Vydání certifikátu

PODMÍNKY VYDÁNÍ CERTIFIKÁTU
Certifikáty jsou vydávány na základě žádosti. Tu stačí zaslat e-mailem na adresu certifikace@icu-praha.cz (případně formulář je v uzavřené části stránek). Podmínkou vydání certifikátu je přijetí Etického kodexu Komory certifikovaných účetních, tj. závazku dodržování zásad stanovených kodexem profesních účetních po dobu výkonu profese, a trestní bezúhonnost adepta související s výkonem účetní profese. Žadatelům o certifikát bude zasláno před vlastním předáváním k potvrzení "Čestné prohlášení".
Certifikáty vydává Výkonný výbor Svazu účetních ČR, organizačně zajišťuje Institut. Certifikáty jsou slavnostně předávány zpravidla dvakrát ročně. Pozvánku s datem a místem konání obdrží žadatelé cca měsíc předem. 

O vydání certifikátu stupně "Certifikovaný účetní" může adept požádat ve lhůtě do 6-ti let od splnění zkoušek a praxe v této kvalifikační úrovni. Po uplynutí této lhůty nárok na vydání certifikátu zaniká.

O vydání certifikátu stupně "Účetní expert" může adept požádat ve lhůtě do 1 roku od splnění zkoušek a praxe v této kvalifikační úrovni. Po uplynutí této lhůty nárok na vydání certifikátu zaniká.

Posluchačům, kteří splnili zkoušky a praxi v příslušné úrovni do 31. 12. 2012, začnou běžet výše uvedené lhůty počínaje 1. 1. 2013. Do 6-ti let od tohoto data bude možné požádat o vydání certifikátu "Bilanční účetní" nebo "Certifikovaný účetní" (tj. do 31. 12. 2018) a do 1 roku o vydání certifikátu "Účetní expert" (tj. do 31. 12. 2013)Poplatky za vydání certifikátu (vč. DPH):
- vydání originálu certifikátu pro příslušný stupeň.......   2 000 Kč
- v případě ztráty........................................................   500 Kč
- při změně jména.......................................................  500 Kč

Platbu poplatku za vydání certifikátu provede adept na účet Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. (2501726706/2010), v.s. je registrační číslo v systému nebo na základě vystavené faktury). Poplatek spojený s vydáním certifikátu nehradí členové KCÚ.

© 2020 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz