Uznávání dílčích zkoušek složených na KA ČR

Udělení výjimek u dílčích zkoušek složených na Komoře auditorů ČR je v kompetenci Rady pro uznání vzdělání a praxe a bude posuzováno s ohledem na obecná pravidla a principy uznávání předchozího vzdělání (zejm. jde o splnění lhůty od data složení příslušných zkoušek). K žádosti o uznání zkoušky je třeba doložit písemné potvrzení o složení předmětné zkoušky vystavené KA ČR (není třeba dokládat předmětné sylaby) a strukturovaný profesní životopis. K žádosti o uznání zkoušky se váže zvýhodněný poplatek podle platného ceníku.

 

 

 

Zkouška v Systému certifikace
a vzdělávání účetních v ČR
Zkouška složená na KA ČR

1. Účetnictví principy a techniky

Finanční účetnictví I.

2. Právo

Právo v podnikání - zkouška, která byla připravena podle právní úpravy po rekodifikaci

5. Daně

Zdanění

6. Finanční účetnictví a výkaznictví

Finanční účetnictví I. + Podnikové finance

8. Manažerské finance

Podnikové finance

9. Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví

13. Auditing a vnitřní kontrola

Auditing I.

SPOLUPRACUJEME

© 2024 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz