Obchodní podmínky

Obchodní podmínky přihlášky k účasti

 

 1. EVIDENCE PŘIHLÁŠEK

  1. K přihlášení na vzdělávací akci využijte on-line přihlášku.
  2. Přihlášky jsou evidovány v došlém pořadí.
  3. Zařazeným zájemcům je potvrzena účast elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu. Nejpozději tři pracovní dny před dnem konání akce účastníci obrdží pozvánku s rekapitulací organizačního zajištění vč. upřesnění místa konání.
  4. Při obsazení vzdělávací akce nezařazené zájemce obratem informujeme, nabízíme náhradní termín a dále je informujeme o připravovaných akcích.
  5. V případě zrušení vzdělávací akce z důvodu malého počtu účastníků nebo při změně lektora, data nebo místa konání vzdělávací akce přihlášené účastníky obratem informujeme.
  6. Pokud pozvánku na vzdělávací akci nebo informaci o zrušení vzdělávací akce neobdržíte, kontaktujte oddělení vzdělávání ICSÚ.
    
 2. JAK UPLATNIT ZVÝHODNĚNOU CENU V ON-LINE PŘIHLÁŠCE

  1. K uplatnění zvýhodněné ceny označené v nabídce *) zvolte v menu „Uplatňuji slevu“ možnost Adept certifikace nebo Certifikovaný účetní nebo IFRS specialista nebo Člen Svazu účetních. Do příslušného pole uveďte číslo Vašeho certifikátu nebo registrační číslo v systému certifikace účetních nebo číslo diplomu IFRS specialista nebo číslo karty člena SÚ.
  2. K uplatnění zvýhodněné ceny označené v nabídce **) zvolte v menu „Uplatňuji slevu“ možnost Člen KCÚ. Do příslušného pole uveďte číslo Vašeho certifikátu.
    
 3. ÚHRADA VLOŽNÉHO

  1. Na základě elektronické přihlášky Vám bude vystavena faktura k úhradě a zaslána na Vaši e-mailovou adresu.
  2. Vložné můžete uhradit platebním příkazem prostřednictvím svého peněžního ústavu. Platba v hotovosti není možná.
  3. Při platbě neopomeňte uvést variabilní symbol placené vzdělávací akce (5 místné číslo, které je v nabídkovém katalogu označeno zkratkou VS), název a adresu plátce.
  4. Vložné zahrnuje podkladové materiály pro účastníky, nealkoholické nápoje (káva, čaj, minerální voda), drobné občerstvení.
    
 4. BANKOVNÍ SPOJENÍ ICÚ
  UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
  náměstí Republiky 3a, 110 00  Praha 1
  číslo účtu: 0208280005/2700
  IČ: 26497671
  DIČ: CZ26497671
   

 5. STORNOVACÍ PODMÍNKY

  1. Stornování přihlášky akceptujeme pouze písemně.

  2. Vložné není vratné v případě, že dojde ke stornování vzdělávací akce ze strany účastníka 3 a méně pracovních dnů před zahájením akce.
    

 6. MÍSTO KONÁNÍ
  Vzdělávací akce se konají v učebnách INSTITUTU CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. v centru Prahy. O místě konání informujeme účastníky vzdělávací akce v pozvánce – viz bod 1c).
   

 7. OCHRANA OSOBNÍCH DAT
  INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. vede databázi klientů s údaji nezbytnými pro zajištění služeb a nabídky vzdělávání (příjmení, jméno, adresa a u rekvalifikačních kurzů rodné číslo). Z tohoto důvodu je INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod č. 00002922/002 – jednání o smluvním vztahu, plnění smlouvy uzavřené oznamovatelem, nabízení obchodu a služeb subjektům údajů.

  INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. nesdělí osobní údaje klienta bez jeho souhlasu třetí osobě vyjma případů zaslání nabídky vzdělávání prostřednictvím zasilatelské společnosti (rovněž registrované u ÚOOÚ) nebo pokud tato povinnost nevyplývá ze zákona.

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > VZDĚLÁVÁNÍ > Obchodní podmínky

© 2019 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz