Účetnictví státu

ČÚS pro VÚJ v příkladech - 3denní letní soustředění (ÚSC, OSS a PO)

VS: 39347


Lektor:
Ing. Michal Svoboda, Ph.D. - MF ČR, VŠE Praha

URČENO

Kurz je vhodný zejména pro mírně a středně pokročilé posluchače z řad účetních, ekonomických a kontrolních pracovníků, ale také pro vedoucí ekonomických odborů, pracovníky majetkových odborů, kontrolory, interní auditory a další ekonomické pracovníky.

CÍL

Cílem tohoto prakticky orientovaného kurzu je provést účastníky de facto celou aktuální účetní legislativou platnou pro vybrané účetní jednotky (VÚJ). Účastníci kurzu si budou moci na modelových příkladech vyzkoušet aplikaci jednotlivých pravidel a postupů účtování obsažených ve všech českých účetních standardech pro VÚJ. Tato pravidla budou vysvětlována v kontextu příslušných obecnějších pravidel (obsahových vymezení a účetních metod), především z vyhlášky č. 410/2009 Sb. a zákona o účetnictví, vždy v účinném znění.

V průběhu celého kurzu mohou účastníci sdílet své praktické zkušenosti a problémy a diskutovat s lektorem možná přípustná řešení.

Posluchači obdrží ÚZ s předmětnými ČÚS jako součást školícího materiálu.

OBSAH

 • Některá teoretická východiska, předpoklady a zásady sestavování účetních závěrek VÚJ
 • Aplikace předpokladu akruální báze na principu časového rozlišování u VÚJ v příkladech
 • Zákon o účetnictví - některá základní pravidla pro VÚJ, především způsoby oceňování
 • Vyhláška č. 410/2009 Sb. 
 • ČÚS 701 a možnosti využití některých jeho ustanovení v praxi VÚJ
 • ČÚS 703 - Transfery - vč. časového rozlišování transferů
 • ČÚS 704 - Fondy účetních jednotek
 • ČÚS 705 - Rezervy na modelových příkladech
 • ČÚS 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek na modelových příkladech
 • ČÚS 707 - Zásoby vč. příkladů na téma jejich bezúplatných převodů
 • ČÚS 708 - Odpisování DM - teoretická východiska, smysl, účel a přínos odpisování, využitelnost jednotlivých způsobů odpisování, problematika plánu, praktické příklady
 • ČÚS 709 - Vlastní zdroje - se zvýšeným důrazem na některá komplikovanější ustanovení, zejm. o opravách chyb, oceňování reálnou hodnotou a bezúplatné převody majetku
 • ČÚS 710 - DNM a DHM - s důrazem a praktickými příklady zaměřenými na problematičtější části standardu
 • Problematika vnitřních předpisů VÚJ

Posluchačům doporučujeme, aby si na seminář přinesli jednoduchou kalkulačku.

Účastníci kurzu obdrží po jeho ukončení osvědčení o absolvování vzdělávací akce (akreditace MV ČR). V této souvislosti žádáme posluchače o uvedení následujících údajů v přihlášce: titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, pracovní pozice.

Podle zákona o DPH je vložné pro posluchače z ÚSC osvobozeno od DPH.


Termín: 9.8., 10.8. a 11.8.2017
Doba konání: 9-16 (první a druhý den); 9.00 - 12.30 (třetí den) hod.

Cena (včetně DPH): 6250 Kč

Variabilní symbol: 39347 - uvádějte při platbách

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.
Hybernská 1009/24
110 00 Praha 1


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > VZDĚLÁVÁNÍ > Účetnictví státu

© 2018 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz