DOTAZY & ODPOVĚDI k metodickým otázkám reformy účetnictví státu

Zvolte zobrazení:   


 • DPH Zapsal: 14.06.2010 11:25:02 - Zuzana Kotounová
  Chtěla bych moc poprosit o vyjasnění otázky DPH v případě:
  Jsme příspěvková organizace. V Londýně jsme organizovali workshop. Za účast na něm jsme fakturovali několika českým subjektům.
  Zajímalo by mě, jak to udělat s DPH. Dle mého názoru je správně odvést daň v tuzemsku, s tím, že odběratel si jí zde bude také nárokovat. Myslím si, že registrace ve Velké Británii není nutná.. Paní vedoucí si ovšem myslí opak a chce provést přefakturaci, jenže workshop se konal na ambasádě a nelze doložit žádné náklady.
   
  • Re: DPH Zapsal: 14.06.2010 11:27:33 - KPMG
   Rádi bychom upozornili na novelu zákona o dani z přidané hodnoty platnou od 1. ledna 2010. Novelou prošla oblast poskytování služeb, je třeba mít tuto skutečnost na zřeteli pro stanovení místa plnění.
   Základní podmínka :
   „§ 9 zákona o dani z příjmu
   Základní pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby
   (1) Místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani je místo, kde má tato osoba sídlo nebo místo podnikání. Pokud je však tato služba poskytnuta provozovně osoby povinné k dani, nacházející se v jiném místě, než kde je její sídlo nebo místo podnikání, je místem plnění místo, kde je tato provozovna umístěna.
   (2) Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je místo, kde má osoba poskytující službu sídlo nebo místo podnikání. Pokud je však tato služba poskytnuta prostřednictvím provozovny osoby povinné k dani, nacházející se v jiném místě, než kde je její sídlo nebo místo podnikání, je místem plnění místo, kde je tato provozovna umístěna.“
   Současně je třeba mít na paměti škálu výjimek uvedených v §10. V popisu nepíšete, o jaké služby se jednalo, proto je třeba posoudit, zda se na ně vztahuje následující výjimka:
   㤠10b
   Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání, zábavy a podobných služeb
   Místem plnění při poskytnutí služby vztahující se ke kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, vzdělávací, zábavní nebo podobné akci, jako je veletrh nebo výstava, včetně přímo související služby, jakož i služby organizátora této akce, je místo, kde se tato akce skutečně koná.“
   Pokud se na rozsah poskytnutých služeb vztahuje výjimka podle §10 b, je také třeba vzít do úvahy skutečnost, že ambasáda je považována za území České republiky.
   Vzhledem ke komplikovanosti situace doporučujeme, ověřit si tuto skutečnost u místně příslušného finančního úřadu.
    

  Zpět k přehledu dotazů ]

  © 2024 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz