Učební pomůcky - přehled - listopad/prosinec 2023

 

Zkouška             

Vymezení předmětu zkoušky Doporučená studijní literatura a prameny
Účetnictví - principy a techniky Sylabus
 • Učebnice Účetnictví principy a techniky (vyd. ICÚ, 2018)
 • Učebnice Účetnictví - výkaznictví podle českých účetních předpisů (vyd. ICÚ, 2018)
 • Cvičné příklady Účetnictví principy a techniky - (vyd. ICÚ, 2018)
 • Účetní předpisy platné k 1. 1. 2023 (zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví pro podnikatele a ČÚS pro podnikatele)
 • Sborníky zkouškových zadání s řešením 
Právo Sylabus
 • Právo pro ekonomy (vyd. ICÚ, 2015)
 • Sborníky zkouškových zadání s řešením 
KM - IT Sylabus
 • Učebnice KMIT (vyd. ICÚ, 2015)
 • Sborníky zkouškových zadání s řešením
Manažerská ekonomika Sylabus
 • Učebnice Úvod do ekonomie (vyd. ISÚ, 2009)
 • Učebnice Ekonomika podniku (vyd. ICÚ, 2016) 
 • Cvičné příklady Manažerská ekonomika (vyd. ICÚ, 2016)
 • Sborníky zkouškových zadání s řešením
Daně Sylabus
 • Cvičné příklady Daně (vyd. ICSÚ, 2021) - vydání 03/2021
 • Daňové zákony - platná znění k 1. 1. 2023
 • Sborníky zkouškových zadání s řešením

 

Finanční účetnictví a výkaznictví Sylabus
 • Učebnice Účetnictví - výkaznictví podle českých účetních předpisů (vyd. ICÚ, 2018)
 • Učebnice Účetnictví - výkaznictví vybrané oblasti IFRS (vyd. ICÚ, 2019)
 • Účetní předpisy platné k 1. 1. 2023 (zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví pro podnikatele a ČÚS pro podnikatele)
 • Sborníky zkouškových zadání s řešením
 • Pro zopakování oblastí, které jsou již předmětem zkoušky Účetnictví principy a techniky a jejichž znalost se u této zkoušky předpokládá, je možné použít např. i cvičné příklady Účetnictví - principy a techniky, příp. učebnici Účetnictví principy a techniky
Profesní chování a komunikace Sylabus
 • Publikace Manažerská psychologie a sociologie (E. Bedrnová, E. Jarošová, I. Nový a kol., vyd. Management Press, 2012); předmětem zadání nebude obsah kapitol 2, 13 a 14
 • Etický kodex Komory certifikovaných účetních v aktuálním znění (ke stažení níže)
 • Disciplinární řád Komory certifikovaných účetních v aktuálním znění (ke stažení níže)
Manažerské finance Sylabus
 • Učebnice Manažerské finance (vyd. ICÚ, 2014)
 • Cvičné příklady Manažerské finance (vyd. ICÚ, 2009)
 • doplnit lze v případě potřeby účetními předpisy k 1. 1. 2022 - zejm. v souvislosti se změnami v účetní legislativě 
 • Sborníky zkouškových zadání s řešením
Manažerské účetnictví Sylabus
 • Učebnice Manažerské účetnictví (vyd. Management Press, 2005)
 • Cvičné příklady Manažerské účetnictví (vyd. ISÚ, 2007)
 • Sborníky zkouškových zadání s řešením
IFRS (IFRS specialista) Sylabus/Předmětová osnova
 • Učebnice IFRS praktické aplikace - (vyd. ICÚ, 2017)  
 • Cvičné příklady IFRS (vyd. ICSÚ, 2020)
 • Sborníky zkouškových zadání s řešením
Finanční řízení Sylabus
 • Učebnice Finanční management (vyd. ICÚ, 2018) 
 • Sborníky zkouškových zadání s řešením
Podnikový management Sylabus
 • Učebnice Management: Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita (vyd. Management Press 2014), kapitoly: Pojetí managementu, Rozhodování, Plánování, Řízení implementace, Kontrola, Organizování, Řízení lidských zdrojů, Komunikace, Profil manažera, Management změny, Strategický management), Projektové řízení, Identita organizace. Lze využít i starší vydání.
 • Sborníky zkouškových zadání s řešením
Auditing a vnitřní kontrola

Sylabus

 • Publikace Auditing pro manažery (vyd. Wolters Kluwer, 2020, i starší vydání) 
 • Publikace Interní audit a kontrola (vyd. C. H. BECK, 2. vyd., 2003)
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vč. prováděcí vyhlášky, ČUS (platná znění k 1. 1. 2023)
 • Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů (platné znění k 1. 1. 2023)  
 • Sborníky zkouškových zadání s řešením

 

Publikace lze objednat zde.
Doporučená literatura pro program "certifikace 2022+" je uvedena u sylabů zkoušek tohoto programu. Viz zde.


 

Disciplinární řád KCÚ 2017.pdf

Eticky_kodex_KCU_2016.pdf (267 kB)

 


 

Sborník 6_2011 Certifikovaný účetní_Finanční účetnictví a výkaznictví_příklad cash_flow_opravenka.pdf (267 kB)

Sborník 6_2011 Certifikovaný účetní_Manažerské finance_opravenka.pdf (350 kB)

Sborník 6_2012 Certifikovaný účetní_opravenka.pdf (306 kB)

Opravenka Finanční řízení sborník červen 2013.pdf

Sborník 12_2013_Certifikovaný účetní_Manažerská ekonomika_doplnění.pdf

Opravenka sborník 6_2014 IFRS.pdf

 

Opravenka sborník CÚ 62016 zkouška Účetnictví principy a techniky.pdf

 

Opravenka FÚ 62017 komplexní příklad 1.pdf

 

 

Opravenka FÚ Sborník 62018.pdf

 


 

 

 

 

© 2024 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz