Vstup pro registrované

REG. ČÍSLO PIN

Odborné semináře a kurzy

Aplikace smluv o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k transparentním entitám - pro členy KDP a IFA

VS: 7560


Cílem prvního semináře z cyklu "Výklad a aplikce smluv o zamezení dvojímu zdanění" je umožnit účastníkům hlouběji proniknout do problematiky zdaňování osobních společností (typu v.o.s. nebo k.s. v ČR nebo entit v zahraničí označovaných pojmem „partnership“).

Seminář bude zahájen krátkým úvodem do problematiky s následným prezentováním řešení několika případových studií. Dostatek času bude věnován diskusi o vybraných aspektech této problematiky, které zůstávají otazníkem.

Seminář je vhodný zejména pro advokáty, daňové poradce, účetní, finanční manažery a auditory, pracovníky daňové správy a samozřejmě i pro odborníky z ekonomických a právnických fakult vysokých škol a vědeckých institucí.

Účastníci semináře mají možnost položit i dotazy komplexnějšího charakteru, které doporučujeme posílat předem písemnou formou. Dotazy zasílejte nejpozději do 20.1.2007 na e-mail: dotazy@svaz-ucetnich.cz.

Seminář povede odborný garant
JUDr. Tomáš Balco, LL.M., ACCA - PricewaterhouseCoopers, Kazachstán – Senior Manager
Po ukončení studia na Právnické fakultě MU v Brně pracoval ve společnosti Deloitte and Touche, kde vedle práce v oddělení auditu absolvoval odborné kurzy ACCA a po složení všech zkoušek se kvalifikoval jako člen ACCA. V roce 2002-2003 absolvoval postgraduální kurz mezinárodního daňového práva na univerzitě ve Vídni. Absolvoval praxi v Bruselu u Evropské komise – Ředitelství Daní a cel. Po krátkodobém pracovním pobytu v Santiagu na Ministerstvu financí Chile nastoupil v roce 2004 na MF ČR, kde pracoval na oddělení mezinárodního zdaňování pod vedením Ing. Václava Zíky. Od roku 2005 působil v Nizozemí při odborné nadaci IBFD, jejímž posláním je zprostředkovávat odborné veřejnosti informace o mezinárodním zdaňování ve světě, dále poskytuje odborné poradenství pro vlády a mezinárodní organizace a podporuje akademické aktivity v oblasti mezinárodního zdaňování. Od roku 2007 působí ve společnosti PricewaterhouseCoopers v Kazachstánu na pozici Senior Manager.

Pozváni přijal jako hostující lektor
Ing. Václav Zíka – Ministerstvo financí ČR
Absolvent Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze, specializace mezinárodní obchod. Pracovník MF ČR s mnohaletou zkušeností a zaměřením na oblast sjednávání, interpretace a aplikace mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění. V současné době je zástupcem ředitele odboru Legislativa daní z příjmů a vedoucí oddělení Mezinárodní daňové vztahy a legislativa daňových rezerv na MF ČR. Zástupce ČR ve Výboru pro fiskální záležitosti OECD a v jeho pracovních skupinách.

Místo konání semináře
Institut Svazu účetních, a.s., V Tůních 15, Praha 2

Přihláška a platba vložného
Registraci je nutné z důvodu přípravy materiálu a objednávky občerstvení uskutečnit nejpozději do 25.1.2007.

Vložné
Vložné zahrnuje 19% DPH, podkladové materiály, celodenní občerstvení.

Seminář bude ukončen koktejlem, který sponzoruje Robert Half Finance & Accounting


Termín: 2.2.2007
Doba konání: 9:30 - 16:30 hod.

Cena (včetně DPH): 6 000 Kč

Variabilní symbol: 7560 - uvádějte při platbách

Pořádá:
Institut Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut Svazu účetních, a.s.
V Tůních 15
120 00 Praha 2


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > VZDĚLÁVÁNÍ > Odborné semináře a kurzy

© 2021 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz