Základní informace

 

Co je cílem kvalifikace?

Vzdělávacím cílem je připravit adepty na sestavení konsolidované účetní závěrky včetně výkazu peněžních toků a výkazu o změnách vlastního kapitálu. Adepti by měli být schopni aplikovat Mezinárodní standardy účetního výkaznictví v plném rozsahu při sestavování účetní závěrky a objasnit jejich východiska a pravidla.
 

Komu je tato kvalifikace určena?

Kvalifikace IFRS specialista je určena především pro účetní-ekonomy a finanční manažery, auditory, asistenty auditorů, daňové poradce, interní auditory a finanční analytiky.
 

Jaké jsou podmínky pro získání kvalifikace?

  • Účast na základním přípravném kurzu
    Možnost skládat zkoušku je vázána na účast v přípravném kurzu, tj. zkoušky se nemohou zúčastnit zájemci, kteří potřebné znalosti získali v jiných vzdělávacích akcích, příp. formou samostudia.
    Aktuální nabídku přípravného kurzu naleznete zde.
     
  • Vykonání závěrečné zkoušky
    Tříhodinová písemná zkouška probíhá v češtině, dvakrát ročně – zpravidla v červnu a v prosinci v Praze.


Jak zkouška probíhá?

Zkušební zadání obsahuje 4 otázky (příklady) – jedna otázka na sestavení konsolidovaných výkazů za 25 bodů, tři otázky (příklady), každý za 25 bodů. Celkový počet bodů za správné odpovědi je 100 bodů. Pro úspěšné absolvování zkoušky je zapotřebí dosáhnout minimálně 50 bodů. Povolené pomůcky jsou pouze psací potřeby a kalkulačka s funkcemi (kalkulačka může být programovatelná, ale bez možnosti zapisovat text).

Účastníci zkoušky mají před jejím zahájením 15 minut na pročtení zkouškového zadání. Během tohoto časového limitu nebude adeptům dovoleno zpracovávat zkušební zadání, bude jim pouze umožněno, aby si udělali případné vlastní poznámky k zadání (technické pravidlo schválené Komitétem pro certifikaci a vzdělávání SÚ dne 14. 5. 2010).
 

Jaká literatura je doporučena ke studiu?

Učebnice IFRS praktické aplikace (vyd. ICÚ, 2017) , Cvičné příklady – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (vyd. ICÚ, 2018)
Autorky: Ing. Martina Janoušková, FCCA, Ing. Alice Šrámková

Cvičné příklady umožní studentům procvičit si látku na reálných příkladech, se kterými se mohou setkat při skládání zkoušky. Příklady jsou rozděleny do kapitol podle jednotlivých standardů a zároveň jsou do cvičebnice průběžně zařazována zkušební zadání vč. řešení z předchozích zkoušek.
 

Jak se mohu přihlásit ke zkoušce?

Na zkoušku se můžete přihlásit v rubrice Přípravné kurzy, zkoušky.

 


 

Úspěšným absolventům je slavnostně předán dvojjazyčný diplom IFRS specialista za účasti zástupce ACCA.

Od zkušebního termínu prosinec 2007 je sjednocena zkouška „Mezinárodní standardy účetního výkaznictví“ v Certifikaci účetní profese se zkouškou „IFRS specialista“, a to vč. přípravných kurzů. Adepti certifikace si po úspěšném složení této zkoušky mohou požádat o vydání diplomu IFRS specialista. IFRS specialistům je tato zkouška v rámci certifikace účetní profese uznána, a to se zpětnou platností.

Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme na e-mailové adrese zemanek@icu-praha.cz, +420 603 153 473.

 

 

SPOLUPRACUJEME

© 2024 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz