Výprodej

10 IFRS/IAS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - praktické aplikace 2009/2010 (původní cena 759,-)

autor: Alice Šrámková, Martina Janoušková, Helena Vojáčková, vydal: Institut certifikace účetních, a.s. v roce 2009, 480 stran
 
Již páté přepracované, aktualizované vydání, rozšířené o nové a novelizované standardy a interpretace na nejnovější vývoj v oblasti IFRS.

Toto vydání je určeno zejména pro finanční manažery/menažerky, kteří přijdou do styku s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví a mají za úkol je aplikovat při přípravě účetní závěrky, případně pouze se nově seznámit s aktuálními změnami v této oblasti.
Publikace si klade za cíl poskytnout těmto profesím pomocnou ruku ve formě praktických názorných příkladů a ukázek aplikací ustanovení a pravidel standardů na reálné situace a transakce.

OBSAH

- Úvod
- Koncepční rámec pro sestavování a předkládání účetní závěrky
- Sestavování a zveřejňování účetní závěrky
- Výkazy peněžních toků
- Mezitímní účetní výkaznictví
- Zisk na akcii
- Zveřejňování spřízněných stran
- Události po rozvahovém dni
- Pozemky, budovy a zařízení
- Investice do nemovitostí
- Nehmotná aktiva
- Vykazování státních dotací zveřejnění státní podpory
- Výpujční náklady
- Snížení hodnoty aktiv
- Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti
- Leasingy
- Zásoby
- Zaměstnanecké požitky
- Daně ze zisku
- Rezervy, Podmíněné závazky a podmíněná aktiva
PŘEHLED HLAVNÍCH PRAVIDEL STANDARDŮ
- finanční nástroje: účtování a oceňování
- finanční nástroje: vykazování
- finanční nástroje: zveřejňování

- Výnosy
- Smlouvy o zhotovení
- Ujednání o koncesovaných službách
- Zemědělství
- Dopady změn měnových kurzů
- Platby akciemi a založené na akciích
- Pojistné smlouvy
- Segmenty činnosti
- Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby
- První použití mezinárodních standardů účetního výkaznictví
- Podnikové kombinace
- Individuální a konsolidovaná účetní závěrka
- Investice do přidružených podniků
- Účasti ve společném podnikání
- Příloha

Přílohy:

Konsolidace_dodatek k učebnici IFRS praktické aplikace_říjen 2013.pdf (2044 kB)

Konsolidace _ dodatek k učebnici IFRS praktické aplikace_září 2013.pdf (2040 kB)

8_3_2013 Opravenka IFRS 2012.pdf (774 kB)

Dodatek k učebnici IFRS praktické aplikace (vyd. ICÚ, 2009)_březen 2012.pdf (580 kB)

 
Cena: 50,00 Kč

Katalogové číslo: IFRS2009


Závazně objednávám na dobírku: 

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > ODBORNÉ PUBLIKACE > Výprodej

© 2020 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz