Účetnictví státu

VYBRANÉ ÚČETNÍ STANDARDY (OSS a jejich PO)

VS: 39406


Lektor:
Ing. Alena Kochová - lektor akreditovaný MV ČR, spoluautorka reformy účetnictví státu

URČENO

Seminář je vhodný zejména pro účetní, ekonomy, auditory, analytiky, metodiky a další pracovníky ústředních vládních institucí, zejm. ministerstev, jejich podřízených organizačních složek a jejich příspěvkových organizací, státních fondů podle rozpočtových pravidel, Státního pozemkového úřadu ČR.

Cílem semináře je získat ucelený přehled a praktické dovednosti při používání jednotlivých ustanovení ČÚS a schopnosti orientovat se ve vazbách mezi ČÚS a příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění, a příp. další související legislativou.

OBSAH

  • ČÚS č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech 
  • ČÚS č. 704 - Fondy
  • ČÚS č. 707 - Zásoby
  • ČÚS č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku
  • ČÚS č. 709 - Vlastní zdroje
  • ČÚS č. 710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Posluchači obdrží v rámci materiálů také ÚZ s platným zněním ČÚS.

Účastníci semináře obdrží po jeho ukončení osvědčení o absolvování vzdělávací akce (akreditace MV ČR). V této souvislosti žádáme posluchače o uvedení následujících údajů v přihlášce: titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, pracovní pozice.


Termín: 3.4.2019
Doba konání: 9.00 -16.00 hod.

Cena (včetně DPH): 2540 Kč

Variabilní symbol: 39406 - uvádějte při platbách

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.
Hybernská 1009/24
110 00 Praha 1


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > VZDĚLÁVÁNÍ > Účetnictví státu

© 2019 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz