Ekonomika, podnikání, management

Úvod do ekonomie

autor: Tomáš Pavelka, vydal: Institut Svazu účetních, a.s. v roce 2009, 168 stran
 
Publikace je rozdělena na dvě části. První část zahrnuje mikroekonomickou a druhá část makroekonomickou problematiku. Nejprve je pozornost věnována individuální poptávce a poté individuální nabídce. Ve čtvrté kapitole dochází k propojení poptávky a nabídky, je vysvětlen tržní mechanismus, který uvádí trh do rovnováhy. Pozornost je věnována i možným zásahům státu do tohoto tržního mechanismu. Pátá kapitola se zabývá teorií firmy. Vysvětleny jsou náklady, příjmy a zisk firmy. Chování firem v dokonalé konkurenci a v jednotlivých typech nedokonalé konkurence, tzn. v monopolu, oligopolu a monopolistické konkurenci, je popsáno v šesté kapitole. Poslední mikroekonomická kapitola pak vysvětluje základy trhu výrobních faktorů. Osmou kapitolou začíná část makroekonomická. V ní se čtenář seznámí s nejdůležitějším ukazatelem výkonnosti ekonomiky, hrubým domácím produktem. Devátá kapitola pojednává o penězích. Je zde vysvětlena poptávka po penězích a také způsob, jak centrální banka ovlivňuje nabídku peněz. V desáté kapitole se čtenář seznámí s jedním základních modelů makroekonomie, modelem agregátní poptávky a agregátní nabídky. S využitím tohoto modelu je v následující jedenácté kapitole vysvětlen hospodářský cyklus a ekonomický růst. Dvanáctá kapitola je zaměřena na vztah domácí ekonomiky se zahraničím. Nejprve je pozornost věnována problematice měnového kurzu a následně pak platební bilanci, která zachycuje veškeré ekonomické transakce domácí země se zahraničím. Problematika nezaměstnanosti a inflace je vysvětlována ve třinácté kapitole. Čtenář se v ní dozví, proč jsou nezaměstnanost a inflace pro ekonomiku škodlivé, a jaké nástroje mohou vláda a centrální banka využít k jejich eliminaci. Poslední čtrnáctá kapitola se věnuje hospodářské politice.

 
Cena: 320,00 Kč
Cena pro adepty systému certifikace: 288,00 Kč

Katalogové číslo: U042


Závazně objednávám na dobírku: 

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

© 2022 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz