DOTAZY & ODPOVĚDI k metodickým otázkám reformy účetnictví státu

Zvolte zobrazení:   


 • Opravné položky k pohledávkám Zapsal: 14.12.2010 1:51:50 - Sekretová Jaroslava
  Obracím se na Vás s dotazem ohledně opravných položek k pohledávkám. Zúčastnila jsem se školení všech III. etap reformy účetnictví státu u Ing. Podhráské.
  Z tohoto školení mi vyplynulo, že když vedeme účetnictví ve zjednodušeném rozsahu nemusíme tvořit opravné položky podle § 26 odst. 3 zákona. Náš zřizovatel tj. Ústecký kraj po nás žádá účtování opravných položek s tím, že podle vyjádření firmy Agis - daňové a účetní poradenství JUDr.Ing. Jiří Lanc je výklad zákona nejednoznačný a záleží na účetní jednotce zda bude o opravných položkách účtovat. Pokud se rozhodneme , že jako účetní jednotka nebudeme provádět účtování o opravných položkách musíme na kraj doložit stanovisko auditora nebo daňového poradce proč tak činíme.
  Prosím o vaše vyjádření k výše uvedenému problému , zda je výklad opravdu nejednoznačný, a pokud ne jestli bych mohla požádat o písemné stanovisko a podle jakých předpisů nemusíme ve zjednodušeném rozsahu o opravných položkách účtovat.
   
  • Re: Opravné položky k pohledávkám Zapsal: 14.12.2010 1:59:03 - KPMG
   Vážená paní Sekretová,
   možné osvobození od tvorby opravných položek vyplývá z §26 odst. 3 zákona, jak správně uvádíte a také z §25 odst. 3 zákona v návaznosti na §13a. Volba samozřejmě neznamená zákaz, tzn. opravné položky tvořit můžete, pokud tuto informaci považujete za významnou. Toto záleží na zvážení účetní jednotky v souvislosti s věrným a poctivým obrazem účetnictví.
   Této otázce je také věnována otázka 2.1 v metodické podpoře MF: www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_ucetni_reforma_v_oblasti_vf_otazky.html
   Cituji:
   “Obecně lze říci, že u příspěvkových organizací, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 9 odst. 3 písm. c) zákona č. 563/1991 Sb.,Odkaz na externí web o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nedošlo k žádné výrazné změně ve vztahu k „zákonným úlevám“ stanoveným v § 13a zákona o účetnictví. Nadále tedy od 1. ledna 2010 platí, že:
   - sestavují účtový rozvrh, v němž mohou uvést pouze účtové skupiny, nevyžaduje-li zvláštní právní předpis členění podrobnější (např. zákon č. 218/2000 Sb.),
   - mohou spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize,
   - nepoužijí ustanovení § 25 odst. 3, s výjimkou odpisů,
   - nepoužijí ustanovení § 26 odst. 3 týkající se rezerv a opravných položek, s výjimkou rezerv a opravných položek podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů)
   - nepoužijí ustanovení § 27 (oceňování majetku a závazků reálnou hodnotou,- sestavují účetní závěrku v rozsahu stanoveném pro jednotlivé skupiny účetních jednotek (§ 4 odst. 8) prováděcím právním předpisem (viz závazné vzory částí účetní závěrky podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.),
   - nemusí použít ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) a d)
   - účtování v knihách analytických a podrozvahových účtů a- postup podle § 13a odst. 1 a 2 není porušením ustanovení § 3 odst. 1 a § 7 odst. 1 a 2 zákona.”
   S pozdravem
   Eva Fryjaufová
   Advisor
   Accounting Advisory Services
   KPMG Česká republika, s.r.o.
   Pobřežní 1a
   186 00 Praha 8
   Czech Republic
    

  Zpět k přehledu dotazů ]

  © 2024 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz