O NÁS

Institut certifikace Svazu účetních, a.s. je vzdělávací agentura s dlouholetou tradicí na trhu vzdělávání, zaměřená na rozvoj všech aktivit, které podporují rozvoj účetní profese. Organizuje a zabezpečuje vzdělávací akce v oblasti účetnictví, financí podniku, obchodního práva, daní a celou řadu dalších vzdělávacích aktivit, a to jak pro účetní odborníky s praxí, tak pro absolventy škol nebo úplné začátečníky. Dlouhodobým cílem Institutu je poskytování kvalifikačního servisu profesním účetním v takové úrovni, která je plně srovnatelná se situací ve vyspělých zemích Evropy, aby naši odborníci nebyli z tohoto důvodu přehlíženi nebo jinak diskriminováni.

HISTORIE

Institut certifikace Svazu účetních, a.s. (Institut) působí na trhu vzdělávání  od roku 2002.  Během velice krátkého času si získal své pevné postavení na trhu a v současné době je považován za vysoce prestižní vzdělávací organizaci, zaručující kvalitu vzdělávacího procesu, kvalifikované a ověřené informace v oblasti účetní problematiky. Institut udržuje vztahy s profesními organizacemi (Komora certifikovaných účetních, ACCA, Komora auditorů ČR), ale také s odbornými pracovišti - spolupracuje s odborem metodiky účetnictví a daňovými odbory ministerstva financí ČR. Díky těmto důležitým kontaktům, ale i díky vysoce kvalifikovaným lektorům, kteří mají bohaté praktické zkušenosti, poskytuje Institut svým klientům - podnikatelským subjektům, státnímu a veřejnému sektoru i široké odborné veřejnosti - kvalitní vzdělávací služby.

Důležitou součástí historie Institutu jsou zahraniční vztahy a kontakty s předními profesními institucemi. Udržujeme přátelské a pracovní vztahy s nadnárodní profesní institucí ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), francouzskou Komorou účetních expertů (Ordre des Experts Comptables) a Slovenskou komorou certifikovaných účetních (SKCU). Významným zdrojem inspirace pro rozvoj kvalifikační přípravy profesních účetních se staly Mezinárodní vzdělávací standardy IFAC (Mezinárodní federace účetních). V rámci těchto vztahů byla nabídka Institutu certifikace účetních obohacena o řadu speciálních kurzů vybavených propracovanými studijními texty a cvičnými materiály. Vzájemné styky nám přinášejí cenné zkušenosti, náměty a důležité informace o vývoji účetní profese ve světě.

Vedle kvalitní materiální základny situované  v širším centru Prahy byl zpracován za podpory Phare a ve spolupráci s ACCA systém vzdělávání a ověřování kvalifikace "Projekt certifikace účetní profese v ČR", který splňuje všechny parametry požadované pro výkon účetní profese v rozvinutých ekonomikách ve světě. Prověření celého systému nezávislými zahraničními experty ukázalo, že systém Certifikace a vzdělávání účetních v ČR zaručuje vysokou úroveň kvalifikační přípravy účetních vymezenou v dokumentech Evropské unie (8. direktiva EU) i ve Vzdělávacích standardech vydaných IFAC tj. IES 1-7 a OSN (UNCTAD/ITE/EDS/9 “Směrnice o národních požadavcích na kvalifikaci účetní profese”). Ihned po uvedení systému do praxe vzbudil tento produkt obrovský zájem široké odborné veřejnosti a již v roce 1997 se do něho přihlásilo 1 250 adeptů. I přes vysoké nároky, které jsou na uchazeče o získání  certifikátu  kladeny, vstupují do systému stále noví uchazeči z nejrůznějších sektorů naší ekonomické praxe. 

PROFIL

Institut poskytuje možnosti získání, zvýšení nebo doplnění kvalifikace všem zájemcům, kteří se chtějí profesně vzdělávat v oblastech:

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE 

  • kvalifikační systém pro profesní účetní podle požadavků Evropské unie a Mezinárodní federace účetních,
  • dva stupně kvalifikace v oboru účetnictví a finance (Certifikovaný účetní a Účetní expert), 
  • garance a prostupnost do mezinárodního systému ACCA (uznání dílčích zkoušek, resp. kvalifikačního stupně),
  • prostupnost do Komory auditorů ČR (uznání vybraných dílčích zkoušek),
  • členství v profesní organizaci - Komoře certifikovaných účetních. 

ÚČETNICTVÍ

  • účetnictví podnikatelských subjektů,
  • mzdové účetnictví,
  • Mezinárodní standardy účetního výkaznictví,
  • účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka,
  • složité účetní operace,
  • finanční analýza.

DANĚ

  • základní kurzy daňové problematiky,
  • aktuální novely daňových předpisů,
  • účetní a daňové souvislosti,
  • složité daňové problémy,
  • daňová specifika,
  • DPH a další daně.

PRÁVO

  • základní kurzy obchodního práva,
  • pracovní právo pro mzdové účetní,
  • právní zajištění pohledávek.


PUBLIKAČNÍ ČINNOST

  • vydávání a prodej učebních textů pro Certifikaci (učebnice, sborníky zkouškových zadání s řešením, trainingové sešity - cvičné příklady),
  • prodej odborných publikací dalších vydavatelství, např. Wolters Kluwer, GRADA, ANAG a další.
    

SPECIALIZACE

Institut se dlouhodobě specializuje výhradně na problematiku účetnictví v celé své šíři, daňovou problematiku, finanční řízení a obchodní právo. Krédem Institutu je nabídnout každému zájemci vzdělávací služby, které mohou naplnit jeho požadavky a představy. V rámci této filozofie má Institut jednu z nejstrukturovanějších nabídek kurzů, seminářů i dlouhodobých vzdělávacích aktivit vč. kurzů a vzdělávacích programů pro podniky a instituce zpracované na zakázku.

V naší nabídce najdou atraktivní možnosti kvalifikačního či doplňkového vzdělávání nejen špičkoví odborníci, ale i zájemci, kteří chtějí do účetní profese teprve vstoupit nebo se rekvalifikovat. V oblasti vzdělávání pro veřejnost nezapomínáme ani na manažery a podnikatele, kteří potřebují získat přehled o účetnictví, naučit se využívat informace, které jsou "ukryty" v účetnictví pro své rozhodování a řízení firem.

Systém certifikace a vzdělávání účetních je zvláštní a v našich podmínkách zcela mimořádná kategorie komplexní kvalifikační přípravy profesních účetních, která splňuje všechny požadavky kladené na účetní profesními organizacemi ve světě (IFAC, EU, UNCTAD). Institut, jako organizační garant a provozovatel systému, má výhradní zmocnění od Svazu účetních ČR provádět příslušné zkoušky, evidovat adepty systému certifikace a další.

Institut dlouhodobě rozvíjí vzdělávací aktivity v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a nabízí ucelený vzdělávací program ukončený zkouškou, po jejímž úspěšném složení získají posluchači dvojjazyčný diplom „IFRS specialista“  (zkouška je koncipována jako český ekvivalent zkoušky DipIFR ACCA).


DALŠÍ SLUŽBY

 • PRONÁJEM UČEBEN – učebny Institutu s kapacitou 10 a 30 míst můžete využít pro uspořádání vlastních seminářů. Učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou a připojením na internet.
 • PRODEJ ODBORNÉ LITERATURY A UČEBNÍCH POMŮCEK –  učebnice, sborníky příkladů implementovaných při zkouškách systému certifikace doplněné o řešení, odborné publikace a časopisy. 
 • VZDĚLÁVÁNÍ NA ZAKÁZKU – pro podniky, banky, auditorské firmy i nevýdělečné organizace nabízíme vzdělávání formou "akcí na zakázku" podle potřeb klienta. V souvislosti s realizací akcí na zakázku nabízíme:
  • komplexní přípravu vzdělávacích akcí vč. zpracování projektů a organizačního zajištění akcí (jednodenní semináře a školení, dlouhodobé kurzy) speciálně koncipované podle požadavků klienta,
  • zpracování učebních pomůcek "na míru",
  • zajištění učeben vybavených moderní audiovizuální technikou, pří. možnost realizovat školení přímo u klienta,
  • kvalitní lektorský sbor, který tvoří zejména odborníci z praxe a ekonomických fakult vysokých škol.


NAŠI KLIENTI

Mezi naše klienty patří především několikatisícová profesní skupina účetních, daňových poradců, auditorů a manažerů na nejrůznějším stupni řízení z celé České republiky, kteří si vybírají z nabídkového katalogu vzdělávacích akcí.

Významnými klienty Institutu jsou např. Generální ředitelství cel, Česká pošta, s.p., ČEZ, a.s., Nejvyšší kontrolní úřad. K dlouhodobým klientům našeho Institutu patří firmy z poradenské a konzultační oblasti, např. Ernst & Young s.r.o., KPMG Česká republika, s.r.o., Mazars s.r.o., Moore Stephens s.r.o. a další.

To, že se k nám lidé rádi vracejí je pro nás nejen oceněním, ale samozřejmě také závazkem. Ve své činnosti se snažíme soustavně aplikovat moderní trendy ve vzdělávání dospělých a sledovat nejnovější informace z oboru. Našim krédem je a pro budoucnost zůstává, vysoká kvalita výuky a zaručené informace.

Za pracovní tým Institutu certifikace Svazu účetních, a.s.

PhDr. Jaroslav Louka
Ing. Ladislav Zemánek

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > O NÁS

© 2024 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz