DOTAZY & ODPOVĚDI k metodickým otázkám reformy účetnictví státu

Zvolte zobrazení:   


 • Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu Zapsal: 14.06.2010 11:21:38 - Ing. Ivana Vomáčková
  Jsme příspěvková organizace, zřizovatelem je obec. Náš rozpočet se pohybuje cca 80 mil. Kč, máme zaregistrováno 7 sociálních služeb, tudíž různé nároky na evidence. Zřizovatel nyní navrhuje vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. V zásadě nejsme proti, jen bych si tento způsob vedení účetnictví ráda ověřila. Abychom nyní něco nezměnili a následně to zpětně příští rok nevraceli.  
  • Re: Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu Zapsal: 14.06.2010 11:23:30 - KPMG
   Vedení zjednodušeného účetnictví vychází z §9 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví:
   „(3) Z účetních jednotek podle § 1 odst. 2 písm. a) a b) mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu:

   c) příspěvkové organizace, u nichž o tom rozhodne jejich zřizovatel,
   d) ostatní účetní jednotky, o nichž to stanoví zvláštní zákon.

   (5) Povinnost vést účetnictví v plném rozsahu má účetní jednotka vždy, přestane-li splňovat podmínky stanovené v odstavci 3 nebo 4 pro vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu; na vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu může účetní jednotka přejít v případě, že splňuje podmínky stanovené v odstavci 3 nebo 5 pro vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Změny rozsahu vedení účetnictví lze uskutečnit jen k prvnímu dni účetního období následujícího po účetním období, ve kterém účetní jednotka zjistila uvedené skutečnosti.“
    

  Zpět k přehledu dotazů ]

  © 2024 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz