚJ - NOVINKA - místo konání OSTRAVA

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
2.6.2016

DPH 2016 - nezbytný přehled pro účetní   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
2.6.2016

Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro ÚSC, PO a OSS - Transfery

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
2.6.2016

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi - výklad + příklady   KPV 

Lektor: JUDr. Svatopluk Galočík
2.6. a 3.6.2016

Fakturace a pohledávky (ÚSC, OSS a PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
1.6.2016

Manažerská ekonomika - trénink

Lektor: Ing. Jitka Pavelková, doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
1.6. a 6.6.2016

Opravné položky, rezervy, odložená daň   KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
31.5.2016

Daně - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
30.5. a 6.6.2016

Finanční účetnictví a výkaznictví - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
30.5. a 31.5.2016

DPH u poskytnutých služeb v rámci intrakomunitárního plnění a se třetími zeměmi   KPV 

Lektor: JUDr. Svatopluk Galočík
27.5.2016

Kvantitativní metody a informační technologie - trénink

Lektor: doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.
27.5. a 8.6.2016

Aktuální pracovněprávní a mzdové problémy ze zákoníku práce a jejich řešení   KPV 

Lektor: JUDr. Ladislav Jouza
27.5.2016

Výkazy - rozvaha a výsledovka (ÚSC a PO) - NOVINKA

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
26.5.2016

Profesní chování a komunikace - přípravný kurz (MODUL 5)   KPV 

Lektor: Ing. Libuše Neščáková, MBA
26.5.2016

Účetnictví - principy a techniky - přípravný kurz (MODUL 6)

Lektor: Ing. Eva Sládková
26.5.2016

Elektronická evidence tržeb - účetní a daňové aspekty

Lektor: Tomáš Líbal
26.5.2016

ČÚS v příkladech pro rok 2016 (OSS a jejich PO)

Lektor: Ing. Alena Kochová
25.5.2016

Účetnictví - principy a techniky - přípravný kurz (MODUL 5)

Lektor: Ing. Eva Sládková
25.5.2016

Účetní závěrka (z cyklu Účetnictví a daně pro pokročilé)   KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
24.5.2016

Manažerské finance - trénink   KPV 

Lektor: doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
23.5. a 30.5.2016

Vlastní kapitál a dlouhodobé závazky (z cyklu Účetnictví a daně pro pokročilé)   KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
18.5.2016

Uplatňování DPH v roce 2016   KPV 

Lektor: Ing. Ota Paikert
18.5.2016

Transfery a jejich časové rozlišování v roce 2016 (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
17.5.2016

Chyby a nedostatky v pracovní smlouvě a při skončení pracovního poměru

Lektor: JUDr. Ladislav Jouza
17.5.2016

Daně - přípravný kurz (MODUL 3)    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
16.5. a 23.5.2016

DPH - komplexní průřez pro začátečníky (vč. novinek pro rok 2016)

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
12.5. a 13.5.2016

Profesní chování a komunikace - přípravný kurz (MODUL 4)   KPV 

Lektor: Ing. Libuše Neščáková, MBA
12.5.2016

PAP v příkladech (OSS a jejich PO, ÚSC)

Lektor: Ing. Alena Kochová
11.5.2016

Krátkodobý majetek (z cyklu Účetnictví a daně pro pokročilé)

Lektor: Ing. Eva Sládková
10.5.2016

Finanční řízení - intenzivní tréninkový kurz   KPV 

Lektor: doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
10.5., 17.5., 24.5. a 31.5.2016

Účetnictví - principy a techniky - přípravný kurz (MODUL 4)

Lektor: Tomáš Líbal
4.5.2016

Daň z příjmů právnických osob (z cyklu Účetnictví a daně pro pokročilé)

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
3.5.2016

Chyby při uplatňování DPH v příkladech   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
2.5.2016

Profesní chování a komunikace - přípravný kurz (MODUL 3)   KPV 

Lektor: Ing. Libuše Neščáková, MBA
28.4.2016

ÚČETNICTVÍ (večerní forma studia)

Lektor: Ing. Eva Sládková, Ing. Marcela Matějovská
28.4., 2.5., 3.5., 4.5., 5.5., 9.5., 10.5., 11.5., 12.5., 16.5., 17.5., 18.5., 19.5., 30.5., 31.5., 1.6., 2.6., 6.6., 7.6., 8.6., 9.6., 13.6., 14.6., 15.6. a zkouška 20.6.2016

Účetnictví - principy a techniky - přípravný kurz (MODUL 3)

Lektor: Tomáš Líbal
27.4.2016

Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro ÚSC, PO a OSS - Transfery

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
26.4.2016

Dlouhodobý majetek (z cyklu Účetnictví a daně pro pokročilé)   KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
25.4.2016

Daně - přípravný kurz (MODUL 2)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
25.4. a 9.5.2016

Základy IFRS   KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
22.4., 26.4., 27.4. a 28.4.2016

Daň z příjmů fyzických osob (z cyklu Účetnictví a daně pro pokročilé)

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
21.4.2016

Profesní chování a komunikace - přípravný kurz (MODUL 2)   KPV 

Lektor: Ing. Libuše Neščáková, MBA
21.4.2016

Účtování dlouhodobého majetku (OSS a jejich PO)

Lektor: Ing. Alena Kochová
20.4.2016

Vlastní kapitál, transfery, rezervy, cenné papíry v příkladech (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
20.4.2016

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi - výklad + příklady   KPV 

Lektor: JUDr. Svatopluk Galočík
19.4. a 20.4.2016

Interpretace a využití informací z účetnictví VÚJ - NOVINKA

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
19.4.2016

Pohledávky a závazky, časové rozlišení, dohadné účty v příkladech (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
19.4.2016

Dlouhodobý majetek v příkladech (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
18.4.2016

Účetnictví státu - vybrané oblasti v příkladech (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
18.4., 19.4., 20.4.2016

Profesní chování a komunikace - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Libuše Neščáková, MBA
14.4., 21.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6.2016

Profesní chování a komunikace - přípravný kurz (MODUL 1)   KPV 

Lektor: Ing. Libuše Neščáková, MBA
14.4.2016

Kvantitativní metody a informační technologie - přípravný kurz

Lektor: doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.
13.4., 22.4., 5.5. a 11.5.2016

Kvantitativní metody a informační technologie - přípravný kurz vč. tréninku

Lektor: doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.
13.4., 22.4., 5.5., 11.5., 27.5. a 8.6.2016

Účetnictví - principy a techniky - přípravný kurz (MODUL 2)

Lektor: Tomáš Líbal
13.4.2016

Daň z přidané hodnoty (z cyklu Účetnictví a daně pro pokročilé)

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
12.4.2016

Právo - přípravný kurz   KPV 

Lektor: Mgr. Bc.Tomáš Hrdina
11.4., 18.4., 25.4., 9.5., 16.5., 30.5. a 6.6.2016

Daně - přípravný kurz vč. tréninku    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
11.4., 18.4., 25.4., 9.5., 16.5., 23.5., 30.5. a 6.6.2016

Daně - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
11.4., 18.4., 25.4., 9.5., 16.5. a 23.5.2016

Daně - přípravný kurz (MODUL 1)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
11.4. a 18.4.2016

Nejčastější chyby při vedení účetnictví v příkladech - nechybujte ani v roce 2016   KPV 

Lektor: Tomáš Líbal
8.4.2016

Vzory písemností, smluv, dohod a vnitřních předpisů    KPV 

Lektor: JUDr. Ladislav Jouza
8.4.2016

IFRS specialista - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
7.4., 8.4., 21.4., 22.4., 12.5., 13.5., 26.5., 27.5., 9.6. a 10.6.2016

IFRS - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
7.4., 8.4., 21.4., 22.4., 12.5., 13.5., 26.5., 27.5., 9.6. a 10.6.2016

IFRS specialista - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
7.4., 8.4., 21.4., 22.4., 12.5., 13.5., 26.5. a 27.5.2016

IFRS - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
7.4., 8.4., 21.4., 22.4., 12.5., 13.5., 26.5. a 27.5.2016

Finanční účetnictví a výkaznictví - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
6.4., 14.4., 15.4., 28.4., 29.4., 19.5. a 20.5.2016

Finanční účetnictví a výkaznictví - přípravný kurz vč. tréninku    KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
6.4., 14.4., 15.4., 28.4., 29.4., 19.5., 20.5., 30.5. a 31.5.2016

Účetnictví - principy a techniky - přípravný kurz

Lektor: Tomáš Líbal, Ing. Eva Sládková
6.4., 13.4., 27.4., 4.5., 25.5., 26.5., 7.6. a 8.6.2016

Účetnictví - principy a techniky - přípravný kurz (MODUL 1)

Lektor: Tomáš Líbal
6.4.2016

Manažerská ekonomika - přípravný kurz

Lektor: Ing. Jitka Pavelková
5.4., 12.4., 18.4., 25.4., 4.5. a 18.5.2016

Účetnictví a daně pro pokročilé 2016 (vč. zkoušky)

Lektor: Ing. Eva Sládková (1., 4., 6., 7., a 8. téma), Ing. Petr Kout, CSc. (2., 3. a 5. téma)
5.4., 12.4., 21.4., 25.4., 3.5., 10.5., 18.5., 24.5. a zkouška 31.5.2016

Účetnictví a daně pro pokročilé 2016 (bez zkoušky)   KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková (1., 4., 6., 7., a 8. téma), Ing. Petr Kout, CSc. (2., 3. a 5. téma)
5.4., 12.4., 21.4., 25.4., 3.5., 10.5., 18.5. a 24.5.2016

Legislativní úprava účetnictví podnikatelů 2016 (z cyklu Účetnictví a daně pro pokročilé)   KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
5.4.2016

Manažerské finance - přípravný kurz    KPV 

Lektor: doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
5.4., 12.4., 19.4., 26.4. a 3.5.2016

Manažerské finance - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
5.4., 12.4., 19.4., 26.4., 3.5., 23.5. a 30.5.2016

Manažerská ekonomika - přípravný kurz vč. tréninku

Lektor: Ing. Jitka Pavelková
5.4., 12.4., 18.4., 25.4., 4.5., 18.5., 1.6. a 6.6.2016

Daňové pasti a rizika - /zaměstnanecké benefity/pořizování a prodej majetku/optimalizace DPH   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
4.4.2016

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ (večerní forma studia)

Lektor: Ing. Marie Hajšmanová, Vlasta Nováčková
4.4., 5.4., 11.4., 12.4., 18.4., 19.4., 25.4., 26.4., 2.5., 3.5., 9.5., 10.5., 16.5., 17.5., 23.5., 24.5., 30.5., 31.5. a zkouška 6.6.2017

Uplatňování DPH v roce 2016

Lektor: Ing. Ota Paikert
1.4.2016

Dlouhodobý majetek a jeho odpisování v příkladech 2016 (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
29.3.2016

Metodika PAP (OSS a jejich PO, ÚSC)

Lektor: Ing. Alena Kochová
23.3.2016

Oceňování majetku a závazků (ÚSC, OSS a PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
22.3.2016

Účetnictví státu - základní kurz (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
17.3. (9-16 hodin), 18.3. (8.30 - 13.30 hodin), 31.3. (9.00 - 16.00 hodin) a 1.4.2016 (8.30 - 13.30 hodin)

Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro ÚSC, PO a OSS - Transfery

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
15.3.2016

Účtování v cizí měně a kurzové rozdíly v příkladech   KPV 

Lektor: Tomáš Líbal
14.3.2016

Novelizovaný zákoník práce z pohledu mzdové účetní

Lektor: JUDr. Ladislav Jouza
11.3.2016

Odpisy, opravy a technické zhodnocení - vybrané problémy   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
10.3.2016

Podnikové kombinace a konsolidace podle IFRS (IFRS - praktické aplikace)   KPV 

Lektor: Ing. Martina Křivánková Janoušková, FCCA
9.3. a 10.3.2016

Fakturace a pohledávky (ÚSC, OSS a PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
8.3.2016

Základy DPH

Lektor: Ing. Ota Paikert
8.3.2016

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ (večerní forma studia)

Lektor: Ing. Marie Hajšmanová, Vlasta Nováčková
1.3., 2.3., 8.3., 9.3., 15.3., 16.3., 22.3., 23.3., 29.3., 30.3., 5.4., 6.4., 7.4., 12.4., 13.4., 19.4., 20.4., 21.4. a zkouška 26.4.2016

Novela účetních předpisů 2016   KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
26.2.2016

Dotace, daně, zásoby, výnosy a příprava účetní závěrky podle IFRS (IFRS - praktické aplikace)   KPV 

Lektor: Ing. Martina Křivánková Janoušková, FCCA
25.2.2016

Zaměstnanci a finanční nástroje podle IFRS (IFRS - praktické aplikace)   KPV 

Lektor: Ing. Martina Křivánková Janoušková, FCCA
24.2.2016

Metodika PAP (OSS a jejich PO, ÚSC) - OSTRAVA

Lektor: Ing. Alena Kochová
24.2.2016

ÚČETNICTVÍ (večerní forma studia)

Lektor: Ing. Eva Sládková
22.2., 23.2., 24.2., 25.2., 29.2., 1.3., 2.3., 3.3., 7.3., 8.3., 9.3., 10.3., 14.3., 15.3., 16.3., 17.3., 21.3., 22.3., 23.3., 24.3., 29.3., 30.3., 31.3., 1.4. a zkouška 5.4.2016

Aktuální pracovněprávní a mzdové problémy ze zákoníku práce a jejich řešení   KPV 

Lektor: JUDr. Ladislav Jouza
22.2.2016

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi - výklad + příklady   KPV 

Lektor: JUDr. Svatopluk Galočík
18.2. a 19.2.2016

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a rezervy podle IFRS (IFRS - praktické aplikace)   KPV 

Lektor: Ing. Martina Křivánková Janoušková, FCCA
17.2. a 18.2.2016

Uplatňování DPH v roce 2016   KPV 

Lektor: Ing. Ota Paikert
17.2.2016

Změny v účetnictví a daních podnikatelů 2016   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
15.2.2016

Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2016 a roční zúčtování záloh za rok 2015   KPV 

Lektor: Ing. Marie Hajšmanová
12.2.2016

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2015    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
11.2.2016

Daňové doklady a fakturace v roce 2016

Lektor: Tomáš Líbal
11.2.2016

IFRS - praktické aplikace (vč. zkoušky)   KPV 

Lektor: Ing. Martina Křivánková Janoušková, FCCA
10.2., 17.2., 18.2., 24.2., 25.2., 9.3., 10.3. a zkouška 16.3.2016

IFRS - praktické aplikace (bez zkoušky)   KPV 

Lektor: Ing. Martina Křivánková Janoušková, FCCA
10.2., 17.2., 18.2., 24.2., 25.2., 9.3. a 10.3.2016

Výkaznictví podle IFRS (IFRS - praktické aplikace)   KPV 

Lektor: Ing. Martina Křivánkvová Janoušková, FCCA
10.2.2016

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2015    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
9.2.2016

Účetní a daňové změny 2015 a 2016 v příkladech    KPV 

Lektor: Tomáš Líbal
8.2.2016

DPH 2016 - nezbytný přehled pro účetní   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
5.2.2016

Vnitřní kontrolní systém a finanční řízení pro PO zřizované OSS

Lektor: Ing. Alena Kochová
3.2.2016

Přehled o peněžních tocích (OSS a jejich PO)

Lektor: Ing. Alena Kochová
27.1.2016

Vybrané změny v DPH 2016   KPV 

Lektor: Ing. Ota Paikert
26.1.2016

Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro ÚSC, PO a OSS - Transfery

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
21.1.2016

Uplatňování DPH ve veřejném sektoru v roce 2016

Lektor: Ing. Ota Paikert
21.1.2016

Metodika PAP (OSS a jejich PO, ÚSC)

Lektor: Ing. Alena Kochová
20.1.2016

Změny v účetnictví a daních podnikatelů 2016   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
19.1.2016

Účetní uzávěrka a závěrka 2015 (ÚSC a jejich PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
19.1.2016

Schvalování účetní závěrky (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Danuše Prokůpková
18.1.2016

Účetní závěrka za rok 2015 a inventarizace (OSS a jejich PO)

Lektor: Ing. Alena Kochová
13.1.2016

Mzdové aktuality - změny od 1. 1. 2016

Lektor: Ing. Marie Hajšmanová, Vlasta Nováčková
21.12.2015

Účetní uzávěrka a závěrka 2015 (ÚSC a jejich PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
17.12.2015

Změny v účetnictví a daních podnikatelů 2016   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
16.12.2015

Náklady a výnosy - účetní a daňový pohled   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
15.12.2015

Časové rozlišování pro účetní závěrku VÚJ (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
15.12.2015

IFRS specialista - zkouška    KPV 

14.12.2015

Schvalování účetní závěrky (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Danuše Prokůpková
4.12.2015

Účetnictví - principy a techniky - přípravný kurz (MODUL 8)

Lektor: Tomáš Líbal
3.12.2015

Profesní chování a komunikace - přípravný kurz (MODUL 6)   KPV 

Lektor: Ing. Libuše Neščáková, MBA
3.12.2015

IFRS - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
3.12., 4.12.2015

IFRS specialista - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
3.12., 4.12.2015

Účtování v cizí měně a kurzové rozdíly v příkladech   KPV 

Lektor: Tomáš Líbal
2.12.2015

Účetní závěrka za rok 2015 a inventarizace (OSS a jejich PO)

Lektor: Ing. Alena Kochová
2.12.2015

Dlouhodobý majetek VÚJ (ÚSC a jejich PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
1.12.2015

Kvantitativní metody a informační technologie - trénink

Lektor: doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.
1.12. a 2.12.2015

IFRS - zkouška NANEČISTO

Lektor: Ing. Alice Šrámková
30.11.2015

IFRS specialista - zkouška NANEČISTO

Lektor: Ing. Alice Šrámková
30.11.2015

Manažerské účetnictví - intenzivní trénink   KPV 

Lektor: Ing. Martina Křivánková Janoušková, FCCA
30.11.2015

Jak číst účetní výkazy (ÚSC, PO, OSS)

Lektor: Ing. Danuše Prokůpková
27.11.2015

Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro ÚSC, PO a OSS - Transfery

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
26.11.2015

Profesní chování a komunikace - přípravný kurz (MODUL 5)   KPV 

Lektor: Ing. Libuše Neščáková, MBA
26.11.2015

Metodika PAP (OSS a jejich PO, ÚSC)

Lektor: Ing. Alena Kochová
25.11.2015

Účtování dlouhodobého majetku (OSS a jejich PO)

Lektor: Ing. Alena Kochová
25.11.2015

Daně - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
25.11., 30.11.2015

Finanční účetnictví a výkaznictví - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
25.11., 30.11.2015

Manažerská ekonomika - trénink

Lektor: Ing. Jitka Pavelková
25.11. a 26.11.2015

Účetnictví - principy a techniky - přípravný kurz (MODUL 7)

Lektor: Ing. Eva Sládková
24.11.2015

Manažerské finance - trénink   KPV 

Lektor: doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
24.11. a 30.11.2015

Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU (pro podnikatelské subjekty)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
23.11.2015

Uplatňování DPH - podnikatelský sektor   KPV 

Lektor: Ing. Ota Paikert
23.11.2015

Účetní závěrka (z cyklu Účetnictví a daně pro pokročilé)   KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
20.11.2015

Cash flow   KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
19.11.2015

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi - výklad + příklady   KPV 

Lektor: JUDr. Svatopluk Galočík
19.11. a 20.11.2015

Účetnictví - principy a techniky - přípravný kurz (MODUL 6)

Lektor: Ing. Eva Sládková
19.11.2015

Účetní závěrka za rok 2015 a inventarizace (OSS a jejich PO)

Lektor: Ing. Alena Kochová
18.11.2015

IFRS - intenzivní nácvik vybraných témat   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
18.11., 19.11., 20.11.2015

IFRS specialista - intenzivní nácvik vybraných témat   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
18.11., 19.11., 20.11.2015

Operace s obchodním závodem (z cyklu Účetnictví a daně pro pokročilé)   KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
13.11.2015

Sestavení účetních výkazů    KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
12.11.2015

Účetnictví - principy a techniky - přípravný kurz (MODUL 5)

Lektor: Ing. Eva Sládková
12.11.2015

Daně - přípravný kurz (MODUL 3)    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
11.11., 18.11.2015

Výkazy - rozvaha a výsledovka (ÚSC a PO) - NOVINKA

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
10.11.2015

Majetek - chyby při pořizování, prodej, nájem   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
9.11.2015

Finanční řízení - intenzivní tréninkový kurz   KPV 

Lektor: doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
9.11., 16.11., 23.11., 1.12.2015

Vlastní kapitál a dlouhodobé závazky (z cyklu Účetnictví a daně pro pokročilé)   KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
6.11.2015

Novela zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti 2015, tvorba vnitřních předpisů zaměstnavatele

Lektor: JUDr. Ladislav Jouza
6.11.2015

Fakturace a pohledávky (ÚSC, OSS a PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
5.11.2015

Profesní chování a komunikace - přípravný kurz (MODUL 4)   KPV 

Lektor: Ing. Libuše Neščáková, MBA
5.11.2015

Význam účetnictví pro manažery

Lektor: Ing. Eva Sládková
4.11., 5.11.2015

PAP v příkladech (OSS a jejich PO, ÚSC)

Lektor: Ing. Alena Kochová
4.11.2015

DPH - nezbytný přehled pro účetní   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
3.11.2015

Dlouhodobý majetek a jeho odpisování v příkladech (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
3.11.2015

Uplatňování DPH ve veřejném sektoru

Lektor: Ing. Ota Paikert
2.11.2015

Daň z příjmů právnických osob (z cyklu Účetnictví a daně pro pokročilé)

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
29.10.2015

Transfery (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
29.10.2015

Účetnictví - principy a techniky - přípravný kurz (MODUL 4)

Lektor: Tomáš Líbal
29.10.2015

Odměňování - účetní a daňové aspekty    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
26.10.2015

Smluvní právo v aktuální právní úpravě   KPV 

Lektor: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
26.10.2015

Krátkodobý majetek (z cyklu Účetnictví a daně pro pokročilé)

Lektor: Ing. Eva Sládková
23.10.2015

Vznik a skončení pracovního poměru včetně soudní judikatury

Lektor: JUDr. Ladislav Jouza
23.10.2015

Chyby při uplatňování DPH   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
22.10.2015

Opravné položky, rezervy, odložená daň   KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
22.10.2015

Účetnictví - principy a techniky - přípravný kurz (MODUL 3)

Lektor: Tomáš Líbal
22.10.2015

Daně - přípravný kurz (MODUL 2)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
21.10., 4.11.2015

Profesní chování a komunikace - přípravný kurz (MODUL 3)   KPV 

Lektor: Ing. Libuše Neščáková, MBA
21.10.2015

Nejčastější chyby při vedení účetnictví   KPV 

Lektor: Tomáš Líbal
20.10.2015

Pohledávky z hlediska účetnictví a daní

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
19.10.2015

Dlouhodobý majetek (z cyklu Účetnictví a daně pro pokročilé)   KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
16.10.2015

Oceňování majetku a závazků   KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
15.10.2015

Seriál účetní uzávěrka a účetní závěrka 2015    KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
15.10., 22.10., 12.11., 19.11.2015

Účetnictví - principy a techniky - přípravný kurz (MODUL 2)

Lektor: Tomáš Líbal
15.10.2015

Profesní chování a komunikace - přípravný kurz (MODUL 2)   KPV 

Lektor: Ing. Libuše Neščáková, MBA
15.10.2015

Manažerská ekonomika - přípravný kurz vč. tréninku

Lektor: Ing. Jitka Pavelková
14.10., 20.10., 27.10., 3.11., 9.11., 16.11., 25.11. a 26.11.2015

Vlastní kapitál, transfery, rezervy, cenné papíry v příkladech (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
14.10.2015

Manažerská ekonomika - přípravný kurz

Lektor: Ing. Jitka Pavelková
14.10., 20.10., 27.10., 3.11., 9.11. a 16.11.2015

Pohledávky a závazky, časové rozlišení, dohadné účty v příkladech (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
13.10.2015

Využívání informací z CSUIS - NOVINKA

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
13.10.2015

Účetnictví státu - vybrané oblasti v příkladech (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
12.10., 13.10., 14.10.2015

Dlouhodobý majetek v příkladech (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
12.10.2015

Uplatňování DPH - podnikatelský sektor   KPV 

Lektor: Ing. Ota Paikert
12.10.2015

Finanční účetnictví a výkaznictví - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
9.10., 19.10., 20.10., 26.10., 27.10., 11.11., 12.11.2015

Finanční účetnictví a výkaznictví - přípravný kurz vč. tréninku (zvýhodněná cena)   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
9.10., 19.10., 20.10., 26.10., 27.10., 11.11., 12.11., 25.11., 30.11.2015

Daň z příjmů fyzických osob (z cyklu Účetnictví a daně pro pokročilé)

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
8.10.2015

Účetnictví - principy a techniky - přípravný kurz

Lektor: Tomáš Líbal, Ing. Eva Sládková
8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 12.11., 19.11., 24.11., 3.12.2015

Účetnictví - principy a techniky - přípravný kurz (MODUL 1)

Lektor: Tomáš Líbal
8.10.2015

Profesní chování a komunikace - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Libuše Neščáková, MBA
8.10., 15.10., 21.10., 5.11., 26.11., 3.12.2015

Profesní chování a komunikace - přípravný kurz (MODUL 1)   KPV 

Lektor: Ing. Libuše Neščáková, MBA
8.10.2015

Daně - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
7.10., 14.10., 21.10., 4.11., 11.11., 18.11.2015

Daně - přípravný kurz (MODUL 1)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
7.10., 14.10.2015

Daně - přípravný kurz vč. tréninku (zvýhodněná cena)    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
7.10., 14.10., 21.10., 4.11., 11.11., 18.11., 25.11., 30.11.2015

Účetní a daňové změny v příkladech - NOVINKA   KPV 

Lektor: Tomáš Líbal
6.10.2015

IFRS - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
6.10., 7.10., 21.10., 22.10., 9.11., 10.11., 23.11., 24.11.2015

IFRS specialista - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
6.10., 7.10., 21.10., 22.10., 9.11., 10.11., 23.11., 24.11.2015

IFRS specialista - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
6.10., 7.10., 21.10., 22.10., 9.11., 10.11., 23.11., 24.11., 3.12., 4.12.2015

IFRS - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
6.10., 7.10., 21.10., 22.10., 9.11., 10.11., 23.11., 24.11., 3.12., 4.12.2015

Kvantitativní metody a informační technologie - přípravný kurz vč. tréninku (zvýhodněná cena)

Lektor: doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.
6.10., 13.10., 11.11., 18.11., 1.12. a 2.12.2015

Kvantitativní metody a informační technologie - přípravný kurz

Lektor: doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.
6.10., 13.10., 11.11. a 18.11.2015

Manažerské finance - přípravný kurz    KPV 

Lektor: doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
6.10., 12.10., 20.10., 30.10., 10.11.2015

Manažerské finance - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
6.10., 12.10., 20.10., 30.10., 10.11., 24.11. a 30.11.2015

Jak číst účetní výkazy (ÚSC, PO, OSS)

Lektor: Ing. Danuše Prokůpková
5.10.2015

Daň z přidané hodnoty (z cyklu Účetnictví a daně pro pokročilé)

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
1.10.2015

Dlouhodobý majetek a vlastní zdroje u VÚJ (ÚSC, OSS, PO) - OSTRAVA

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
1.10.2015

Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro ÚSC, PO a OSS - Transfery

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
1.10.2015

Právo - přípravný kurz   KPV 

Lektor: Mgr. Bc.Tomáš Hrdina
30.9., 9.10., 16.10., 23.10., 6.11., 12.11., 26.11., 27.11.2015

Novela 2016 - zákon o účetnictví a prováděcí vyhláška pro podnikatele   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
29.9.2015

Daňové doklady a fakturace

Lektor: Tomáš Líbal
25.9.2015

Daň z příjmů pro začátečníky

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
23.9. a 24.9.2015

Uplatňování DPH ve veřejném sektoru

Lektor: Ing. Ota Paikert
22.9.2015

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi - výklad + příklady   KPV 

Lektor: JUDr. Svatopluk Galočík
21.9. a 22.9.2015

Účetnictví a daně pro pokročilé (vč. zkoušky)

Lektor: Ing. Eva Sládková (1., 4., 5., 7., 8. a 9. téma), Ing. Petr Kout, CSc. (2., 3. a 6. téma)
21.9., 1.10., 8.10., 16.10., 23.10., 29.10., 6.11., 13.11., 20.11. a zkouška 27.11.2015

Účetnictví a daně pro pokročilé (bez zkoušky)

Lektor: Ing. Eva Sládková (1., 4., 5., 7., 8. a 9. téma), Ing. Petr Kout, CSc. (2., 3. a 6. téma)
21.9., 1.10., 8.10., 16.10., 23.10., 29.10., 6.11., 13.11. a 20.11.2015

Legislativní úprava účetnictví podnikatelů (z cyklu Účetnictví a daně pro pokročilé)   KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
21.9.2015

Základy IFRS   KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
17.9., 18.9., 24.9. a 25.9.2015

Účtování dlouhodobého majetku (OSS a jejich PO)

Lektor: Ing. Alena Kochová
16.9.2015

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ (večerní forma studia)

Lektor: Ing. Marie Hajšmanová, Vlasta Nováčková
15.9., 16.9., 22.9., 23.9., 29.9., 30.9., 6.10., 7.10., 13.10., 14.10., 20.10., 21.10., 26.10., 27.10., 3.11., 4.11., 10.11., 11.11. a zkouška 18.11.2015

DPH - komplexní průřez pro začátečníky

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
15.9. a 16.9.2015

ÚČETNICTVÍ (večerní forma studia)

Lektor: Ing. Eva Sládková
14.9., 15.9., 16.9., 17.9., 22.9., 23.9., 24.9., 29.9., 30.9., 1.10., 5.10., 6.10., 7.10., 8.10., 12.10., 13.10., 14.10., 19.10., 20.10., 21.10., 22.10., 26.10., 27.10., 29.10. a zkouška 2.11.2015

Účetnictví státu - základní kurz (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
10.9. (9-16 hodin), 11.9. (8.30 - 13.30 hodin), 24.9. (9.00 - 16.00 hodin) a 25.9.2015 (8.30 - 13.30 hodin)

Vnitřní kontrolní systém a finanční řízení pro PO zřizované OSS

Lektor: Ing. Alena Kochová
2.9.2015

Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro ÚSC, PO a OSS - Transfery

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
31.8.2015

ČÚS v příkladech - 3denní letní soustředění (ÚSC, OSS a PO)

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
26.8., 27.8., 28.8.2015

PAP metodika pro r. 2015 (OSS a jejich PO, ÚSC)

Lektor: Ing. Alena Kochová
26.8.2015

PAP v příkladech pro pokročilé (OSS a jejich PO, ÚSC)

Lektor: Ing. Alena Kochová
24.6.2015

NEMOVITÉ VĚCI - účetní a daňový pohled   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
23.6.2015

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ (denní forma studia)

Lektor: Ing. Marie Hajšmanová, Vlasta Nováčková
22.6., 23.6., 24.6., 25.6., 26.6., 29.6., 30.6., 1.7., 2.7., 3.7., 7.7., 8.7., 9.7., 10.7., 13.7., 14.7., 15.7., 16.7. a zkouška 20.7.2015

IFRS specialista - zkouška

19.6.2015

ČÚS v příkladech - 2denní intenzivní soustředění (ÚSC, OSS a PO) OSTRAVA

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
18.6. a 19.6.2015

Profesní chování a komunikace - přípravný kurz (MODUL 6)   KPV 

Lektor: Ing. Libuše Neščáková, MBA
10.6.2015

IFRS - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
10.6. a 11.6.2015

IFRS specialista - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
10.6. a 11.6.2015

Finanční účetnictví a výkaznictví - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
8.6., 9.6.2015

Účetnictví - principy a techniky - přípravný kurz (MODUL 8)

Lektor: Ing. Eva Sládková
4.6.2015

IFRS specialista - zkouška NANEČISTO

Lektor: Ing. Alice Šrámková
4.6.2015

IFRS - zkouška NANEČISTO

Lektor: Ing. Alice Šrámková
4.6.2015

DPH v příkladech   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
3.6.2015

Účtování dlouhodobého majetku vč. změn a úprav po 1. 1. 2015 (OSS a jejich PO)

Lektor: Ing. Alena Kochová
3.6.2015

Kvantitativní metody a informační technologie - trénink

Lektor: doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.
2.6. a 9.6.2015

Majetek - chyby při pořizování, prodej, nájem   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
2.6.2015

Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro ÚSC, PO a OSS - Transfery

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
1.6.2015

ÚČETNICTVÍ (denní forma studia)

Lektor: Ing. Eva Sládková
1.6., 2.6., 3.6., 8.6., 9.6., 11.6., 12.6., 22.6., 23.6., 24.6., 25.6., 29.6., 30.6., 1.7., 2.7., 7.7., 8.7., 9.7., 13.7.2015

Dlouhodobý majetek a vlastní zdroje u VÚJ aktuálně v roce 2015 (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
29.5.2015

Transfery a jejich časové rozlišování u VÚJ - aktuálně v roce 2015 - ÚSTÍ NAD LABEM

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
29.5.2015

Daně - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
28.5., 4.6.2015

Manažerská ekonomika - trénink

Lektor: Ing. Jitka Pavelková, doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.
28.5., 29.5., 4.6. a 5.6.2015

PAP metodika pro r. 2015 (OSS a jejich PO, ÚSC)

Lektor: Ing. Alena Kochová
27.5.2015

IFRS specialista - intenzivní nácvik vybraných témat   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
27.5., 28.5., 29.5.2015

IFRS - intenzivní nácvik vybraných témat   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
27.5., 28.5., 29.5.2015

Pohledávky a dluhy v účetnictví podnikatelů v roce 2015   KPV 

Lektor: Tomáš Líbal
26.5.2015

Manažerské finance - trénink   KPV 

Lektor: doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
26.5., 5.6.2015

Manažerské účetnictví - praktická cvičení   KPV 

Lektor: Ing. Martina Janoušková, FCCA
25.5. a 12.6.2015

DPH v roce 2015   KPV 

Lektor: Ing. Ota Paikert
25.5.2015

PAP metodika pro r. 2015 (OSS a jejich PO, ÚSC) - OSTRAVA

Lektor: Ing. Alena Kochová
25.5.2015

Daň z příjmů fyzických osob (z cyklu Účetnictví a daně pro pokročilé)

Lektor: Ing. Petr Kout
22.5.2015

Finanční analýza   KPV 

Lektor: doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.
21.5.2015

Účetní závěrka (z cyklu Účetnictví a daně pro pokročilé)   KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
21.5.2015

Účetnictví - principy a techniky - přípravný kurz (MODUL 7)

Lektor: Tomáš Líbal
21.5.2015

Odpisy, opravy a technické zhodnocení - vybrané problémy   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
20.5.2015

Základy účetnictví - 3denní speciál

Lektor: Tomáš Líbal
20.5., 27.5., 3.6.2015

PAP v příkladech pro pokročilé (OSS a jejich PO, ÚSC)

Lektor: Ing. Alena Kochová
20.5.2015

Náklady a výnosy - účetní a daňový pohled   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
19.5.2015

Finanční řízení - intenzivní tréninkový kurz   KPV 

Lektor: doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
18.5., 19.5., 25.5., 8.6.2015

Chyby při uplatňování DPH   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
15.5.2015

Daň z příjmů právnických osob (z cyklu Účetnictví a daně pro pokročilé)

Lektor: Ing. Petr Kout
14.5.2015

Účetnictví - principy a techniky - přípravný kurz (MODUL 6)

Lektor: Ing. Eva Sládková
14.5.2015

Daňové pasti a rizika - /zaměstnanecké benefity/pořizování a prodej majetku/optimalizace DPH   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
13.5.2015

Daně - přípravný kurz (MODUL 3)    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
11.5., 12.5.2015

Nejčastější chyby při vedení účetnictví   KPV 

Lektor: Tomáš Líbal
11.5.2015

Účetnictví - principy a techniky - přípravný kurz (MODUL 5)

Lektor: Ing. Eva Sládková
7.5.2015

Dlouhodobý majetek (OSS a jejich PO)

Lektor: Ing. Alena Kochová
6.5.2015

Transfery a jejich časové rozlišování u VÚJ - aktuálně v roce 2015

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
5.5.2015

Fakturace (ÚSC, OSS a PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
5.5.2015

Dlouhodobý majetek a jeho odpisování u VÚJ - aktuálně

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
4.5.2015

Operace s podnikem (z cyklu Účetnictví a daně pro pokročilé)   KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
30.4.2015

Účetnictví - principy a techniky - přípravný kurz (MODUL 4)

Lektor: Tomáš Líbal
30.4.2015

Vnitřní kontrolní systém a finanční řízení pro PO zřizované OSS

Lektor: Ing. Alena Kochová
29.4.2015

Daně - přípravný kurz (MODUL 2)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
27.4., 28.4.2015

Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro ÚSC, PO a OSS - Transfery

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
27.4.2015

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi - výklad + příklady   KPV 

Lektor: JUDr. Svatopluk Galočík
27.4. a 28.4.2015

Dlouhodobý majetek a vlastní zdroje u VÚJ aktuálně v roce 2015 - pro pokročilé (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
23.4.2015

Daň z přidané hodnoty (z cyklu Účetnictví a daně pro pokročilé)

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
23.4.2015

Účetnictví státní správy a samosprávy pro pokročilé - Vlastní kapitál, transfery, rezervy, cenné papíry (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
22.4.2015

ČÚS v příkladech pro rok 2015 (OSS a jejich PO)

Lektor: Ing. Alena Kochová
22.4.2015

Účetnictví - principy a techniky - přípravný kurz (MODUL 3)

Lektor: Tomáš Líbal
22.4.2015

Účetnictví státní správy a samosprávy pro pokročilé - Pohledávky a závazky, časové rozlišení, dohadné účty (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
21.4.2015

DPH - nezbytný přehled pro účetní   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
21.4.2015

Účetnictví státní správy a samosprávy pro pokročilé (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
20.4., 21.4., 22.4.2015

Účetnictví státní správy a samosprávy pro pokročilé - Dlouhodobý majetek (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
20.4.2015

Vlastní kapitál a dlouhodobé závazky (z cyklu Účetnictví a daně pro pokročilé)   KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
16.4.2015

Aktuální otázky a problémy pracovního práva v roce 2015

Lektor: JUDr. Ladislav Jouza
16.4.2015

Účetnictví - principy a techniky - přípravný kurz (MODUL 2)

Lektor: Tomáš Líbal
16.4.2015

Profesní chování a komunikace - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Libuše Neščáková, MBA
15.4., 29.4., 13.5., 20.5., 27.5., 10.6.2015

Kurz účetnictví - modul B + modul C - zkouška

14.4.2015

Daně - přípravný kurz (MODUL 1)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
13.4., 14.4.2015

Účtování v cizí měně a kurzové rozdíly v příkladech   KPV 

Lektor: Tomáš Líbal
13.4.2015

Daně - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
13.4., 14.4., 27.4., 28.4., 11.5., 12.5.2015

Daně - přípravný kurz vč. tréninku (zvýhodněná cena)    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
13.4., 14.4., 27.4., 28.4., 11.5., 12.5., 28.5., 4.6.2015

Právo - přípravný kurz   KPV 

Lektor: Mgr. Bc.Tomáš Hrdina
10.4., 16.4., 24.4., 30.4., 13.5., 22.5., 29.5. a 8.6.2015

Účetnictví - principy a techniky - přípravný kurz (MODUL 1)

Lektor: Tomáš Líbal
9.4.2015

Dlouhodobý majetek VÚJ (ÚSC a PO) - náhradní termín 20.4. - VS akce 39208

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
9.4.2015

Krátkodobý majetek (z cyklu Účetnictví a daně pro pokročilé)

Lektor: Ing. Eva Sládková
9.4.2015

IFRS - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
9.4., 10.4., 23.4., 24.4., 11.5., 12.5., 21.5., 22.5.2015

IFRS - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
9.4., 10.4., 23.4., 24.4., 11.5., 12.5., 21.5., 22.5., 10.6. a 11.6.2015

IFRS specialista - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
9.4., 10.4., 23.4., 24.4., 11.5., 12.5., 21.5., 22.5.2015

Účetnictví - principy a techniky - přípravný kurz

Lektor: Tomáš Líbal, Ing. Eva Sládková
9.4., 16.4., 22.4., 30.4., 7.5., 14.5., 21.5., 4.6.2015

IFRS specialista - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
9.4., 10.4., 23.4., 24.4., 11.5., 12.5., 21.5., 22.5., 10.6. a 11.6.2015

PAP metodika pro r. 2015 (OSS a jejich PO, ÚSC)

Lektor: Ing. Alena Kochová
8.4.2015

Finanční účetnictví a výkaznictví - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
7.4., 8.4., 20.4., 21.4., 6.5., 19.5., 20.5.2015

Transfery a jejich časové rozlišování u VÚJ - aktuálně v roce 2015 - OSTRAVA

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
7.4.2015

Finanční účetnictví a výkaznictví - přípravný kurz vč. tréninku (zvýhodněná cena)   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
7.4., 8.4., 20.4., 21.4., 6.5., 19.5., 20.5., 8.6., 9.6.2015

Manažerské finance - přípravný kurz    KPV 

Lektor: doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
7.4., 14.4., 20.4., 28.4., 5.5.2015

Manažerské finance - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
7.4., 14.4., 20.4., 28.4., 5.5., 26.5., 5.6.2015

Dlouhodobý majetek (z cyklu Účetnictví a daně pro pokročilé)   KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
2.4.2015

Kvantitativní metody a informační technologie - přípravný kurz

Lektor: doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.
31.3., 8.4., 5.5. a 14.5.2015

Kvantitativní metody a informační technologie - přípravný kurz vč. tréninku (zvýhodněná cena)

Lektor: doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.
31.3., 8.4., 5.5., 14.5., 2.6. a 9.6.2015

Účetnictví a daně pro pokročilé (vč. zkoušky)

Lektor: Ing. Eva Sládková (1. - 4., 6. a 9. téma), Ing. Petr Kout, CSc. (5., 7.- 8. téma)
26.3., 2.4., 9.4., 16.4., 23.4., 30.4., 7.5., 14.5., 21.5. a zkouška 28. 5. 2015

Účetnictví a daně pro pokročilé (bez zkoušky)

Lektor: Ing. Eva Sládková (1. - 4., 6. a 9. téma), Ing. Petr Kout, CSc. (5., 7.- 8. téma)
26.3., 2.4., 9.4., 16.4., 23.4., 30.4., 7.5., 14.5. a 21.5. 2015

Dlouhodobý majetek a jeho odpisování u VÚJ - aktuálně

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
26.3.2015

Legislativní úprava účetnictví podnikatelů pro účetní období 2015 (z cyklu Účetnictví a daně pro pokročilé)   KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
26.3.2015

Uplatňování DPH ve veřejném sektoru 2015 - ÚSTÍ NAD LABEM

Lektor: Ing. Ota Paikert
20.3.2015

DPH - komplexní průřez pro začátečníky

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
19.3., 20.3.2015

Zákoník práce z pohledu mzdové účetní

Lektor: JUDr. Ladislav Jouza
19.3.2015

Účtování dlouhodobého majetku vč. změn a úprav po 1. 1. 2015 (OSS a jejich PO)

Lektor: Ing. Alena Kochová
18.3.2015

NEMOVITÉ VĚCI - účetní a daňový pohled   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
16.3.2015

Uplatňování DPH ve veřejném sektoru 2015 - OSTRAVA

Lektor: Ing. Ota Paikert
13.3.2015

Transfery a jejich časové rozlišování u VÚJ - aktuálně v roce 2015

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
12.3.2015

Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro ÚSC, PO a OSS - Transfery

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
12.3.2015

Pohledávky z hlediska účetnictví a daní

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
11.3.2015

PAP metodika pro r. 2015 (OSS a jejich PO, ÚSC) - OSTRAVA

Lektor: Ing. Alena Kochová
9.3.2015

Uplatňování DPH ve veřejném sektoru 2015

Lektor: Ing. Ota Paikert
5.3.2015

Účetnictví státní správy a samosprávy (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
2.3. (9-16 hodin), 3.3. (8.30 - 13.30 hodin), 16.3. (9.00 - 16.00 hodin) a 17.3.2015 (8.30 - 13.30 hodin)

Opravné položky, rezervy, odložená daň   KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
26.2.2015

Změny v účetnictví a daních podnikatelů 2015   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
26.2.2015

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi - výklad + příklady   KPV 

Lektor: JUDr. Svatopluk Galočík
26.2. a 27.2.2015

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ (denní forma studia)

Lektor: Ing. Marie Hajšmanová, Vlasta Nováčková
24.2., 25.2., 3.3., 4.3., 10.3., 11.3., 17.3., 18.3., 24.3., 25.3., 31.3., 1.4., 7.4. a 8.4.2015 (zkouška)

Cash flow (Přehled o peněžních tocích)   KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
19.2.2015

DPH v roce 2015   KPV 

Lektor: Ing. Ota Paikert
18.2.2015

Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU (pro podnikatelské subjekty)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
17.2.2015

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014 a aktuality pro rok 2015   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
16.2.2015

Účetní a daňová specifika soukromých zdravotnických zařízení   KPV 

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
13.2.2015

Odměňování zaměstnanců a statutárů - účetní a daňové aspekty   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
13.2.2015

Sestavení účetních výkazů v praxi   KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
12.2.2015

PAP a účtový rozvrh (OSS a jejich PO, ÚSC)

Lektor: Ing. Alena Kochová
11.2.2015

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ (večerní forma studia)

Lektor: Ing. Marie Hajšmanová, Vlasta Nováčková
10.2., 11.2., 17.2., 18.2., 24.2., 25.2., 3.3., 4.3., 10.3., 11.3., 17.3., 18.3., 24.3., 25.3., 31.3., 1.4., 7.4., 8.4. a 14.4.2015 (zkouška)

DPH - minimum pro účetní

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
10.2.2015

ÚČETNICTVÍ (denní forma studia)

Lektor: Ing. Eva Sládková
9.2. - 24.3.2015 + zkouška 30.3.2015

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2014 a aktuality k DZP FO pro rok 2015   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
9.2.2015

Využívání informací z CSUIS - NOVINKA

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
6.2.2015

Schvalování účetní závěrky (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Danuše Prokůpková
5.2.2015

ÚČETNICTVÍ (večerní forma studia)

Lektor: Ing. Eva Sládková
3.2. - 9.4.2015 + zkouška 14.4.2015

Účetní závěrka 2014 (ÚSC a jejich PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
29.1.2015

Daňové pasti a rizika - /zaměstnanecké benefity/pořizování a prodej majetku/optimalizace DPH   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
29.1.2015

Personální agenda v roce 2015

Lektor: JUDr. Ladislav Jouza
27.1.2015

Daňové doklady a fakturace v roce 2015

Lektor: Tomáš Líbal
23.1.2015

Časové rozlišování pro účetní závěrku VÚJ - OSTRAVA

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
23.1.2015

Účtování dlouhodobého majetku vč. změn a úprav po 1. 1. 2015 (OSS a jejich PO)

Lektor: Ing. Alena Kochová
21.1.2015

Uplatňování DPH - podnikatelský sektor   KPV 

Lektor: Ing. Ota Paikert
21.1.2015

Jak číst účetní výkazy (ÚSC, PO, OSS)

Lektor: Ing. Danuše Prokůpková
20.1.2015

Změny v účetnictví a daních podnikatelů 2015   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
19.1.2015

Oceňování majetku a závazků   KPV 

Lektor: Ing. Eva Sládková
15.1.2015

Časové rozlišování pro účetní závěrku VÚJ

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
13.1.2015

Účetní závěrka za rok 2014 a inventarizace (OSS a jejich PO)

Lektor: Ing. Alena Kochová
12.1.2015

SPOLUPRACUJEME

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > VZDĚLÁVÁNÍ > Archív akcí

© 2024 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz