Odborné semináře a kurzy

OPRAVY CHYB MINULÝCH OBDOBÍ

 KPV   VS: 33481


Lektor:
Tomáš Líbal - účetní poradce

URČENO

Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům.

OBSAH

  • Kde chyby vznikají a jak jim předcházet
  • Stručná rekapitulace v postupu účtování při opravě chyb minulých období v minulosti a aktuální způsob
  • Právní úprava opravy chyb a její vývoj – Interpretace NÚR a její promítnutí do prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví
  • měny v účetních odhadech a změny v účetních metodách
  • Jiný výsledek hospodaření – postupy účtování a promítnutí do účetní závěrky
  • Opravy nesprávného účtování nákladů a výnosů minulých období významné a nevýznamné
  • Dopad oprav chyb na údaje v účetní závěrce – nutnost úprav hodnot minulých období
  • Opravy chyb a jejich dopad na daň z příjmů – možnost, resp. povinnost podání dodatečného přiznání k dani z příjmů
  • Příklady účtování při opravě chyb

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč

3. posluchač a více – sleva 500 Kč na posluchače

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč

3. a více seminářů v roce - sleva 500 Kč na posluchače

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 3.10.2019
Doba konání: 9:00 - 13:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2590 Kč (2090 Kč)*

Variabilní symbol: 33481 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 4

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > VZDĚLÁVÁNÍ > Odborné semináře a kurzy

© 2020 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz