Uznávání zkoušek v KA ČR

PROSTUPNOST ZKOUŠEK SYSTÉMU CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ DO KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY

V únoru 2011 bylo ukončeno jednání s Komorou auditorů České republiky v souvislosti s možností uznání zkoušek složených v Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR. Níže uvedené dílčí části auditorské zkoušky lze uznat za předpokladu, že byla zkouška v rámci systému certifikace složena, nikoli uznána na základě předchozího vzdělání.

Na podzim roku 2015 byla KA ČR nově uznána také zkouška Právo - v tomto případě je nutné, aby byla zkouška složena po rekodifikaci občanského práva.

Níže uvedené zkoušky je možné, v souladu se zákonem o auditorech, uznat pouze ve lhůtě do pěti let od jejich složení.

K žádosti o osvobození od části auditorské zkoušky není třeba dokládat jednotlivé sylaby, ale pouze potvrzení o složených zkouškách.

 

Dílčí část auditorské zkoušky Zkouška složená v rámci Systému certifikace 
a vzdělávání účetních v ČR

Právo v podnikání

Právo - zkouška složená podle právní úpravy po rekodifikaci

Finanční účetnictví I.               

Účetnictví – principy a techniky + Finanční účetnictví a výkaznictví

Manažerské účetnictví          

Manažerské účetnictví

Zdanění      

Daně

Podnikové finance                

Manažerská ekonomika + Manažerské finance +  
Finanční účetnictví a výkaznictví

 

 

 

SPOLUPRACUJEME

© 2024 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz