Kurzy pro 1. stupeň certifikace - Certifikovaný účetní

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ - přípravný kurz

 KPV   VS: 31571


Lektor:
doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. proděkanka fakulty financí a účetnictví VŠE Praha

PROGRAM

POZOR! Změna lektorky a termínů!

Termín konání          Doba konání            Téma
10. 10. 2019 9:00 - 15:00 Účetní závěrka a závěrkové operace; Účetní závěrka - sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přehledu o změnách vlastního kapitálu
16. 10. 2019 9:00 - 15:00

Účetní závěrka - sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přehledu o změnách vlastního kapitálu; Přehled o peněžních tocích

Finanční analýza

17. 10. 2019 9:00 - 15:00 Aplikace IFRS
23. 10. 2019 9:00 - 15:00 Aplikace IFRS
6. 11. 2019 9:00 - 15:00 Aplikace IFRS
     

 

UČEBNÍ POMŮCKY V CENĚ KURZU
Publikace Účetnictví - výkaznictví podle českých účetních předpisů
Publikace Účetnictví - výkaznictví vybrané oblasti podle IFRS
Cvičné příklady (zadání vybraných příkladů z minulých zkouškových období - pouze zadání příkladu, nikoli vzorové řešení)

DALŠÍ DOPORUČENÉ UČEBNÍ POMŮCKY
Sborníky zkouškových zadání s řešením

 


Termín: 10.10., 16.10., 17.10., 23.10., 6.11.2019
Doba konání: 9:00 - 15:00 hod.


Vstupní předpoklady:
Zkoušku "Finanční účetnictví a výkaznictví" lze absolvovat až po splnění (složení nebo uznání) zkoušky "Účetnictví - principy a techniky".

Cena (včetně DPH): 14590 Kč (13090 Kč)*

Variabilní symbol: 31571 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 30

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

© 2020 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz