Učební pomůcky - přehled - prosinec 2019

 

Zkouška             

Vymezení předmětu zkoušky Doporučená studijní literatura a prameny
Účetnictví - principy a techniky Sylabus
 • Učebnice Účetnictví principy a techniky (vyd. ICÚ, 2018)
 • Učebnice Účetnictví - výkaznictví podle českých účetních předpisů (vyd. ICÚ, 2018)
 • Cvičné příklady Účetnictví principy a techniky - (vyd. ICÚ, 2018)
 • Účetní předpisy k 1. 1. 2019 (zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví pro podnikatele a ČÚS pro podnikatele)
 • Sborníky zkouškových zadání s řešením 
Právo Sylabus
 • Právo pro ekonomy (vyd. ICÚ, 2015) - publikace je dostupná pouze pro adepty, pro objednání je nutné se přihlásit pod loginem, příp. lze zaslat objednávku e-mailem na adresu certifikace@icu-praha.cz 
 • Sborníky zkouškových zadání s řešením 
KM - IT Sylabus
 • Učebnice KMIT (vyd. ICÚ, 2015)
 • Sborníky zkouškových zadání s řešením
Manažerská ekonomika Sylabus
 • Učebnice Úvod do ekonomie (vyd. ISÚ, 2009)
 • Učebnice Ekonomika podniku (vyd. ICÚ, 2016) 
 • Cvičné příklady Manažerská ekonomika (vyd. ICÚ, 2016)
 • Sborníky zkouškových zadání s řešením
Daně Sylabus
 • Cvičné příklady Daně (vyd. ICSÚ, 2019 - výjde v 09/2019)
 • Daňové zákony (úplná znění) - legislativa k 1. 1. 2019
 • Sborníky zkouškových zadání s řešením
 • Doplněk pro další procvičování problematiky DPH - online publikace Daň z přidané hodnoty - pracovní sešit, Ing. P. Kout - odkaz ke stažení zde:

http://www.svse.cz/uploads/File/epublikace/DPHPS18_BLOK.pdf

Finanční účetnictví a výkaznictví Sylabus
 • Učebnice Účetnictví - výkaznictví podle českých účetních předpisů (vyd. ICÚ, 2018)
 • Učebnice Účetnictví - výkaznictví vybrané oblasti IFRS (vyd. ICÚ, 2019)
 • Znění zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky a českých účetních standardů pro podnikatele - vše stav k 1. 1. 2019
 • Sborníky zkouškových zadání s řešením
 • Pro zopakování oblastí, které jsou již předmětem zkoušky Účetnictví principy a techniky a jejichž znalost se u této zkoušky předpokládá, je možné použít např. i cvičné příklady Účetnictví - principy a techniky, příp. učebnici Účetnictví principy a techniky
Profesní chování a komunikace Sylabus
 • Publikace Manažerská psychologie a sociologie (E. Bedrnová, E. Jarošová, I. Nový a kol., vyd. Management Press, 2012); předmětem zadání nebude obsah kapitol 2, 13 a 14
 • Etický kodex Komory certifikovaných účetních v aktuálním znění (ke stažení níže)
 • Disciplinární řád Komory certifikovaných účetních v aktuálním znění (ke stažení níže)
Manažerské finance Sylabus
 • Učebnice Manažerské finance (vyd. ICÚ, 2014)
 • Cvičné příklady Manažerské finance (vyd. ICÚ, 2009)
 • doplnit lze v případě potřeby účetními předpisy k 1. 1. 2019 - zejm. v souvislosti se změnami v účetní legislativě (zejm. struktura výkazů, aktivace) 
 • Sborníky zkouškových zadání s řešením
Manažerské účetnictví Sylabus
 • Učebnice Manažerské účetnictví (vyd. Management Press, 2005)
 • Cvičné příklady Manažerské účetnictví (vyd. ISÚ, 2007)
 • Sborníky zkouškových zadání s řešením
IFRS (IFRS specialista) Sylabus/Předmětová osnova
 • Učebnice IFRS praktické aplikace - (vyd. ICÚ, 2017)  
 • Cvičné příklady IFRS (vyd. ICÚ, 2018)
 • Sborníky zkouškových zadání s řešením
Finanční řízení Sylabus
 • Učebnice Finanční management (vyd. ICÚ, 2018) 
 • Sborníky zkouškových zadání s řešením
Podnikový management Sylabus
 • Učebnice Podnikový management (vyd. ASPI a ISÚ, 2008)
 • Sborníky zkouškových zadání s řešením
Auditing a vnitřní kontrola

Sylabus

 • Publikace Auditing pro manažery (vyd. Wolters Kluwer, 2017)
 • Publikace Interní audit a kontrola (vyd. C. H. BECK, 2. vyd., 2003)
 • Zákon o účetnictví (vč. prováděcí vyhlášky, ČUS) k 1. 1. 2019
 • Zákon o auditorech k 1. 1. 2019 
 • Sborníky zkouškových zadání s řešením

 

 


 

Disciplinární řád KCÚ 2017.pdf

Eticky_kodex_KCU_2016.pdf (267 kB)

 


 

Opravenka sborník 12_2008 Finanční řízení.pdf (160 kB)

Opravenka sborník 6_2009 Podnikový management.pdf (414 kB)

Opravenka - sborník I 12 2010 _Daně a Finance.pdf

Sborník 6_2011 Certifikovaný účetní_Finanční účetnictví a výkaznictví_příklad cash_flow_opravenka.pdf (267 kB)

Sborník 6_2011 Certifikovaný účetní_Manažerské finance_opravenka.pdf (350 kB)

Sborník 6_2012 Certifikovaný účetní_opravenka.pdf (306 kB)

Opravenka Finanční řízení sborník červen 2013.pdf

Sborník 12_2013_Certifikovaný účetní_Manažerská ekonomika_doplnění.pdf

Opravenka sborník 6_2014 IFRS.pdf

 

Opravenka sborník CÚ 62016 zkouška Účetnictví principy a techniky.pdf

 

Opravenka FÚ 62017 komplexní příklad 1.pdf

 

 

Opravenka FÚ Sborník 62018.pdf

 


 

 

Opravenka k publikaci Cvičné příklady Daně, 22. aktualizované vydání, 2018

19_5_2018_Opravenka CP Daně 22. akt.vyd. 2018.pdf

 

© 2019 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz