Odborné semináře a kurzy

Odpisy hmotného a nehmotného majetku

VS: 33084


Lektor:
Ing. Petr Kout, CSc. - daňový a účetní poradce

URČENO
Seminář je vhodný pro účetní, daňové metodiky, podnikatele a poradce, kteří chtějí získat větší jistotu při řešení praktických problémů ve vztahu k odpisování hmotného a nehmotného majetku.

OBSAH
Zatřiďování majetku do odpisových skupin ▪ Správné ocenění majetku ▪ Výpočet výkonových a časových odpisů ▪ Výpočet rovnoměrných a zrychlených odpisů hmotného majetku ▪ Mimořádné odpisy ▪ Technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku ▪ Odpisování ze změněné ceny ▪ Zvláštnosti odpisování v příkladech.

Seminář dále doporučujeme adeptům systému certifikace, kteří se připravují na zkoušku Daně (podali přihlášku k červnové zkoušce) a potřebují si osvěžit, procvičit příp. doplnit znalosti z této oblasti. Pro tyto posluchače jsme připravili akční cenu za seminář, která činí 1 250 Kč vč. DPH. K této ceně již nelze uplatnit slevový voucher, množstevní slevy, vložné nelze převést do dalšího semestru nebo na jinou akci.

Pozn.: Pro aktivní účast na semináři si vezměte s sebou kalkulačku.

„Studujte společně“ – množstevní slevy při účasti na této akci:

2 posluchači – sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 2 250 Kč (2 130 Kč)* (2 130 Kč)**

3 posluchači – sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 2 150 Kč (2 030 Kč)* (2 030 Kč)**

4 posluchači a více – sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 2 050 Kč (1 930 Kč)* (1 930 Kč)**

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na kurzu se přihlásí společně. Uplatnění množstevní slevy lze kombinovat s uplatněním slevových voucherů, vložné není možné převést do dalšího semestru nebo na jinou akci.


Termín: 14.5.2013
Doba konání: 9:00 - 14:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2450 Kč (2330 Kč)*

Variabilní symbol: 33084 - uvádějte při platbách

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
učebny v centru Prahy

 


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > VZDĚLÁVÁNÍ > Odborné semináře a kurzy

© 2022 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz