Odborné semináře a kurzy

DAŇOVÉ DOKLADY A FAKTURACE

VS: 33449


Lektor:
Tomáš Líbal - účetní a ekonomický poradce

URČENO

Seminář je určen pro účetní, účetní a daňové poradce, ekonomy a daňové metodiky.

OBSAH

  • Informace GFŘ k fakturaci
  • Členění daňových dokladů a jejich náležitosti
  • Fakturace v tuzemsku, EU a třetích zemích
  • Vyúčtování záloh, resp. úplat
  • Přepočet cizí měny pro potřeby DPH
  • Uplatňování dokladů z časového hlediska
  • Daňové doklady u přenesení daňové povinnosti na příjemce
  • QR faktura
  • Forma daňových dokladů a její převod a další

 

STUDUJTE SPOLEČNĚ – množstevní slevy při účasti na této akci:

2 posluchači – sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 2 090 Kč (1 860 Kč)* (1 860 Kč)**

3 posluchači – sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 1 990 Kč (1 760 Kč)* (1 760 Kč)**

4 posluchači a více – sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 1 890 Kč (1 660 Kč)* (1 660 Kč)**

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 15.2.2019
Doba konání: 9:00 - 13:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2290 Kč (2060 Kč)* (2060 Kč)**

Variabilní symbol: 33449 - uvádějte při platbách

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.
Hybernská 24
110 00 Praha 1


*) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v systému Certifikace účetních, IFRS specialisty a členy Svazu účetních
**) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání (KPV) pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních


Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob:

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > VZDĚLÁVÁNÍ > Odborné semináře a kurzy

© 2019 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz