Odborné semináře a kurzy

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB (z cyklu DAŇOVÝ BALÍČEK 2019)

 KPV   VS: 33451


Lektor:
Ing. Petr Kout, CSc. - daňový a účetní poradce

URČENO

Seminář je určen účetním, finančním manažerům, účetním metodikům a dalším zájemcům, kteří si chtějí rozšířit a prohloubit znalosti v oblasti daně z příjmů právnických osob a zároveň se chtějí seznámit s aktuální legislativou.

OBSAH

 • Poplatníci daně z příjmů PO
 • Zdaňovací období
 • Konstrukce základu daně
 • Daňové a nedaňové náklady
 • Výpočet daňové povinnosti
 • Problematika hmotného a nehmotného majetku - vymezení, odpisy, technické zhodnocení
 • Odčitatelné položky
 • Slevy na dani
 • Poslední známá daňová povinnost a stanovení záloh na daň z příjmů
 • Samostatný základ daně
 • Přiznání k dani z příjmů PO
 • Zdanění podílů na zisku
 • Příklady, diskuse


Započítání účasti na této vzdělávací akci v rámci plnění
KPV: 6 hodin ve strukturované části.


STUDUJTE SPOLEČNĚ – množstevní slevy při účasti na této akci:

2 posluchači – sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 2 590 Kč (2 030 Kč)* (1 760 Kč)**

3 posluchači – sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 2 490 Kč (1 930 Kč)* (1 660 Kč)**

4 posluchači a více – sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 2 390 Kč (1 830 Kč)* (1 560 Kč)**

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 6.2.2019
Doba konání: 9.00 - 15:45 hod.

Cena (včetně DPH): 2790 Kč (2230 Kč)* (1960 Kč)**

Variabilní symbol: 33451 - uvádějte při platbách

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.
Hybernská 24
110 00 Praha 1


*) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v systému Certifikace účetních, IFRS specialisty a členy Svazu účetních
**) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání (KPV) pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních


Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob:

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > VZDĚLÁVÁNÍ > Odborné semináře a kurzy

© 2019 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz