Uznání zkoušek v systému ACCA

 

Od 11. 6. 2018 do 31. 3. 2019 jsou ze strany ACCA poskytovány slevy studentům ICÚ následovně:

Registrační poplatek: 30 GBP (původní/základní cena 79 GBP)

Poplatky spojené s udělením výjimek: 30 GBP (původní/základní cena u zkoušek F1-F3 je 74 GBP, u zkoušek F4-F9 100 GBP)

První roční poplatek: 40 GBP (původní/základní cena 97 GBP) 

 

Držitelé certifikátů Svazu účetních mohou v případě vstupu do systému ACCA požívat výhod uznání zkoušek podle následujícího schématu:

Svaz účetních                      ACCA Qualification
Certifikovaný účetní (CÚ)        F1 - F3, F4 a F6
Účetní expert (ÚEX)               F1 - F9  

Absolvent úrovně Účetní expert získává až 9 výjimek (tj. maximum, ACCA neuděluje výjimky v Profesní úrovni), absolvent úrovně Certifikovaný účetní až 5 výjimek. Pokud adept studium nedokončí, může nově získat i výjimky za jednotlivé zkoušky, které v průběhu studia složil: 

Paper F4               Po složení zkoušky č. 2 Právo (úroveň CÚ)
Paper F6               Po složení zkoušky č. 5 Daně (úroveň CÚ)
Paper F5               Po složení zkoušky č. 9 Manažerské účetnictví (úroveň ÚEX)
Paper F7               Po složení zkoušek č. 6 Finanční účetnictví a výkaznictví (úroveň  CÚ
                           a  č. 10 IFRS (úroveň ÚEX)
Paper F8               Po složení zkoušky č. 13 Auditing a vnitřní kontrola (úroveň ÚEX)
Paper F9               Po složení zkoušek č. 8 Manažerské finance (úroveň CÚ) a č. 11 Finanční
                           řízení (úroveň ÚEX)  

Předmětem udělování výjimek jsou zkoušky, které adept v Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR složil. Ovšem nelze zapomínat na to, že ACCA může udělit další výjimky i na základě předchozího akademického vzdělání. 
                                                                  
Schéma profesní kvalifikace ACCA je rozděleno do dvou úrovní – základní a profesní. K tomu, aby se kandidát stal členem ACCA, je nezbytně nutné, aby úspěšně složil 14 písemných zkoušek z celkového počtu 16 předmětů, doložil minimálně 3 roky relevantní praxe v oboru a zároveň splnil etické a profesní hodnoty pomocí online modulu etických případových studií.

 

Schéma zkoušek ACCA Qualification

 

Základní úroveň (Fundamentals)

 

Vědomostní modul (Knowledge)

F1           Účetní v podnikání (Accountant in Business - AB)

F2           Manažerské účetnictví (Management Accounting – MA)

F3           Finanční účetnictví (Financial Accounting – FA)

 

Modul odbornosti (Skills)

F4           Podnikové a obchodní právo (Corporate and Business Law – CL)

F5           Řízení výkonnosti (podniku) (Performance Management – PM)

F6           Daně (Taxation – TX)

F7           Účetní výkaznictví (Financial Reporting – FR)

F8           Audit (Audit and Assurance – AA)

F9           Finanční řízení (Financial Management – FM)

 

Profesní úroveň (Professional)

 

Kmenový modul (Essentials)

P1           Profesní účetní (Professional Accountant –PA)

P2           Podnikové výkaznictví (Corporate Reporting – CR)

P3           Analýza podnikání (Business Analysis – BA)

 

Výběrový modul (Options) - výběr 2 zkoušek

P4           Pokročilé finanční řízení (Advanced Financial Management – AFM)

P5           Pokročilé řízení výkonnosti (Advanced Performance Management - APM)

P6           Pokročilé daně (Advanced Taxation – ATX)

P7           Pokročilý audit (Advanced Audit and Assurance – AAA)

 

 

Kontaktní adresa na zastoupení ACCA pro Českou republiku:
The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
Na Příkopě 9/11
110 00  Praha 1

E-mail: info@cz.accaglobal.com
Tel: +420 222 240 855

www.accaglobal.com

 

 

 

 

 

 

 

© 2019 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz