Odborné semináře a kurzy

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi 2019 - výklad + příklady

 KPV   VS: 32277


Lektor:
JUDr. Svatopluk Galočík - odborný konzultant pro DPH

URČENO

Dvoudenní kurz doporučujeme účetním, daňovým a účetním poradcům, ekonomům a dalším pokročilým zájemcům, kteří mají zkušenosti s uplatňováním zákona o DPH.

První výukový den je věnován výkladu právní úpravy a druhý den jsou procvičovány příklady z praxe a krátký závěrečný test. Cílem prvního dne je seznámení se, příp. zopakování právní úpravy jednotlivých plnění, aby řešení příkladů ve druhém dni bylo jednodušší a srozumitelnější.  

OBSAH - 1. DEN

 • Dodání zboží plátcem do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů, a pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11 (v určitých případech nemožnost nároku na odpočet daně)
 • Povinná a dobrovolná registrace za osobu identifikovanou (§§ 6g, 6i, 6h, 97a)
 • Místo plnění u poskytnutí služby podle §§ 9 - 10i, §7 odst. 3 a služeb osvobozených
 • Přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69
 • Výklad k informaci GFŘ k osvobození od daně u přepravy při dovozu a vývozu a u služeb přímo vázaných  na vývoz a dovoz
 • Daňový doklad při vývozu zboží (33a)
 • Rozšířená povinnost při pořízení zboží z jiného členského státu (§16)
 • Povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených v tuzemsku, nový § 24 
 • Vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a 71g, uvádění do daňových přiznání
 • Souhrnné hlášení podle § 102, daňová přiznání
 • Zavedení "reverse charge" při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, plátci daně (§ 108 ods. 1 písm. d))
 • Novelizovaná ustanovení zákona o DPH z výše uvedené oblasti, platná pro rok 2019 podle legislativního stavu ke dni konání akce


OBSAH - 2. DEN

Vypracování ústních odpovědí k 9 příkladům, které kopírují různé obchodní případy a jsou kumulací různých plnění. Obsahově jsou sestaveny na základě okruhů z prvního dne kurzu. Ke každému příkladu je lektorem doplněn skicou na tabuli pohyb zboží, služeb a daňových dokladů, což současně s písemným textem příkladů vytváří jednodušší orientaci ve složitých závazkových vztazích a uplatnění DPH.

Na vypracování kolektivním způsobem je stanovena časová dotace cca 30 minut a závěrem je seminář zakončen 15 testovými otázkami, rovněž z oblasti výkladu prvního dne.


Započtení do KPV (pro držitele profesních certifikátů SÚ): 8 hodin.

STUDUJTE SPOLEČNĚ – množstevní slevy při účasti na této akci:

2 posluchači – sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 4 980 Kč (3 430 Kč)* (3 430 Kč)** 

3 posluchači – sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 4 880 Kč (3 330 Kč)* (3 330 Kč)**

4 posluchači a více – sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 4 780 Kč (3 230 Kč)* (3 230 Kč)**

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento kurz (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň kurzu zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na kurzu se přihlásí společně.


Termín: 23.4.-24.4.2019
Doba konání: 9-14 hod.

Cena (včetně DPH): 5180 Kč (3630 Kč)* (3630 Kč)**

Variabilní symbol: 32277 - uvádějte při platbách

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.
Hybernská 1009/24
110 00 Praha 1


*) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v systému Certifikace účetních, IFRS specialisty a členy Svazu účetních
**) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání (KPV) pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > VZDĚLÁVÁNÍ > Odborné semináře a kurzy

© 2019 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz