DOTAZY & ODPOVĚDI k metodickým otázkám reformy účetnictví státu

Zvolte zobrazení:   


 • Investice - nákup z projektu ESF Zapsal: 09.05.2011 13:28:38 - Besedová Lenka
  Dotaz č. 1:
  Od roku 2008 probíhal v naší organizaci projekt z ESF – OP vzdělávání pro konkurenceschopnost. (výzva Moravskoslezský kraj). Součásti financování projektu byla i investice 2 x 58 tis na zakoupení DHM – soubor didaktické techniky.
  Finanční částku – investiční prostředky jsme však mohli obdržet až po zakoupení výše uvedeného DHM.
  V květnu 2009 jsme proto se souhlasem zřizovatele převedli z fondu rezerv do fondu reprodukce majetku částku 60 tis., která měla sloužit k nákupu 1. souboru didaktické techniky.
  V září 2009 jsme zakoupili soubor didaktické techniky. Výdaj jsme zahrnuli do monitorovací zprávy a v listopadu 2009 jsme přijali investiční dotaci z projektu ESF.
  V dubnu 2010 jsme z této dotace pořídili 2. soubor didaktické techniky. Výdaj jsme zahrnuli do monitorovací zprávy a příjem investiční dotace(říjen 2010)jsme zaúčtovali na účet 403 xx – dotace na pořízení DHM.
  Můj dotaz zní:
  1. Je šance finanční prostředky převézt zpět do fondu rezerv ?
  2. V případě, že nikoliv (což asi odpovídá skutečnosti), lze investiční prostředky na účtu 403 čerpat na zakoupení jakékoliv jiné investice v hodnotě do cca 58 tisíc. Případně převézt tyto prostředky na fond reprodukce (416 xx)
  Rok Měsíc MD D Částka Důvod
  2009 Květen 914 xx 916 xx 60 000 Na základě souhlasu zřizovatele převod finanční částky z fondu rezerv do fondu reprodukce majetku
  Září 042 xx 321 xx 58 580 Pořízení DHM dodavatelským způsobem
  321 xx 241 xx
  916 xx 901 xx
  Listopad 348 xx 916 xx 58 580 Přijatá investiční dotace z projektu ESF prostřednictvím zřizovatele
  241 xx 348 xx
  Změna roku – současně se změnou číselného označení účtů
  2010 duben 042 xx 321 xx 58 580 Pořízení DHM nákupem
  321 xx 241 xx
  416 xx 401 xx
  Říjen 348 xx 403 xx 58 580 Přijatá investiční dotace z projektu ESF prostřednictvím zřizovatele
  241 xx 348 xx
  Dotaz č. 2
  Kdy použít účtování:
  a) Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - převod zdrojů k profinancovanému DHM 416/401
  b) Ve výši odpisů postupné rozpouštění dotace 403/401
  c) A zda u obou postupů lze následně použít účtování 551/08x a 401/416 – zúčtování odpisů do nákladů a tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů

  Za odpověď děkuji Lenka Besedová
   
  • Re: Investice - nákup z projektu ESF Zapsal: 17.05.2011 20:31:46 - KPMG
   Dobrý den,
   Doporučuji postupovat dle metodiky Jihočeského kraje zveřejněné na stránkách Ministerstva Financí – viz Metodický pokyn: Příklady účtování pro obecní a krajské příspěvkové organizace Jihočeského kraje.
   www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/urvf_dalsi_metodicke_pomucky.html
   Pokud se týká konkrétních odpovědí na váš dotazy:

   Dotaz číslo 1:
   1. Tato varianta není zohledněna v ČUS 704 ani v zákoně č. 250/2002 Sb., z tohoto důvodu bych zpětné převedení nedoporučila.
   2. Doporučuji postupovat v souladu s Částí 1 metodického pokynu – str. 12.

   Dotaz číslo 2:
   Postup:
   - Pořízení majetku částečně z vlastních zdrojů, částečně z investiční dotace, dotace bude poskytnuta až ve chvíli, kdy bude majetek zakoupen z vlastních zdrojů
   - Tvorba dohadu 388/403
   - Převedení z pro fondu reprodukce 416/401 (ve výši investice)
   - Předpis pohledávky 346/388
   - Přijetí transferu 241/346, 401/416 (ve výši poskytnutého transferu)
   - Odpisování 5xx/08x
   - Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů 401/416
   - Zúčtování dle poměrné výše podílu na dotaci 403/401. Od roku 2011 se netýká investičních dotací od zřizovatele.

   Více viz výše zmíněná metodika.

   S pozdravem
   Eva Fryjaufová
    

  Zpět k přehledu dotazů ]

  © 2022 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz