Vydání certifikátu

PODMÍNKY VYDÁNÍ CERTIFIKÁTU
Certifikáty jsou vydávány na základě žádosti - viz níže na stránce. Podmínkou vydání certifikátu je přijetí Etického kodexu Komory certifikovaných účetních, tj. závazku dodržování zásad stanovených kodexem profesních účetních po dobu výkonu profese, a trestní bezúhonnost adepta související s výkonem účetní profese. Žadatelům o certifikát bude zasláno před vlastním předáváním k potvrzení "Čestné prohlášení".
Certifikáty vydává Výkonný výbor Svazu účetních ČR, organizačně zajišťuje Institut. Certifikáty jsou slavnostně předávány zpravidla dvakrát ročně. Pozvánku s datem a místem konání obdrží žadatelé cca měsíc předem. 

O vydání certifikátu stupně "Certifikovaný účetní" může adept požádat ve lhůtě do 6-ti let od splnění zkoušek a praxe v této kvalifikační úrovni. Po uplynutí této lhůty nárok na vydání certifikátu zaniká.

O vydání certifikátu stupně "Účetní expert" může adept požádat ve lhůtě do 1 roku od splnění zkoušek a praxe v této kvalifikační úrovni. Po uplynutí této lhůty nárok na vydání certifikátu zaniká.

Poplatky za vydání certifikátu (vč. DPH):
- vydání originálu certifikátu pro příslušný stupeň.......   2 000 Kč
- v případě ztráty........................................................   500 Kč
- při změně jména.......................................................  500 Kč

Na základě žádosti vystaví Institut fakturu.

Žádost o vydání certifikátu

Prohlašuji, že jsem splnil/a podmínky systému "Certifikace účetní profese v ČR" a žádám o vystavení certifikátu pro:  Údaje pro daňový doklad

 

© 2024 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz