Jak si udržet bezdlužnost a klid

Každý, kdo se někdy potýkal s opožděnými platbami odběratelů či nedobytnými pohledávkami, ví, jak může být taková situace pro firmu nepříjemná. Následují nejenom výpadky cashflow či druhotná platební neschopnost, ale také zvýšené náklady a v konečném důsledku ušlý zisk. Přitom řešení je snadné – prevence…

Pochopitelně tak jako neexistuje univerzální pilulka, která vás ihned zbaví veškerých obtíží, neexistuje ani okamžitý lék na řešení vašich nedobytných pohledávek. Avšak stejně jako je možné díky prevenci předcházet nemocím, je také možné minimalizovat nedobytné pohledávky prostřednictvím pravidelného systematického hodnocení rizika.

Pravidelnost a průběžnost hodnocení je nutné vyzdvihnout více než cokoliv jiného. V dnešním turbulentním prostředí totiž dvojnásob platí pravidlo „Důvěřuj, ale prověřuj“. Zákazník, který dnes platí dobře a včas, se zítra může velmi snadno ocitnout v insolvenci či se stát dlužníkem. Každá informace, která může podobnou změnu odhalit, nejlépe ještě dříve než nastane, je poté velmi cenná.

Společnost Creditinfo Czech Republic, s.r.o., proto shromáždila veškeré zkušenosti nabyté během svého více než devatenáctiletého působení na trhu s finančními a marketingovými informacemi a přináší vám je prostřednictvím internetové aplikace Creditinfo – Firemní Lustrátor. Tato on-line aplikace integruje maximum podrobných informací pro kreditní rozhodnutí o všech ekonomických subjektech v České a Slovenské republice. Díky okamžitému přístupu k aktuálním datům máte vždy „čerstvé informace“, které jsou klíčové pro prevenci vzniku nedobytných pohledávek.

Které informace důležité pro kreditní rozhodnutí aplikace poskytuje

Skóringové hodnocení
Skóringové hodnocení představuje souhrnné komplexní hodnocení rizika, jenž vychází ze všech údajů dostupných u prověřované společnosti. Typicky jde o finanční výkazy, které však nemusí být vždy dostupné. Dále informace o takzvaných negativních stavech (konkursy, likvidace, insolvence, exekuce). Velmi významné jsou také informace o platebním chování firmy a informace o evidovaných dluzích pocházející z co možná nejširšího spektra zdrojů. Navíc zohledňuje také vliv odvětví, ve kterém společnost působí. Dohromady integruje Skóring společnosti Creditinfo zhruba čtyřicet pozitivních i negativních parametrů, které byly vyhodnoceny jako statisticky významné na principu sofistikovaných statistických modelů používaných ve třinácti zemích Evropy. Hodnota skóringu představuje procentuální vyjádření výše rizika – pravděpodobnosti, že společnost nedostojí svým závazkům v následujících dvanácti měsících. Tedy čím vyšší skóring, tím vyšší riziko. Navíc je doplněn o maximální kreditní zatížení společnosti. Z toho důvodu slouží jako hlavní indikátor solventnosti firmy a lze ho použít pro posouzení rizika například při vystavování faktur. V rámci aplikace Creditinfo – Firemní Lustrátor je skóring k dispozici téměř u každého aktivního subjektu.

Platební morálka společnosti
Platební morálka společnosti má vysokou vypovídající hodnotu, jelikož představuje velmi aktuální dynamickou informaci o stavu firmy na rozdíl od statických účetních závěrek starých několik let. Jde o informaci, s jakým zpožděním/předstihem prověřovaná společnost platí své závazky, doplněnou o podrobnosti o počtu dodavatelů, počtu sledovaných faktur či o jejich objemu apod. Na základě těchto informací lze poté vhodným způsobem nastavit platební podmínky jednotlivým odběratelům/zákazníkům. Aplikace Creditinfo – Firemní Lustrátor disponuje velmi rozsáhlou databází platebního chování pokrývající cca 100 tisíc subjektů a monitoruje více než 4 miliony faktur. Díky rostoucímu počtu poskytovatelů platebních informací je databáze neustále rozšiřována a zkvalitňována.

Evidované dluhy společností
Na základě statistických šetření bylo zjištěno, že pokud je u společnosti evidován dluh, ať již aktuální či historický, je riziko nesplácení v budoucnu o cca 50 % vyšší než u ostatních společností. Vzhledem k tomu je velmi důležité disponovat co nejširšími údaji o dluzích prověřované společnosti. Z toho důvodu aplikace Creditinfo – Firemní Lustrátor integruje co nejširší množství potenciálních zdrojů o dlužnických informacích, které jsou momentálně v bezkonkurenčním rozsahu. Informace pocházejí z veřejných zdrojů - například VZP -, ale hlavně z řady inkasních agentur: Intrum Justitia, AZ Invest, Real Bohemia, Logicall, Burza pohledávek, Creditinfo – divize Brno, DC Group a další.

Negativní informace (konkurzy, likvidaci, exekuce, insolvence)
Veškeré negativní informace lze sledovat na různých zdrojích jako například: Insolvenční rejstřík, ARES, Obchodní rejstřík, Registr úpadců apod. Aplikace Creditinfo – Firemní Lustrátor veškeré tyto zdroje sleduje a monitoruje za vás.

Informace z účetních závěrek
Aplikace Creditinfo – Firemní Lustrátor integruje nejrozsáhlejší archiv více než 600 tisíc účetních závěrek získaných nejen z veřejných zdrojů, ale také osobním kontaktem od jednotlivých společností. Závěrky jsou navíc doplněny o ukazatele finanční analýzy.

Pravidelné sledování změn

Vzhledem k faktu, že vaše kreditní rozhodnutí bylo učiněno na základě informací, dostupných v daný okamžik, je třeba nadále sledovat veškeré změny, které u daného subjektu v budoucnu nastanou, abyste mohli vaše rozhodnutí korigovat či podniknout potřebné kroky.

Z toho důvodu aplikace Creditinfo – Firemní Lustrátor disponuje službou monitoringu změn všech výše uvedených údajů. Pokud se tedy změní například platební chování monitorované společnosti, je na ni prohlášen konkurs nebo evidován nový dluh, budete o této skutečnosti informováni prostřednictvím e-mailu.

Slovo závěrem

Předcházejte nedobytným pohledávkám a snižte tak náklady na jejich vymáhání. Již jedna nedobytná pohledávka, které se dalo předejít, vám pokryje veškeré náklady. Důvěřujte, ale prověřujte!

Přemysl Nikrmajer
vedoucí produktových manažerů

 

PR

SPOLUPRACUJEME

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > Prověření firmy

© 2024 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz