Nabídka publikací a CD ROM

Institut Svazu účetních nabízí ve svých prostorách kromě vlastních publikací i tituly nakladatelství Anag, Bilance, Grada, Linde, Sagit a Závěrka. Všechny nabízené tituly si můžete zakoupit přímo v Institutu nebo si je objednat na dobírku.

ISÚ dokončil ve spolupráci s autory prof. ing. Richardem Hindlsem,CSc. prof.ing. Stanislavou Hronovou, CSc. a prof. Ing. Tomášem Ciprou,CSc. sadu výukových CD-ROM s názvem “Statistika, Kvantitativní metody“. Tato “multimediální učebnice“ Vám zprostředkuje zvukový a obrazový výklad látky, která odpovídá nutným základním znalostem v oblasti práce s ekonomickými ukazateli a daty. Přiblíží Vám nejdůležitější okruhy vzniku ekonomických informací (zejména v oblasti národního hospodářství, financí a účetnictví), zpracování a zpřehlednění těchto informací a jejich syntetické využití v řízení podniku. Obsahově navazuje na knihu Kvantitativní metody a informatika, která je určena pro I. stupeň certifikace účetní profese.

jednotlivé CD-ROM :   ../pomucky.asp?idp=9&det=50../pomucky.asp?idp=9&det=51,       
                              ../pomucky.asp?idp=9&det=52 
kompletní sada tří CD-ROM :
učebnice Kvantitativní metody a informatika :
 ../pomucky.asp?idp=8&det=21
sbírka Cvičné příklady : ../pomucky.asp?idp=13&det=36
výuková pomůcka - sada CD-ROM, učebnice a sbírka příkladů :

Další multimediální pomůckou, kterou ISÚ vydává, je zpracování jiné učebnice pro I. stupeň certifikace účetní profese - učebnice Ekonomie. “Multimediální učebnice“ je zpracována tak, aby Vás seznámila s nezbytnými základy ekonomické teorie a moderního ekonomického myšlení a to jak z oblasti mikroekonomie tak makroekonomie. Autor - Ing. Pavel Kolář, CSc. doplnil zvukový a obrazový výklad látky mnoha příklady pro pochopení probíraných témat.
Ekonomie obecně se zabývá optimální alokací omezených zdrojů a poskytuje návod k efektivnímu dosahování firemních cílů ať už jde o maximalizaci zisku či minimalizaci nákladů na dané úrovni poskytování služeb. Přínosem znalosti ekonomie pro účetní profesi je získání schopnosti “promítání každé hospodářské operace současně do několika souvisejích oblastí“.

jednotlivé CD-ROM : ../pomucky.asp?idp=9&det=47, ../pomucky.asp?idp=9&det=48    
                            ../pomucky.asp?idp=9&det=49
kompletní sada tří CD-ROM :
učebnice Ekonomie : ../pomucky.asp?idp=8&det=23 
 
sbírka Cvičné příklady : ../pomucky.asp?idp=13&det=37
výuková pomůcka - sada CD-ROM, učebnice a sbírka příkladů :

Institut Svazu účetních vydal Cvičné příklady k dalším předmětům systému certifikace účetní profese -
Cvičné příklady pro studium předmětu Účetnictví I  ../pomucky.asp?idp=13&det=122 
Cvičné příklady pro studium předmětu Účetnictví II. ../pomucky.asp?idp=13&det=38 
Cvičné příklady pro studium předmětu Daně I.        ../pomucky.asp?idp=13&det=113 
Cvičné příklady pro studium předmětu Daně II.       ../pomucky.asp?idp=13&det=123  
Cvičné příklady pro studium předmětu Manažerské účetnictví  ../pomucky.asp?idp=13&det=41

Výběr publikací nakladatelství Anag, Bilance, Grada, Linde, Sagit a Závěrka, které ISÚ doporučuje -
Daňové zákony - úplná znění platná v roce 2002  ../pomucky.asp?idp=16&det=148
Účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele  ../pomucky.asp?idp=12&det=166
Podvojné účetnictví a účetní závěrka  ../pomucky.asp?idp=16&det=144
Vnitropodnikové směrnice v účetnictví s CD-ROM  ../pomucky.asp?idp=16&det=159
Sbírka souvztažností k účtům účtové osnovy pro podnikatele s opravami pro rok 2002  ../pomucky.asp?idp=16&det=145
Odložená daň z příjmů 2002  ../pomucky.asp?idp=16&det=160
Abeceda mzdové účetní 2002  ../pomucky.asp?idp=16&det=140

Nacházíte se ve složce:

© 2024 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz