Veřejná správa a neziskový sektor

Ověření účetní závěrky vybraných organizací veřejného sektoru

autor: Ing. Danuše Prokůpková, Ing. Tomáš Bartoš, vydal: Český institut interních auditorů v roce 2014
 
Odborná publikace je zaměřená na popis celého procesu ověření účetnictví a účetní závěrky vybraných jednotek v rámci
veřejných rozpočtů počínaje úvodním šetřením až po vydání zprávy ověřovatele a vyhodnocování následných událostí o případných
rizicích, která ovlivňují budoucí finanční situaci účetní jednotky.
Příručka vznikla jako reakce na okamžitou potřebu a pro spolehlivější orientaci v daném předmětu činnosti. Cílem příručky
je popsat postupy při ověřování, maximalizovat univerzálnost popisovaných principů a postupů, vytvořit základní metodiku
pro provádění nejen ověření účetní závěrky těchto vybraných organizací v souvislosti s novými požadavky, zvýšit srozumitelnost
dosud uplatňovaných postupů a maximalizovat univerzálnost popisovaných principů.
Příručka je vhodná jak pro interní auditory, tak i pro širší odbornou veřejnost.

 
Cena: 460,00 Kč

Katalogové číslo: CI0002


Závazně objednávám na dobírku: 

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

© 2022 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz