Odborné semináře a kurzy

Zásoby z pohledu účetnictví a daní

 KPV   VS: 33685


Lektor:
RNDr. Ivan Brychta - daňový poradce

URČENO

  • Seminář je účetním a dalším pracovníkům zabývajícím se ve firmách evidováním zásob a účtováním o nich, příp. jejich nákupem, oceňováním, inventarizací nebo v případě nepotřebných zásob jejich likvidací.

OBSAH

  • vymezení zásob z pohledu účetních předpisů,
  • oceňování zásob a způsoby účtování o zásobách,
  • speciální operace se zásobami a související daňový pohled (přeceňování zásob, tvorba opravných položek a rezerv na zásoby, likvidace zásob a další),
  • inventarizace zásob - účetní vymezení (fyzické a dokladové inventury, termíny, postupy, náležitosti),
  • účetní promítnutí výsledků inventur (záměna materiálu, přebytky, manka a škody),
  • manka a škody na zásobách z pohledu zákona o daních z příjmů a zákona o DPH,
  • interpretace NÚR týkající se zásob.

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač - sleva 300 Kč
další posluchač - snížená cena 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 300 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 29.3.2023
Doba konání: 9:00 - 13:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2390 Kč)*

Variabilní symbol: 33685 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 4

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob:

SPOLUPRACUJEME

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > VZDĚLÁVÁNÍ > Odborné semináře a kurzy

© 2023 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz