Žádost o registraci

Bydliště Zaměstnání Údaje pro daňový doklad (fakturační adresa) Vaše kontaktní adresa (zaškrtněte adresu pro zasílání korespondence) Vzdělání

Nezbytnou součástí této žádosti je zaslání následujících dokladů:

  • kopie maturitního vysvědčení resp. diplomu a vysvědčení o státních závěrečných zkouškách u absolventa VŠ
  • nostrifikace u vysvědčení zahraničních škol

Připravte si prosím naskenované kopie těchto dokumentů, po odeslání žádosti budete v dalším kroku vyzvání k jejich vložení.

Poplatky

Při vstupu do systému je nutné uhradit registrační poplatek ve výši 2 950,- Kč a administrativní poplatek na rok ve výši 1 950,- Kč (tento poplatek zahrnuje náklady na evidenci, korespondenci, zpracování formulářů a další aktivity spojené s řízením a kontrolou systému). K úhradě poplatků Vám vystavíme fakturu. 

Pro další období evidence v systému je stanoven roční administrativní poplatek 1 950,- Kč. Adepti, kteří byli zaregistrováni v zimním semestru, tj. do 31. 1. resp. v letním semestru do 15. 8. (max. 31. 8.), uhradí další administrativní poplatek až k 31. 1. resp. 15. 8. následujícího roku pro dalších 12 měsíců. V případě vystoupení ze systému v průběhu roku, kdy byl zaplacen registrační nebo administrativní poplatek, se tyto nevrací.

PLACENÍ POPLATKŮ: na č.ú. 2501726706/2010 vedeného u Fio banky, a.s.

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s pravidly Systému certifikace účetních v ČR uvedenými na internetových stránkách popř. v informační brožuře a svým podpisem se zavazuji, že budu tato pravidla respektovat. Dále prohlašuji, že uvedené údaje v žádosti o registraci jsou pravdivé. V případě, že během registrace dojde ke změně některých z uvedených údajů, oznámím tuto změnu nejpozději do jednoho měsíce.

Souhlasím se shromažďováním a zpracováním mých osobních údajů uvedených v tomto formuláři v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, a to pro následující účely: jednání o smluvním vztahu, plnění smlouvy uzavřené oznamovatelem a nabízení obchodu nebo služeb subjektům údajů. Jsem si vědom(a) právních důsledků v případě, že mnou uvedené údaje nejsou pravdivé.

 

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > CERTIFIKACE > Žádost o registraci

© 2021 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz