Kurzy pro 1. stupeň certifikace - Certifikovaný účetní

DANĚ - přípravný kurz vč. tréninku

 KPV   VS: 31565


Lektor:
Ing. Petr Kout, CSc. - daňový a účetní poradce

PROGRAM - část přípravného kurzu

Modul

Termín konání

Téma

MODUL 1


DZP PO

30. 9. 2019

a

10. 10. 2019

 

Rozbor příjmů (výnosů)  a výdajů (nákladů)  z hlediska zahrnování do základu daně s důrazem na nejčastější chyby (například pohledávky, finanční leasing)
Daňový režim pro kapitálově a jinak spojené osoby
Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku – vymezení majetku, kdo může odpisovat, správné ocenění majetku, výpočty odpisů
Výpočet daňové povinnosti
Specifika zdaňování veřejně prospěšných poplatníků
Základy mezinárodního zdanění s příklady na použití metod zamezení dvojímu zdanění

MODUL 2


DZP FO

21. 10. 2019

a

31. 10. 2019

 

Definice základu daně a dílčích základů daně
Vybrané problémy příjmů ze závislé činnosti, příjmů ze samostatné činnosti, příjmů z kapitálového majetku, příjmů z nájmu a ostatních příjmů

Rozbor příjmů a výdajů z hlediska zahrnování do základu daně s důrazem na nejčastější chyby
Daňový režim pro kapitálově a jinak spojené osoby
Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku – vymezení majetku, kdo může odpisovat, správné ocenění majetku, výpočty odpisů 
Výpočet daňové povinnosti

 Základy mezinárodního zdanění s příklady na použití metod zamezení dvojímu zdanění

MODUL 3


DPH

8. 11. 2019

a

21. 11. 2019


 

Předmět daně - druhy plnění, místo plnění, úplata
Osoby povinné/nepovinné k dani, plátci daně, identifikované osoby
Kdy vzniká povinnost přiznat daň
Základ daně, sazby daně a jejich opravy
Daňové doklady a jejich náležitost
Osvobozená plnění, výpočet koeficientu a práce s ním
Úpravy a vypořádání odpočtu daně
Procesní úprava (přiznání, vracení nadměrného odpočtu, souhrnné hlášení, kontrolní hlášení)

 PROGRAM - tréninková část

Termín konání

Téma

 

28. 11. 2019

DZP

Chyby při posuzování daňových a nedaňových nákladů a výnosů (například nájemné, pohledávky, finanční náklady a další)

Kontrolní příklady na výpočet odpisů s rozborem řešení
Výpočet daňové povinnosti právnických osob
Vybrané problémy dílčích základů daně z příjmů fyzických osob, zejména zařazení příjmů do dílčích základů daně
Výpočet daňové povinnosti fyzických osob s důrazem na časté chyby

Příklady na použití metod zamezení dvojímu zdanění

3. 12. 2019


DPH

Předmět daně -  problémy s vymezením jednotlivých plnění

Posouzení místa plnění na příkladech
Kdy vzniká povinnost přiznat daň, DUZP
Základ daně, sazby daně a jejich opravy
Osvobozená plnění, výpočet koeficientu a práce s ním, úpravy a vypořádání odpočtu daně

UČEBNÍ POMŮCKY V CENĚ KURZU

(nevztahuje se na jednotlivě objednané moduly)

Cvičné příklady Daně – pracovní sešit

Daňové zákony (úplná znění)

 

DALŠÍ  DOPORUČENÉ UČEBNÍ POMŮCKY

Sborníky zkouškových zadání s řešením


Termín: 30.9., 10.10., 21.10., 31.10., 8.11., 21.11., 28.11., 3.12. 2019
Doba konání: 9:00 - 15:45 hod.

Cena (včetně DPH): 18490 Kč (16990 Kč)*

Variabilní symbol: 31565 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 30

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob:

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

© 2019 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz