Ekonomika, podnikání, management

Cvičné příklady - Manažerské finance

autor: J.Mrkvička, J.Strouhal, vydal: INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH , a.s. v roce 2009, 286 stran
 
Cvičné příklady jsou vhodným doplňkem k učebnici a jsou sestaveny tak, aby pomohly co nejlépe při procvičování typových příkladů k předmětu Manažerské finance. Publikace obsahuje zadání otázek a příkladů a řešení otázek a příkladů.
Posluchači kurzů “Manažerské finance“ pořádaných ICU mají tuto učební pomůcku v ceně kurzů a obdrží ji v den zahájení kurzu.

Obsah

Úvod do finančního řízení
Cíle finančního řízení
Akcionáři a jejich vliv na podnikové cíle
Cíle neziskových organizací
Úloha finančních trhů a institucí
Podstata, prvky a význam pracovního kapitálu
Řízení zásob, pohledávek, závazků a peněžních prostředků
Požadavky na pracovní kapitál a způsoby jeho financování
Podstata investičního rozhodování a proces hodnocení projektů
Techniky nediskontovaných peněžních toků
Techniky založené na diskontování pěnežních toků
Riziko a nejistota v investičním rozhodování
Financování investičních projektů
Zdroje krátkodobého a dlouhodobého financování
Dividendová politika a její vliv na tržní cenu akcií
Kapitálová struktura a její optimalizace
Financování malých a středních podniků
Zdroje financí a jejich náklady
Náklady dluhových a kapitálových nástrojů
Odhady celkových kapitálových nákladů
Teorie kapitálové struktury
Teorie efektivních trhů
Účel a podstata oceňování podniku
Modely oceňování podniku
Oceňování aktiv a závazků

 
Cena: 310,00 Kč

Katalogové číslo: c04


Závazně objednávám na dobírku: 

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

© 2022 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz