DOTAZY & ODPOVĚDI k metodickým otázkám reformy účetnictví státu

Zvolte zobrazení:   


 • pořizovací cena Zapsal: 15.10.2010 10:33:56 - Jitka Bachtíková
  Jsme příspěvková organizace zřízená ÚSC. Ráda bych věděla co patří do pořizovací ceny hmotného majetku - stavby . Stavíme nový most , ke stavbě potřebujeme okolní pozemky kvůli přístupu. S vlastníky pozemků jsou sepsány nájemní smlouvy na dobu určitou - po dobu stavby . Patří toto nájemné do pořizovací ceny mostu? Ve vyhlášce 410/2009 Sb. jsem našla dvě možnosti - buď to tam patří protože je to náhrada za omezení vlastnických práv §55 odst.1) písm.f) anebo to do pořizovací ceny nepatří podle §55 odst.2) písm. e) ikdyž to není stavební pozemek.
  A ještě jedna radu bych potřebovala ohledně majetku - povodeň nám odplavila most a pak proběhla demolice zbytku mostu - já most z majetku vyřadím a protože se bude stavět nový most zůstatkovou cen budu účtovat na 42.xx a také demoliční práce budu účtovat na 42.xx?
  Děkuji za rady či případné názory.
   
  • Re: pořizovací cena Zapsal: 19.10.2010 11:35:44 - KPMG
   Vážená paní Bachtíková,
   Co se týká Vašeho dotazu, nemáme ještě ČUS k majetku, proto nám nezbývá než postupovat v logice zákona č. 563/1991 Sb. a vyhlášky č. 410/2009 Sb.
   Vámi uváděný paragraf 55 odst. 2 vyhlášky písm. e) se podle mého názoru nevztahuje k Vámi uváděnému případu. Pojem stavební pozemek odkazuje na zákon o dani z nemovitosti, kde je specifikován následovně:
   “Stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí nezastavěný pozemek určený k zastavění stavbou, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo bude prováděna na základě certifikátu autorizovaného inspektora anebo na základě veřejnoprávní smlouvy, a která se po dokončení stane předmětem daně ze staveb; rozhodná je výměra pozemku v m2 odpovídající půdorysu nadzemní části stavby. Pozemek přestane být stavebním pozemkem, pokud se stavba, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo která se provádí na základě certifikátu autorizovaného inspektora anebo na základě veřejnoprávní smlouvy, stane předmětem daně ze staveb nebo pokud ohlášení nebo stavební povolení pozbude platnosti.”
   Spíše mi v tomto případě připadá vhodnější varianta §55 odst 1, písm f).
   V každém případě doporučuji k tomuto případu sepsat interní směrnici, kde popíšete, podle jakých legislativních nařízení postupujete, že neexistuje ČUS a proč jste zvolila daný přístup.
   Co se týká povodní odplaveného mostu a následných prací, aplikovala bych §55 odst 1, písm. e)

   „ vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby. Zůstatkové ceny vyřazených staveb nebo jejich částí a náklady na vyřazení tvoří součást nákladů na novou výstavbu.“
   Pro případné úpravy by bylo možno použít §55 odst 1, písm c) “příslušné terénní úpravy”.
   S pozdravem
   Eva Fryjaufová
   Advisor
   Accounting Advisory Services
   KPMG Česká republika, s.r.o.
   Pobřežní 1a
   186 00 Praha 8
   Czech Republic
    

  Zpět k přehledu dotazů ]

  © 2024 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz