DOTAZY & ODPOVĚDI k metodickým otázkám reformy účetnictví státu

Zvolte zobrazení:   


 • Nenávratná dotace Zapsal: 09.06.2010 11:24:23 - anonym
  PO
  Dostáváme od našeho zřizovatele na provoz nenávratnou dotaci, která je schválena na celý rok, zasílána na účet je v měsíčních splátkách.
  Účtovat budu schválenou částku jako podmíněnou pohledávku v celé částce na podrozvahu 942 / 999 a měsíční příjem na účet 241 / 348 současně s předpisem 348 / 672 ?
  V jednom výkladu jsem četla účtování takto: 348 / 672 – předpis v plné výši dle schváleného rozpočtu a příjem finančních prostředků v pravidelných platbých 241 / 348. Ale to přece zkreslí
  výsledek hospodaření?
   
  • Re: Nenávratná dotace Zapsal: 09.06.2010 11:24:50 - MFČR
   Správné je to druhé řešení, čili 348/672 v plné výši schváleného rozpočtu a pak ve výši např. jedné dvanáctiny každý měsíc účtovat o příjmu peněz 241/348. VH se tím „zkreslí“ pouze pro účely mezitímní účetní závěrky, nikoliv pro účely řádné účetní závěrky k 31.12. Účetní jednotka však může (nemusí) pro tyto účely využít metodu časového rozlišení (pakliže např. zřizovatel toto požaduje), pak účtuje 348/384 v celé výši, 384/672 ve výši jedné dvanáctiny (každý měsíc) a 241/348 ve výši příjmu peněz na účet. Pokud tímto způsobem použije metodu časového rozlišení, měla by o tom ÚJ poskytnout informaci v příloze účetní závěrky.  

  Zpět k přehledu dotazů ]

  © 2024 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz