DOTAZY & ODPOVĚDI k metodickým otázkám reformy účetnictví státu

Zvolte zobrazení:   


 • Sociální fond Zapsal: 16.11.2010 15:52:50 - iva cacarova
  Dobrý den, jsme s.r.o., vytvářející sociální fond ze zisku. Z tohoto fondu jsme poskytli půjčku zaměstnanci k překlenutí tíživé rodinné situace. Jak zúčtovat čerpání a následně splátky půjčky ? Musíme požadovat také splátku úroků? Jak zaúčtovat ?Děkuji  
  • Re: Sociální fond Zapsal: 30.11.2010 10:49:30 - KPMG
   Dobrý den,
   Čerpání půjčky ze sociálního fondu není v účetnictví podnikatelů upraveno. Navrhovali bychom zaúčtovat pohledávku za zaměstnancem proti výdaji z bankovního účtu a v návaznosti na splácení pohledávku zúčtovávat.
   U bezúročných půjček a půjček s nižším než obvyklým úročením je třeba mít na paměti §6, odst. l zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů:
   l) peněžní zvýhodnění plynoucí zaměstnancům v souvislosti s poskytováním bezúročných půjček nebo půjček s úrokem nižším, než je obvyklá výše úroku, zaměstnavatelem z fondu kulturních a sociálních potřeb podle zvláštního předpisu^6a) a u zaměstnavatelů, na které se tento předpis nevztahuje, ze sociálního fondu nebo ze zisku (příjmu) po jeho zdanění, jedná-li se o návratné půjčky poskytnuté zaměstnanci na bytové účely do výše 100 000 Kč nebo k překlenutí tíživé finanční situace do výše 20 000 Kč a u zaměstnance postiženého živelní pohromou do výše 1 000 000 Kč na bytové účely a do výše 200 000 Kč k překlenutí tíživé finanční situace.
   S pozdravem
   Eva Fryjaufová
   Advisor
   Accounting Advisory Services
   KPMG Česká republika, s.r.o.
   Pobřežní 1a
   186 00 Praha 8
   Czech Republic
    

  Zpět k přehledu dotazů ]

  © 2024 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz