Výprodej

Metodické aktuality č.8/2013 - Obchodní společnosti po roce 2013

autor: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., vydal: Svaz účetních - Metodická sekce v roce 2013 v roce 2013, 64 stran
 
I. PRÁVNÍ ÚPRAVA OBCHODNÍCH KORPORACÍ PO REKODIFIKACI

1. Přehled (připravované) právní úpravy
1.1. Rekodifikace stále nekompletní
1.2. Nové rejstříkové právo
1.3. Další doprovodné předpisy

2. Systém nové právní úpravy

3. Systém přechodných ustanovení
3.1. Základní přechodné ustanovení pro obchodní korporace
3.2. Přechodná ustanovení pro členy orgánů a jejich vztahy k obchodní korporaci
3.3. Zvláštní režim pro práva a povinnosti společníků
3.4. Výhody a nevýhody rozhodnutí, zda se plně podřídit novému právu

4. Vybrané hlavní změny týkající se všech obchodních korporací
4.1. Nesvéprávná společnost
4.2. Právnická osoba coby člen orgánu
4.3. Vztah člena (voleného) orgánu ke společnosti, odměňování
4.4. Péče řádného hospodáře a její porušení
4.4.1. Základní vymezení
4.4.2. Náhrada způsobené újmy, její způsob a rozsah
4.4.3. Diskvalifikace pro porušení péče
4.5. Další rizika pro členy orgánů
4.6. Podnikatelská seskupení
4.6.1. Nové koncernové právo
4.6.2. Nové riziko pro vlivné a ovládající osoby
4.7. Pozastavení výkonu funkce společníka?
4.8. Snazší přístup k majetku společnosti
4.9. Manžel/ka jako druhý společník?
4.10. Nové požadavky na formu plné moci

5. Vybrané hlavní změny v právní úpravě společnosti s ručením omezeným
5.1. Více volnosti…
5.2. …i opatrnosti
5.3. Majetková a finanční struktura společnosti
5.4. Podíl a jeho převod
5.5. Vystoupení ze společnosti
5.6. Nový režim uvolněného podílu
5.7. Novinky v úpravě valné hromady
5.8. Sbor jednatelů a zákaz konkurence

6. Vybrané hlavní změny v právní úpravě akciové společnosti
6.1. Založení společnosti, stanovy
6.2. Majetková a finanční struktura společnosti
6.3. Změny v úpravě převodu akcií
6.4. Novinky v úpravě akcionářských práv
6.5. Novinky v úpravě valné hromady
6.6. Změny v úpravě zbylých orgánů
6.7. Monistický model řízení a správy

II. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Zvýšení minimální mzdy
2. Drobný hmotný majetek
3. Místo plnění při kombinaci služeb
4. Automobil na leasing – dokoupené vybavení, poplatek za přihlášení
5. Uplatnění DPH z jízdenek
6. Pronájem nemovitosti a povinná registrace fyzických osob

 
Cena: 10,00 Kč

Katalogové číslo: MA0813


Závazně objednávám na dobírku: 

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > ODBORNÉ PUBLIKACE > Výprodej

© 2020 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz