Certifikace účetní profese v ČR

Certifikace účetní profese v ČR

Hlavní myšlenkou a také cílem projektu "Certifikace účetní profese" je posílení kvalifikační úrovně účetní profese v naší zemi a dosažení srovnatelnosti s ostatními vyspělými zeměmi Evropské unie a světa. Proces ekonomické globalizace a členství České republiky v Evropské unii vyžadují od účetní profese další nové znalosti a kompetence, ale zároveň se tím pro naše profesní účetní otevřela cesta ke kariéře na mezinárodní úrovni i možnost podnikat v daleko větším rozsahu. Projekt certifikace je i pro naplnění těchto cílů základním a nezbytným krokem.

Odborná kvalifikace účetního je nezbytnou podmínkou kvalitního výkonu jakékoliv z řady možných účetních specializací na všech úrovních. Cílem realizace systému certifikace účetní profese v ČR je zajistit odbornou kvalifikaci účetního nejen úspěšným složením zkoušek, které ověří teoretické znalosti a pochopení předmětu, ale i získáním praktických zkušeností. Nezbytnou podmínkou pro vydání certifikátu, osvědčujícího příslušný stupeň, je splnění teoretických znalostí/předepsaných zkoušek, naplnění požadovaných praktických dovedností a přijetí Etického kodexu Komory certifikovaných účetních.

Přednosti a garance certifikátu

 • dva stupně kvalifikace v oboru účetnictví a finance,
 • vyváženost požadavků na teoretické znalosti a praktické dovednosti,
 • uznatelnost dosaženého předchozího vzdělání,
 • podpora certifikovaných účetních profesní organizací,
 • zvýhodněný servis vzdělávání a informací,
 • odpovídá požadavkům 8. direktivy EU, naplňuje vzdělávací standardy pro účetní profesi IFAC (IES 1-7) a je v souladu s globálními osnovami pro účetní profesi UNCTAD-OSN,
 • prostupnost do mezinárodního systému ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), tj. uznání zkoušek na základě deklarace o spolupráci,
 • prostupnost do Komory auditorů České republiky (uznání vybraných zkoušek),
 • atest systému Komorou účetních expertů Francie, v německy mluvících zemích je kvalifikace "Certifikovaný účetní" považována za ekvivalent kvalifikace "Bilanzbuchhalter".


Co Vám ověřená kvalifikace přinese

 • certifikát odborné způsobilosti v oboru účetnictví a finace (podle Mezinárodní vzdělávací standardů pro účetní profesi IFAC),
 • konkurenční výhodu na trhu práce,
 • prestižní doklad o dosažené odborné profesní kvalifikaci,
 • šanci na vyšší profesní pozici,
 • uplatnění v mezinárodním podnikatelském prostředí.


Kdo může vstoupit do certifikace účetních

Certifikace účetní profese v ČR je otevřený systém profesního vzdělávání, který navazuje na školskou soustavu v ČR a umožňuje i úplnou rekvalifikaci uchazečům bez předchozího ekonomického vzdělání a praxe. Jedinou podmínkou v souladu s mezinárodními předpisy je úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

Registraci zájemce o certifikaci provádí výhradně ICSÚ na základě:

 • vyplněné a podepsané žádosti o registraci s požadovanými doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání (úředně ověřená fotokopie maturitního vysvědčení nebo diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce);
 • zaplacení vstupního poplatku (údaje o výši a způsobu platby najdete v kapitole "Kontakty, termíny, ceny").

Po registraci je adeptovi vystavena registrační karta s registračním číslem a zaslány formuláře umožňující zpracovat a podat žádosti o uznání zkoušek, předchozí praxe a materiály k provádění řízené  praxe.

Uzávěrka žádostí o registraci je každoročně 31. ledna a 15. srpna (max. 31. srpna).

Registrace nově přes internetové stránky - zde.

 

Kde se přihlásit

Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125, 130 00  Praha 3
tel.: +420 603 153 473
e-mail: certifikace@icu-praha.cz

 

© 2024 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz