Uznání zkoušek ze systému ACCA

Systém certifikace Svazu účetních ČR tvoří dva kvalifikační stupně - Certifikovaný účetní a Účetní expert, přičemž v obou úrovních jde o ucelené kvalifikace, absolvent může získat dva profesní certifikáty. Podmínkou pro získání certifikátu v příslušném stupni je splnění teoretických znalostí/předepsaných zkoušek, naplnění požadovaných praktických dovedností a přijetí Etického kodexu Komory certifikovaných účetních.

Schéma zkoušek v Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR

1. stupeň Certifikovaný účetní
Zkouška č. 1                            Účetnictví - principy a techniky
Zkouška č. 2                            Právo
Zkouška č. 3                            Kvantitativní metody a IT
Zkouška č. 4                            Manažerská ekonomika
Zkouška č. 5                            Daně
Zkouška č. 6                            Finanční účetnictví a výkaznictví
Zkouška č. 7                            Profesní chování a komunikace
Zkouška č. 8                            Manažerské finance

2. stupeň - Účetní expert
Zkouška č. 9                            Manažerské účetnictví
Zkouška č. 10                          IFRS
Zkouška č. 11                          Finanční řízení
Zkouška č. 12                          Podnikový management
Zkouška č. 13                          Auditing a vnitřní kontrola


Předmětem udělování výjimek jsou zkoušky, které student v rámci ACCA složil. Nelze však zapomínat na to, že systém certifikace také umožňuje uznání zkoušek na základě předchozího vzdělání na vyšší odborné nebo vysoké škole.

1) Držiteli diplomu ACCA mohou být zkoušky v úrovni Certifikovaný účetní a Účetní expert uznány na základě ověřovacího pohovoru zaměřeného na oblasti účetnictví, právo a daně podle české legislativy (jde zejm. o sylaby předmětů Účetnictví - principy a techniky, Právo, Daně, Finanční účetnictví a výkaznictví).

2) V případě, že adept studium v rámci systému ACCA nedokončí, může dostat výjimky za zkoušky, které složil v rámci jednotlivých modulů, resp. úrovní. Následující schéma ukazuje, které zkoušky mohou být uznány, přičemž lze udělit až 9 výjimek.

ACCA Qualification  x  Svaz účetních ČR

  • po složení TX (Taxation)  x  zkouška č. 5*)
  • po složení FM (Financial Management)  x  zkouška č. 8
  • po složení PM (Performance Management)  x  zkouška č. 9
  • po složení AB - FA (Accountant in Business - Financial Accounting)  x  zkouška č. 1
  • po složení AB - FM (Accountant in Business - Financial Management)  x zkoušky č. 1, 3, 4, 5*), 8, 9 a 10
  • po složení AB - FM (Accountant in Business - Financial Management) a SBL (Strategic Business Leader)  x  zkoušky č. 1, 3, 4, 5*), 7, 8, 9 a 10
  • po složení AB - FM (Accountant in Business - Financial Management) a AAA (Advanced Audit and Assuranec) x  zkoušky č. 1, 3, 4, 5*), 8, 9, 10 a 13

 

*) Zkoušku "Daně" je možné uznat pouze za předpokladu, že byla v rámci ACCA složena zkouška TX podle české legislativy. 
    

SPOLUPRACUJEME

© 2024 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz