DOTAZY & ODPOVĚDI k metodickým otázkám reformy účetnictví státu


Zapište nový dotaz ]


Dotazy zapsané za posledních 7 dnů ]     [ Dotazy zapsané za posledních 30 dnů ]     [ Všechny dotazy ]

Dotaz Zapsal Počet
odpovědí
Poslední
odpověď
Které ÚSC a PO budou konsolidovat?
Je už jasné, které ÚSC a PO budou muset konsolidovat - nějaké měřítko? Vyšel prováděcí předpis, ze kterého zjistíme, jestli se to bude týkat také naší obce a námi zřízených PO? Děkuji za odpověď.
20.05.2011 9:09:23
Jana Krucká
117.06.2011 12:24:19
Ing. František Antropius
Majetek pořízený z dotace
Dnes jsem obdržela knihu od p. Svobodové a tam je tento příklad odpisy majetku pořízeného z dotace 551/O82, tvorba IF 403/416. Jde o omyl? Zároveň prosím o radu jak postupovat , když majetek byl ... (pokračování)
14.06.2010 11:19:48
J. Šlapáková
114.06.2010 11:20:26
KPMG
Manuál Jihočeského kraje
– na webových stránkách MF je napsáno, že je vhodnou pomůckou, mohou z něho účetní jednotky čerpat?
09.06.2010 11:17:37
anonym
109.06.2010 11:18:01
MFČR
Městoí Miroslav
Příspěvek nebyl autorizován.
20.01.2011 8:51:06
Květoslava Březinová
0 
Metoda ocenění majetku
Existuje již jednoznačné stanovisko týkající se metody ocenění majetku, který je předáván k hospodaření do příspěvkových organizací či vkládán do svazků obcí z hlediska ocenění u PO a DSO (převzetí ... (pokračování)
09.06.2010 13:30:49
anonym
109.06.2010 13:31:11
MFČR
Metoda odpisování DM v hospodářské činnosti
Zda MFČR souhlasí s názorem, že obce, které odepisovali do 31. 12. 2009 v rámci hospodářské činnosti mění také metodu odepisování a proto pro rok 2010 ani v hospodářské činnosti odpisy neprovádí. ... (pokračování)
09.06.2010 13:27:09
anonym
109.06.2010 13:27:30
MFČR
Některé účetní jednotky si nechávají dělat projekty a studie bez dalšího záměru.
Tyto studie splňují požadavky pro dlouhodobý majetek. Mám zaúčtovat na pořízení nebo do nákladů?
09.06.2010 11:13:46
anonym
109.06.2010 11:14:09
MFČR
Nenávratná dotace
PO Dostáváme od našeho zřizovatele na provoz nenávratnou dotaci, která je schválena na celý rok, zasílána na účet je v měsíčních splátkách. Účtovat budu schválenou částku jako podmíněnou pohledávku ... (pokračování)
09.06.2010 11:24:23
anonym
109.06.2010 11:24:50
MFČR
Odpisy
Je možné, aby MFČR vyhlásilo, že v roce 2010 nemají obce odpisovat ani v hospodářské činnosti?
09.06.2010 13:28:22
anonym
109.06.2010 13:29:00
MFČR
Odpisy
jestli pokračovat v roce 2010 stejně jako v 2009 nebo jestli něco měnit.
09.06.2010 13:29:39
anonym
109.06.2010 13:30:06
MFČR
Opravné položky k pohledávkám
zda MFČR s ohledem na ustanovení Zákona o účetnictví (§ 25 a § 26 odst. 3) a Vyhlášky (§ 65 odst. 1) souhlasí s tím, že opravné položky) včetně opravných položek k pohledávkám je možno vytvářet ... (pokračování)
09.06.2010 13:12:31
anonym
109.06.2010 13:15:08
MFČR
Opravné položky k pohledávkám
Obracím se na Vás s dotazem ohledně opravných položek k pohledávkám. Zúčastnila jsem se školení všech III. etap reformy účetnictví státu u Ing. Podhráské. Z tohoto školení mi vyplynulo, že když ... (pokračování)
14.12.2010 1:51:50
Sekretová Jaroslava
114.12.2010 1:59:03
KPMG
OSS - vyřazení dlouhodobého majetku v roce 2010
majetek byl pořízen v roce 2000 např. OSS 403/021, ÚSC 401/021, PO 543,547,551,552,553/021 vyřazení drobného dlouhodobého majetku v roce 2010, pořízení před rokem 2010 OSS 403/018,028, ÚSC ... (pokračování)
09.06.2010 11:19:13
anonym
109.06.2010 11:19:33
MFČR
PO obsahová náplň účtů: 311,315,377
dle informací od posluchačů na různých školeních je výklad odlišný
09.06.2010 11:21:20
anonym
109.06.2010 11:21:49
MFČR
pořizovací cena
Jsme příspěvková organizace zřízená ÚSC. Ráda bych věděla co patří do pořizovací ceny hmotného majetku - stavby . Stavíme nový most , ke stavbě potřebujeme okolní pozemky kvůli přístupu. S vlastníky ... (pokračování)
15.10.2010 10:33:56
Jitka Bachtíková
119.10.2010 11:35:44
KPMG
Pořizovací cena
Dobrý den, měla bych dotaz týkající se teorie účetnictí. Jak se vůbec počítá pořizovací cena a co do ní vstupuje? a v které části českých účetnictví řeší problém oceňování zásob při jejich ... (pokračování)
30.10.2010 13:35:54
Linda Gullová
109.11.2010 9:10:28
KPMG
Postup účtování soukromých pečovatelských domů
Prosím o doporučení literatury popř. vysvětlení účtování s oukromých pečovatelských domech. Naše účetní firma se s tímto případem ještě nesetkala. Jak účtovat i provoz kuchyně. Děkuji Ottová I,.
05.01.2011 14:17:53
Ivana Ottová
111.01.2011 9:33:33
KPMG
Postupné zúčtovávání nákladů a výnosů souvisejících s dotačními vztahy
Zda MFČR připouští možnost postupného zúčtovávání nákladů a výnosů souvisejícími s dotačními vztahy – postup popsaný v ČUS 703 (tedy dotace vypořádáním – výnos či náklad až na konci roku či při ... (pokračování)
09.06.2010 13:23:10
anonym
109.06.2010 13:23:31
MFČR
Použití účtu 406
Zda MFČR souhlasí s použitím účtu 406 i pro další případy změn metody (dooprávkování 018, 028, výrobky, dotační vztahy ….). Dále zda MFČR dostatečně proškolilo a instruovalo například státní fondy – ... (pokračování)
09.06.2010 13:24:11
anonym
109.06.2010 13:24:38
MFČR
Přehled o peněžních tocích
Prosím,můžete mi potvrdit, zda již bylo schváleno,že výkaz o peněžních tocích nemusí sestavit PO,které nepřekročí hodnotu aktiv ve výši 40 milińů korun? Děkuji Lenka Smržová
11.01.2011 2:44:30
Lenka Smržová
111.01.2011 2:47:18
KPMG

««  « předchozí  21-40/65  následující »  »»

© 2024 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz