DOTAZY & ODPOVĚDI k metodickým otázkám reformy účetnictví státu

Zvolte zobrazení:   


 • Použití účtu 406 Zapsal: 09.06.2010 13:24:11 - anonym
  Zda MFČR souhlasí s použitím účtu 406 i pro další případy změn metody (dooprávkování 018, 028, výrobky, dotační vztahy ….). Dále zda MFČR dostatečně proškolilo a instruovalo například státní fondy – s ohledem na změnu metodiky, kdy poskytovatel má účtovat dohadně o nákladu v případě, kdy příjemce má již potenciální uznatelné náklady … se pro správný přechod na účetnictví 2010 muselo nutně dojít k tomu, že například SFŽP zjišťovaly, v jakém objemu mají doúčtovat dohadné položky pasivní k 1. 1. 2010. Obce toto jasně vědí, nicméně zatím nemám sebemenší případ, kdy by k tomuto došlo a obce se logicky ptají, proč mají řešit něco, co stát očividně v mnohem větších objemech neřeší. Navíc je to záležitost, ke které je pravděpodobně ze strany poskytovatelů nejvíc připomínek – je nutno jasně nastavit metodiku toho, jaké musí být poskytovány informace, aby poskytovatel mohl dohadně účtovat o čerpání nákladů.  
  • Re: Použití účtu 406 Zapsal: 09.06.2010 13:24:38 - MFČR
   V roce 2010 MFČR preferuje při vyřazování předmětného majetku s výjimkou PO pomocí sú 401, 403. Pokud se dotýká Státních fondů nepředpokládá se, že by k 1. 1. 2010 zohledňovaly, v minulém účetním období poskytnuté peněžní prostředky příjemcům, prostřednictvím dohadných účtů.  

  Zpět k přehledu dotazů ]

  © 2024 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz