Nabídka pro posluchače, kteří se připravují na certifikační zkoušky - prosinec 2013

„Zvýhodněné semináře pro posluchače, kteří se připravují na červnové certifikační zkoušky“

Vybrané semináře z nabídky otevřených vzdělávacích akcí zaměřených na tématiku, která se objevuje u certifikačních zkoušek. Semináře tak mohou být vhodným doplňkem pro přípravu na konkrétní zkoušku.


  • Sestavení účetních výkazů praktikum – VS 32066, lektor: Ing. Eva Sládková, auditor

  • Cash flow – VS 32063, lektor: Ing. Eva Sládková, auditor

  • Odpisy hmotného a nehmotného majetku – VS 33084, lektor: Ing. Petr Kout, CSc., daňový poradce

  • Náklady a výnosyúčetní a daňový pohled – VS 33088, lektoři: Ing. Petr Kout, CSc., daňový poradce a Tomáš Líbal, účetní a ekonomický poradce

  • DPH – rozšiřujeme a upevňujeme své znalosti – VS 33077, lektor: Ing. Petr Kout, CSc., daňový poradce

  • Manažerské účetnictví v podnikové praxi - VS 33101, lektor: prof. Ing. Bohumil Král, CSc., vedoucí katedry Manažerské účetnictví Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

Další slevy na vložné mohou získat posluchači, kteří se přihlásí na přípravný či tréninkový kurz k disciplíně, z níž budou v červnu 2013 vykonávat opravnou zkoušku - více informací na tel. 222 922 715 nebo emailové adrese buchalova@icu-praha.cz.

SPOLUPRACUJEME

© 2024 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz