Výprodej

Cvičné příklady IFRS

autor: Martina Křivánková, vydal: INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. v roce 2017, 253 stran
 
16. vydání

Sbírka cvičných příkladů je vhodnou pomůckou k přípravě na zkoušku IFRS specialista a zkoušku IFRS v rámci Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR. Zároveň ji doporučujeme i ostatním zájemcům, kterým formou praktických příkladů pomůže k lepšímu porozumění pravidel IFRS.

Z obsahu:
Koncepční rámec pro sestavování a předkládání účetní závěrky
IAS 8 - Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby
IAS 16 - Pozemky, budovy a zařízení
IAS 40 - Investice do nemovitostí
IAS 38 - Nehmotná aktiva
IAS 36 - Snížení hodnoty aktiv
IAS 2 - Zásoby
IFRS 16 - Leasingy
IAS 37 - Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva
IAS 19 - Zaměstnanecké požitky
IAS 12 - Daně ze zisku
IAS 20 - Vykazování státních dotací a zveřejnění státní podpory
IAS 21 - Dopady změn směnných kurzů a cizích měn
IFRS 15 - Výnosy ze smluv se zákazníky
IAS 23 - Výpůjční náklady
IAS 7 - Výkaz o peněžních tocích
IAS 10 - Události po datu účetní závěrky
IFRS 8 - Provozní segmenty
IFRS 5 - Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti
IAS 33 - Zisk na akcii
IAS 41 - Zemědělství
IFRS 2 - Úhrady vázané na akcie
Finanční nástroje
Konsolidace

Zkoušková zadání s řešením 6/2012 - 12/2016

Poslední kus!

 
Cena: 100,00 Kč

Katalogové číslo: C1217


Závazně objednávám na dobírku: 

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > ODBORNÉ PUBLIKACE > Výprodej

© 2020 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz