Uznání zkoušek v systému ACCA

Ze strany ACCA jsou poskytovány slevy studentům systému certifikace následovně:

Registrační poplatek: 30 GBP (původní/základní cena 79 GBP)

Poplatky spojené s udělením výjimek: 30 GBP (původní/základní cena u zkoušek AB - FA (Accountant in Business, Management Accounting a Financial Accounting) je 74 GBP, u zkoušek LW - FM (Corporate and Business Law - Financial Management) 100 GBP)

První roční poplatek: 40 GBP (původní/základní cena 97 GBP) 

 

Držitelé certifikátů Svazu účetních ČR mohou v případě vstupu do systému ACCA požívat výhod uznání zkoušek podle následujícího schématu:

Svaz účetních ČR                      ACCA Qualification
Certifikovaný účetní (CÚ)        AB - FA (Accountant in Business - Financial Accounting),
                                           LW a TX (Corporate and Business Law - Taxation)
Účetní expert (ÚEX)               AB - FM (Accountant in Business - Financial Management) 

Absolvent úrovně Účetní expert získává až 9 výjimek (tj. maximum, ACCA neuděluje výjimky v Profesní úrovni), absolvent úrovně Certifikovaný účetní až 5 výjimek. Pokud adept studium nedokončí, může nově získat i výjimky za jednotlivé zkoušky, které v průběhu studia složil: 

Paper LW (Corporate and Business Law)        Po složení zkoušky č. 2 Právo (úroveň CÚ)
Paper TX (Taxation)                                     Po složení zkoušky č. 5 Daně (úroveň CÚ)
Paper PM (Performance Management)           Po složení zkoušky č. 9 Manažerské účetnictví (úroveň ÚEX)
Paper FR (Financial Reporting)                      Po složení zkoušek č. 6 Finanční účetnictví a výkaznictví
                                                                 (úroveň  CÚ) a  č. 10 IFRS (úroveň ÚEX)
Paper AA (Audit and Assurance)                    Po složení zkoušky č. 13 Auditing a vnitřní kontrola (úroveň ÚEX)
Paper FM (Financial Management)                 Po složení zkoušek č. 8 Manažerské finance (úroveň CÚ)
                                                                 a č. 11 Finanční řízení (úroveň ÚEX)  

Předmětem udělování výjimek jsou zkoušky, které adept v Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR složil. Ovšem nelze zapomínat na to, že ACCA může udělit další výjimky i na základě předchozího akademického vzdělání. 
                                                                  
Schéma profesní kvalifikace ACCA je rozděleno do dvou úrovní – základní a profesní. K tomu, aby se kandidát stal členem ACCA, je nezbytně nutné, aby úspěšně složil 13 písemných zkoušek z celkového počtu 15 předmětů, doložil minimálně 3 roky relevantní praxe v oboru a zároveň splnil etické a profesní hodnoty pomocí online modulu etických případových studií.

 

Schéma zkoušek ACCA Qualification

 

Základní úroveň (Fundamentals)

 

Vědomostní modul (Applied Knowlidge)

AB     Účetní v podnikání (Accountant in Business)

MA     Manažerské účetnictví (Management Accounting)

FA      Finanční účetnictví (Financial Accounting)

 

Modul odbornosti (Applied Skills)

LW     Podnikové a obchodní právo (Corporate and Business Law)

PM     Řízení výkonnosti (podniku) (Performance Management)

TX     Daně (Taxation)

FR     Účetní výkaznictví (Financial Reporting)

AA     Audit (Audit and Assurance)

FM     Finanční řízení (Financial Management)

 

Profesní úroveň (Strategic Professional)

 

Kmenový modul (Essentials)

SBL     Obchodní manažer (Strategic Business Leader)

SBR     Strategické obchoní reporty (Strategic Business Reporting)

 

Výběrový modul (Options) - výběr 2 zkoušek

AFM.    Pokročilé finanční řízení (Advanced Financial Management)

APM     Pokročilé řízení výkonnosti (Advanced Performance Management)

ATX      Pokročilé daně (Advanced Taxation)

AAA     Pokročilý audit (Advanced Audit and Assurance)

 

 

Kontaktní adresa na zastoupení ACCA pro Českou republiku:
The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
Na Příkopě 9/11
110 00  Praha 1

E-mail: info@cz.accaglobal.com
Tel: +420 222 240 855

www.accaglobal.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2024 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz