Vzdělávání

PŘÍPRAVA ADEPTŮ NA CERTIFIKAČNÍ ZKOUŠKY

Dosažení certifikátu v obou kvalifikačních úrovních je podmíněno splněním předepsaných požadavků praxe a úspěšným složením zkoušek, případně jejich uznáním. Z důvodu zajištění objektivity zkoušek je v systému certifikace důsledně oddělen proces přípravy adeptů na zkoušky od procesu ověřování znalostí a přípravy zkouškových zadání. Vzdělávání, jako institucionální cílevědomá forma, tedy není povinnou součástí celého procesu. 

Přestože je ponechána při přípravě ke zkouškám relativní volnost, je věnována mimořádná pozornost vzdělávacímu systému a tvorbě učebních pomůcek. Každý adept si tedy volí sám některý z níže uvedených způsobů, jak dosáhnout vědomostí, aby byl u zkoušky úspěšný.

Samostudium
Adept se připravuje samostatně tak, aby zvládl učební látku, kterou pro jednotlivé předměty vymezují sylaby, resp. předmětové osnovy. Sylaby jsou uveřejněny na internetových stránkách ICSU v rubrice certifikace - zkoušky (horní menu).

Doporučení pro samostudium:

  • začněte se studiem nejméně 2 měsíce před termínem zkoušky;
  • vytvořte si reálný studijní plán;
  • studujte pravidelně po menších blocích;
  • učivo si průběžně opakujte a procvičujte na dostupných trainingových příkladech;
  • využívejte při studiu dostupných učebních textů, které vám zprostředkují různé pohledy na dané učivo;
  • využijte otázky a příklady z předchozích zkoušek, zejm. pro simulaci vlastní zkouškové situace;
  • snažte se nalézat vzájemné souvislosti mezi jednotlivými lekcemi daného předmětu i mezi jednotlivými předměty;
  • získané teoretické znalosti se snažte spojovat s vlastními zkušenostmi.

V případě, že při samostudiu narazíte na nesrovnalost v doporučených textech, kontaktujte nás na emialové adrese certifikace@icu-praha, pomůžeme vám daný problém vyřešit.

Prezenční forma vzdělávání
Výsledky dosavadních zkoušek ukazují, že u adeptů, kteří zvolili prezenční formu vzdělávání, je úspěšnost vyšší než u adeptů, kteří se připravují individuálně. V rámci prezenční formy vzdělávání nabízí Institut certifikace účetních dva typy kurzů:

a) Přípravné kurzy - intenzivní výkladové kurzy (rozsah: 3 - 8 dní), posluchači se s jednotlivými tématy seznamují nejen formou přednášky, ale i vypracováním řady příkladů a případových studií, na kterých si ověřují zvládnutí probrané látky. Kurzy jsou zaměřeny na vybraná témata sylabu a ve vybraných disciplínách jsou koncipovány modulově, tj. posluchač může volit pouze vybrané výukové dny, nikoli se účastnit celého kurzu. S ohledem na časový plán výuky je nezbytné aktivní zapojení do výuky a samostudium.

b) Tréninky - 2 - 3 denní kurzy zaměřené na procvičování a zopakování učiva; doporučujeme zejm. adeptům, kteří se připravují samostudiem, problematiku mají již nastudovanou a před zkouškou si potřebují své znalosti procvičit a upevnit, příp. zkonzultovat a utřídit. 

Učební pomůcky
Na podporu „Certifikace účetní profese“ připravil ICSU celou řadu učebních pomůcek, které jsou vhodné pro prezenční studium i samostudium. Jedná se o učebnice, cvičné příklady (tj. pracovní sešity k procvičení a upevnění studia), sborníky se zadáním a řešením zkoušek z minulých let apod.

Podrobný přehled doporučených učebních pomůcek pro jednotlivé předměty naleznete na internetových stránkách Institutu certifikace účetních  www.icu-praha.cz v rubrice certifikace - zkoušky (horní menu).

Učební pomůcky lze zakoupit on-line na www.icu-praha.cz, osobně v prodejně ICSU, Hybernská 1009/24, Praha 1 nebo na dobírku na základě písemné objednávky, On-line objednávku je možné vyplnit v rubrice Učební pomůcky.

 

 

 

KONTINUÁLNÍ PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

 

V návaznosti na článek 2.5. Etického kodexu, pojednávajícícm o udržování doborné způsobilosti profesních účetních, připravila Komora certifikovaných účetních (KCÚ) systém kontinuálního profesního vzdělávání, který je vymezen, v souladu s Mezinárodním vzdělávacím standardem IES č. 7 - Program celoživotního vzdělávání a kontinuální rozvoj profesní způsobilosti, směrnicí KCÚ. Systém má dvě části, strukturovanou a nestrukturovanou, přičemž směrnice podrobně vymezuje, co která v sobě zahrnuje a jak se akce a aktivity (jednotlivé formy KPV) do obou částí započítávají.
 
KPV je povinné pro všechny certifikované účetní, přičemž pro nově certifikované se povinnost KPV vztahuje od následujícího roku po roce, ve kterém obdrželi certifikát.
 
Systém KPV zastřešuje KCÚ, která samozřejmě dohlíží i na jeho plnění. Témata KPV na konkrétní rok vyhlašuje výbor KCÚ. Systém je nastaven tak, že není omezen okruh institucí, u kterých lze konkrétní vzdělávací akce, v souladu s vyhlášenými tématy, absolvovat. 
 
Hlášení o plnění KPV se zasílá na KCÚ do 31. ledna následujícího roku.
 
Směrnice samozřejmě řeší i výjimečné situace, např. když se nepodaří v daném roce naplnit stanovený rozsah vzdělávání nebo když certifikovaný účetní nemůže delší dobu vzdělávání v systému KPV absolvovat či začne vykonávat jinou profesi.
 
Podrobné a aktuální informace o systému KPV naleznete na internetových stránkách KCÚ.

© 2024 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz