Kontakty, termíny, ceny

Kontaktní adresa:
Institut certfikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125, 130 00  Praha 3
tel:  + 420 603 153 473
e-mail: certifikace@icu-praha.cz
IČ: 26497671
DČ: CZ26497671

Bankovní spojení:
Fio banka, a. s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Důležité termíny
Registrace do certifikace je z důvodu návaznosti procesu uznávání zkoušek a praxe a následné přípravy na zkoušky v červnu a v prosinci uzavírána ve dvou termínech: 31.1. (letní semestr) nebo k 15.8. (zimní semestr) běžného kalendářního roku.

Žádosti o uznání předchozího vzdělání a praxe lze podávat průběžně. 

 

Poplatky*) (vč. DPH)

Jednorázový registrační poplatek............................................................................. 2 950 Kč
Administrativní roční poplatek................................................................................. 1 950 Kč
Celkem vstupní poplatek při registraci............................................................. 4 900 Kč
 

Administrativní poplatek se hradí každoročně pro následujících 12 měsíců. Tento poplatek zahrnuje náklady na evidenci, korespondenci, zpracování formulářů a další aktivity spojené s řízením a kontrolou systému. Adept je povinen platit tento poplatek až do řádného ukončení registrace, které oznámí písemnou formou (žádost o zrušení registrace, ke které připojí registrační kartu, kterou obdržel při vstupu do certifikace). Platbu adept provádí pod variabilním symbolem, kterým je jeho registrační číslo nebo na základě vystavené faktury. Termín platby: každoročně do 31. ledna nebo 15. srpna (podle data, kdy byl adept registrován).

Poplatek za řádnou nebo opravnou zkoušku
v obou stupních..................................................................................................... 2 250 Kč 

Poplatek za uznání zkoušek a předchozí praxe
Poplatek spojený s projednáním žádosti o uznání jedné zkoušky (předmětu) činí 2 000 Kč, poplatek spojený s projednáním žádosti o uznání praxe (předchozí i řízené) činí 1 500 Kč. Poplatky za zkoušky či předchozí praxi, které nebudou uznány se nevrací.

Zvýhodněné poplatky
Adepti, kteří podali žádost o uznání zkoušek nejpozději do 2 let od řádného ukončení školy (bez ohledu na její zaměření), mají nárok na zvýhodněný poplatek spojený se žádostí o uznání zkoušky á 1 400 Kč. Stejné cenové zvýhodnění platí bez časového omezení i pro auditory řádně registrované v Komoře auditorů ČR (všechny zkoušky v 1. stupni a zkoušky Manažerské účetnicví a Auditing a vnitřní kontrola v 2. stupni) a pro daňové poradce řádně registrované v Komoře daňových poradců ČR (zkoušky Právo a Daně v 1. stupni).

Platbu provede adept pod variabilním symbolem, kterým je jeho registrační číslo.

 


 

*) Veškeré poplatky v certifikaci jsou zdaněny sazbou DPH 21%.

© 2024 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz