Odborné semináře a kurzy

DAŇOVÉ DOKLADY A FAKTURACE

VS: 33449


Lektor:
Tomáš Líbal - účetní a ekonomický poradce

URČENO

Seminář je určen pro účetní, účetní a daňové poradce, ekonomy a daňové metodiky.

OBSAH

  • Informace GFŘ k fakturaci
  • Členění daňových dokladů a jejich náležitosti
  • Fakturace v tuzemsku, EU a třetích zemích
  • Vyúčtování záloh, resp. úplat
  • Přepočet cizí měny pro potřeby DPH
  • Uplatňování dokladů z časového hlediska
  • Daňové doklady u přenesení daňové povinnosti na příjemce
  • QR faktura
  • Forma daňových dokladů a její převod a další

 

STUDUJTE SPOLEČNĚ – množstevní slevy při účasti na této akci:

2 posluchači – sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 2 090 Kč (1 860 Kč)* (1 860 Kč)**

3 posluchači – sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 1 990 Kč (1 760 Kč)* (1 760 Kč)**

4 posluchači a více – sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 1 890 Kč (1 660 Kč)* (1 660 Kč)**

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 15.2.2019
Doba konání: 9:00 - 13:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2290 Kč (2060 Kč)* (2060 Kč)**

Variabilní symbol: 33449 - uvádějte při platbách

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.
Hybernská 24
110 00 Praha 1


*) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v systému Certifikace účetních, IFRS specialisty a členy Svazu účetních
**) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání (KPV) pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > VZDĚLÁVÁNÍ > Odborné semináře a kurzy

© 2019 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz