Mezinárodní zdanění - mimořádná nabídka

Institut Svazu účetních, a.s. ve spolupráci s partnery Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), Komorou daňových poradců ČR, International Fiscal Association (IFA) a Fakultou financí a účetnictví VŠE v Praze uvádí cyklus specializovaných seminářů na téma Výklad a aplikace smluv o zamezení dvojímu zdanění. Podrobné informace naleznete v přiložené pozvánce.

První seminář „Aplikace smluv o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k transparentním entitám“ se konal 2.2.2007. Druhý seminář „Stálé provozovny“ je připraven již na 1.3.2007. Další vzdělávací akce budeme vyhlašovat příležitostně podle aktuálních změn a požadavků praxe s tím, že bychom Vás na podzim r. 2007 rádi pozvali na dvoudenní konferenci, která završí první blok seminářů.

JAK V ON-LINE PŘIHLÁŠCE UPLATNIT SLEVU.
Z důvodu nastavení on-line přihlášek pouze na tři ceny Vás prosíme, abyste postupovali při uplatňování slev způsobem uvedeným v tabulce. Děkujeme.

Vložné a slevový program Vložné v KČ Jak uplatnit slevu v on-line přihlášce
Plné vložné 7 500 Kč v kolonce Uplatňuji slevu vyberte možnost: bez slevy
Zvýhodněné vložné
- pro 3 a více účastníků z jedné společnosti (za 1 účastníka) 6 850 Kč v kolonce Uplatňuji slevu vyberte možnost: certifikovaný účetní a tlačítkem +1 upravte počet účastníků. Do poznámky uveďte jména účastníků.
- pro certifikované účetní 6 850 Kč v kolonce Uplatňuji slevu vyberte možnost: certifikovaný účetní
- pro adepty registrované v systému certifikace účetních 6 850 Kč v kolonce Uplatňuji slevu vyberte možnost: adept certifikace
- pro členy ACCA 6 850 Kč v kolonce Uplatňuji slevu vyberte možnost: certifikovaný účetní
- pro IFRS specialisty 6 850 Kč v kolonce Uplatňuji slevu vyberte možnost: IFRS specialista
- pro členy Komory daňových poradců 6 000 Kč přejděte na seminář pod názvem "Stálé provozovny - pro členy KDP a IFA", kde v kolonce Uplatňuji slevu vyberte možnost bez slevy. Členské číslo v KDP uveďte do poznámky.
- pro členy IFA (International Fiscal Association) 6 000 Kč přejděte na seminář pod názvem "Stálé provozovny - pro členy KDP a IFA", kde v kolonce Uplatňuji slevu vyberte možnost bez slevy. Členské číslo v IFA uveďte do poznámky.
- pro členy Komory certifikovaných účetních 5 250 Kč v kolonce Uplatňuji slevu vyberte možnost člen KCÚ

Pracovníkům daňové správy, MF ČR, pedagogům a studentům vysokých škol nabízíme účast na semináři za významně zvýhodněných podmínek, které jsou k dispozici na vyžádání (kontakt: Lada Sojková - manažer pro vzdělávání ISÚ, tel. 296 208 220 - 7, e-mail: sojkova@svaz-ucetnich.cz). 

 

SPOLUPRACUJEME

© 2024 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz