DOTAZY & ODPOVĚDI k metodickým otázkám reformy účetnictví státu

Zvolte zobrazení:   


 • Bc. Zapsal: 29.06.2010 12:46:18 - Marie Bubnová
  dobry den ,muze u prispevkove organizace zrizene krajem vykonavat funkci spravce rozpoctua hlavni ucetni / s ohledem na zakon o financni kontrole/ externi zamestnanec ? Jedny se o OSVC .
   
  • Re: Bc. Zapsal: 07.07.2010 9:23:12 - KPMG
   Dobrý den,
   dotaz bohužel neobsahuje dostatek informací k jednoznačnému posouzení. Při posouzení je třeba vycházet z příslušné legislativy zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
   „ §26
   Předběžná kontrola
   (1) Uvnitř orgánu veřejné správy zajišťují předběžnou kontrolu plánovaných a připravovaných operací
   a) vedoucí tohoto orgánu nebo vedoucí zaměstnanci jím pověření k nakládání s veřejnými prostředky orgánu veřejné správy jako příkazci operací,
   b) vedoucí zaměstnanec organizačního útvaru odpovědný za správu rozpočtu orgánu veřejné správy nebo jiný zaměstnanec pověřený k tomu vedoucím tohoto orgánu jako správce rozpočtu,
   c) vedoucí zaměstnanec organizačního útvaru odpovědný za vedení účetnictví orgánu veřejné správy nebo jiný zaměstnanec pověřený k tomu vedoucím tohoto orgánu jako hlavní účetní.
   (2) Sloučení funkcí podle odstavce 1 je nepřípustné, není-li dále stanoveno jinak.
   (3) Sloučení funkcí podle odstavce 1 písm. b) a c) je možné v případech, kdy je to odůvodněno malou pravděpodobností výskytu nepřiměřených rizik pro hospodaření s veřejnými prostředky, zejména v návaznosti na povahu činnosti orgánu veřejné správy, stanovené úkoly, stupeň obtížnosti finančního řízení, strukturu a počet zaměstnanců.“

   Omezení bychom viděli v bodě 1c. V případě, kdy hlavní účetní zastává kontrolní funkci podle možnosti v 1c, neměl by podle 2 zastávat funkci správce rozpočtu (1b), pokud podle bodu 3 nevyplývá možnost sloučení funkcí.
   Problematicky vnímáme i variantu OSVČ, protože výše uvedená legislativa hovoří o zaměstnanci.
   Obecně je třeba postupovat tak, aby nastavení kontrolních funkcí nepředstavovalo nepřiměřené riziko pro hospodaření s veřejnými prostředky.
   Pro bližší rozbor by bylo třeba znát povahu činnost, strukturu finančního řízení, počet zaměstnanců, velikost organizace, apod.
    

  Zpět k přehledu dotazů ]

  © 2024 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz