Odborné semináře a kurzy

MA - Souběh funkce člena statutárního orgánu SRO a AS a pracovního poměru – aktuální pohled

 KPV   VS: 33494


Lektor:
JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. - advokát

Realita tuzemských SRO a AS je plná souběhů funkce člena statutárního orgánu a pracovního poměru k téže společnosti. Jednatelé, členové představenstva či statutární ředitelé uzavírají se společností pracovní smlouvu na výkon této funkce anebo na další pozice, které ve společnosti souběžně zaujímají. Některé takové souběhy jsou přípustné a pracovní smlouva v jejich případě založí pracovní poměr. Jiné nikoliv; jestliže v nich strany přesto sjednají pracovní smlouvu, situace je složitější. Obě skupiny případů spojuje bezpočet nejasností, jež kolem nich v praxi panují. Zásluhou Ústavního soudu a jeho dvou nálezů ze září roku 2016, respektive srpna 2018 a především díky rozhodnutí velkého senátu Nejvyššího soudu z dubna 2018 se část těchto nejasností podařilo překlenout jednoznačnými závěry, o nichž lze předpokládat, že zůstanou nějaký čas stabilní. Další bohužel přetrvávají a na judikatorní usazení teprve čekají. Cílem školení je zprostředkovat aktuální pohled na přípustnost a právní režim takových souběhů, zvláště ve světle nastíněné judikatury.

URČENO

Seminář je určen nejen jednatelům či členům představenstva, ale i všem, kteří se o problematiku zajímají.

OBSAH

  • na které činnosti je souběžný pracovní poměr přípustný (tzv. pravé souběhy) a na co při jeho vzniku nezapomenout
  • důsledky uzavření pracovní smlouvy na výkon funkce člena statutárního orgánu (právní režim nepravých souběhů)
  • důsledky nepravého souběhu založeného teprve následnou volbou či jmenováním vedoucího zaměstnance do funkce člena statutárního orgánu
  • souběh funkce a pracovního poměru z pohledu rozsahu zástupčího oprávnění

 

Posluchači zdarma obdrží Metodické aktuality č. 5/2019.

Pro předplatile Metodických aktualit je vložné zlevněno o 500,- Kč (prosím, uvádějte v přihlášce).

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč

3. posluchač a více – sleva 500 Kč na posluchače

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč

3. a více seminářů v roce - sleva 500 Kč na posluchače

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 30.10.2019
Doba konání: 9:00 - 12:30 hod.

Cena (včetně DPH): 2640 Kč (2140 Kč)*

Variabilní symbol: 33494 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 3

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.

SPOLUPRACUJEME

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > VZDĚLÁVÁNÍ > Odborné semináře a kurzy

© 2023 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz