DOTAZY & ODPOVĚDI k metodickým otázkám reformy účetnictví státu


Zapište nový dotaz ]


Dotazy zapsané za posledních 7 dnů ]     [ Dotazy zapsané za posledních 30 dnů ]     [ Všechny dotazy ]

Dotaz Zapsal Počet
odpovědí
Poslední
odpověď
Účetní jednotka má otevřený kontokorent u banky.
Jak budeme vykazovat v účetní závěrce – jako zápornou banku, nebo překlasifikujeme na bankovní úvěry.
09.06.2010 11:11:48
anonym
109.06.2010 11:12:08
MFČR
Uspořádací účty – akce začala v prosinci a bude pokračovat i dále v následujícím roce.
Částka na uspořádacím účtu nesplňuje požadavky limitu pro dlouhodobý majetek, ale bude jej splňovat až v následujícím roce, mohu přeúčtovat na účty pořízení nebo musím účtovat do nákladů?
09.06.2010 11:12:46
anonym
109.06.2010 11:13:11
MFČR
Některé účetní jednotky si nechávají dělat projekty a studie bez dalšího záměru.
Tyto studie splňují požadavky pro dlouhodobý majetek. Mám zaúčtovat na pořízení nebo do nákladů?
09.06.2010 11:13:46
anonym
109.06.2010 11:14:09
MFČR
Pro účetní jednotky je velmi obtížné identifikovat každý jednotlivý majetek a rozdělit jej mezi účty 401 a 403
Je možné použít pouze účet 401?
09.06.2010 11:14:56
anonym
109.06.2010 11:15:15
MFČR
Časové rozlišení, dohady a podrozvahové účty
Platí stále, že mezitímní účetní závěrka nemusí obsahovat časové rozlišení, dohady a podrozvahové účty?
09.06.2010 11:15:53
anonym
109.06.2010 11:16:13
MFČR
Záruky
Na které podrozvahové účty zaúčtuje účetní jednotka záruky?
09.06.2010 11:16:40
anonym
109.06.2010 11:17:07
MFČR
Manuál Jihočeského kraje
– na webových stránkách MF je napsáno, že je vhodnou pomůckou, mohou z něho účetní jednotky čerpat?
09.06.2010 11:17:37
anonym
109.06.2010 11:18:01
MFČR
OSS - vyřazení dlouhodobého majetku v roce 2010
majetek byl pořízen v roce 2000 např. OSS 403/021, ÚSC 401/021, PO 543,547,551,552,553/021 vyřazení drobného dlouhodobého majetku v roce 2010, pořízení před rokem 2010 OSS 403/018,028, ÚSC ... (pokračování)
09.06.2010 11:19:13
anonym
109.06.2010 11:19:33
MFČR
Technické zhodnocení drobného dlouhodobého majetku
provedené v roce 2010 vyšší než 60 tis. Kč nebo 40 tis Kč
09.06.2010 11:20:16
anonym
109.06.2010 11:20:43
MFČR
PO obsahová náplň účtů: 311,315,377
dle informací od posluchačů na různých školeních je výklad odlišný
09.06.2010 11:21:20
anonym
109.06.2010 11:21:49
MFČR
Technické zhodnocení drobného dlouhodobého majetku
provedené v roce 2010 nižní než 60 tis. Kč, nižší než 40 tis. Kč
09.06.2010 11:23:01
anonym
109.06.2010 11:23:20
MFČR
Nenávratná dotace
PO Dostáváme od našeho zřizovatele na provoz nenávratnou dotaci, která je schválena na celý rok, zasílána na účet je v měsíčních splátkách. Účtovat budu schválenou částku jako podmíněnou pohledávku ... (pokračování)
09.06.2010 11:24:23
anonym
109.06.2010 11:24:50
MFČR
Dojde k novelizaci?
Dojde k novelizaci Zákona o účetnictví?
09.06.2010 12:57:54
anonym
109.06.2010 13:02:54
MFČR
Bude MFČR připravovat nějaké účetní standardy?
Pokud ano, které a jaké základní filosofické prvky obsahují. Budou ČUS Y vydané v průběhu roku 2010 závazné až od 1. 1. 2011?
09.06.2010 13:05:37
anonym
109.06.2010 13:10:32
MFČR
Opravné položky k pohledávkám
zda MFČR s ohledem na ustanovení Zákona o účetnictví (§ 25 a § 26 odst. 3) a Vyhlášky (§ 65 odst. 1) souhlasí s tím, že opravné položky) včetně opravných položek k pohledávkám je možno vytvářet ... (pokračování)
09.06.2010 13:12:31
anonym
109.06.2010 13:15:08
MFČR
Zúčtovávání alikvotní části investičních dotací do výnosů proti odpisům
Zda MFČR může potvrdit, že od roku 2011 stále předpokládáme, že zúčtováváním alikvotní části investičních dotací do výnosů proti odpisům – je to nezbytné pro pochopení, jak v současnosti nastavovat ... (pokračování)
09.06.2010 13:16:48
anonym
109.06.2010 13:17:43
MFČR
Záměr nastavení jednotných dob odepisování od roku 2011
Sdělení zda MFČR má záměr nastavení jednotných dob odepisování od roku 2011 – pokud ano, v jaké podobě, jak budou řešeny přechody na odepisování (nutno si uvědomit, že se objevují historické budovy ... (pokračování)
09.06.2010 13:18:29
anonym
109.06.2010 13:18:55
MFČR
Hodnota majetku určeného k prodeji
Zda MFČR může jasným způsobem deklarovat cíle zobrazení hodnoty majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou – buď se jedná o koncept „kolik jsem na prodeji získal či ztratil“ při prodeji, nebo ... (pokračování)
09.06.2010 13:19:57
anonym
109.06.2010 13:21:14
MFČR
Byty k privatizaci
pokud podle odhadu, zdevastuje se budoucí tok, nelze dělat OP. Do nákladů PC– oprávky. Navrhuje zúčtovat na stejný účet i rozdíl z přecenění. Navrhovaný postup ministerstvem je metodicky nesprávný.
09.06.2010 13:22:02
anonym
109.06.2010 13:22:24
MFČR
Postupné zúčtovávání nákladů a výnosů souvisejících s dotačními vztahy
Zda MFČR připouští možnost postupného zúčtovávání nákladů a výnosů souvisejícími s dotačními vztahy – postup popsaný v ČUS 703 (tedy dotace vypořádáním – výnos či náklad až na konci roku či při ... (pokračování)
09.06.2010 13:23:10
anonym
109.06.2010 13:23:31
MFČR

««  « předchozí  21-40/65  následující »  »»

© 2024 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz