Přihláška k účasti na školení

Vyhledání podle variabilního symbolu:

Zadejte variabilní symbol kurzu:   

Na kurz s VS 40000 (Československý daňový a účetní kongres) se nelze přihlásit (kurz proběhl 07.11.2022).

Rekapitulace přihlášky k účasti:

Název

Cena za 
jednotku
(vč. DPH)

Počet

Cena celkem
(vč. DPH)

Úprava počtu

Přihláška k účasti je prázdná.

Uplatňuji slevu: 

Základní cena:

0 Kč

(vč. DPH)

Pokud chcete pokračovat ve výběru školení z katalogu,
pokračujte prosím klepnutím zde.

Pokud chcete přihlášku ukončit a odeslat,
pokračujte prosím vyplněním formuláře: 

Fakturační adresa

 


Obchodní podmínky přihlášky k účasti

 

 1. EVIDENCE PŘIHLÁŠEK

  1. K přihlášení na vzdělávací akci využijte on-line přihlášku.
  2. Přihlášky jsou evidovány v došlém pořadí.
  3. Zařazeným zájemcům je potvrzena účast elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu. Nejpozději tři pracovní dny před dnem konání akce účastníci obrdží pozvánku s rekapitulací organizačního zajištění vč. upřesnění místa konání.
  4. Při obsazení vzdělávací akce nezařazené zájemce obratem informujeme, nabízíme náhradní termín a dále je informujeme o připravovaných akcích.
  5. V případě zrušení vzdělávací akce z důvodu malého počtu účastníků nebo z důvodů na straně lektora nebo při jiných změnách vzdělávací akce přihlášené účastníky obratem informujeme.
  6. Pokud pozvánku na vzdělávací akci nebo informaci o zrušení vzdělávací akce neobdržíte, kontaktujte oddělení vzdělávání ICSÚ.
    
 2. JAK UPLATNIT ZVÝHODNĚNOU CENU V ON-LINE PŘIHLÁŠCE

  K uplatnění zvýhodněné ceny označené v nabídce *) zvolte v menu „Uplatňuji slevu“ možnost Adept certifikace nebo Certifikovaný účetní nebo IFRS specialista nebo Člen Svazu účetních. Do příslušného pole uveďte číslo Vašeho certifikátu nebo registrační číslo v systému certifikace účetních nebo číslo diplomu IFRS specialista nebo číslo karty člena SÚ.
   
 3. ÚHRADA VLOŽNÉHO

  1. Na základě elektronické přihlášky Vám bude vystavena faktura k úhradě a zaslána na Vaši e-mailovou adresu.
  2. Vložné můžete uhradit platebním příkazem prostřednictvím svého peněžního ústavu. Platba v hotovosti nepřijímáme.
  3. Při platbě předem neopomeňte uvést variabilní symbol placené vzdělávací akce (5 místné číslo, které je v nabídce akcí).
  4. Vložné zahrnuje standardně podkladové materiály pro účastníky, nealkoholické nápoje (káva, čaj, minerální voda), drobné občerstvení.
    
 4. BANKOVNÍ SPOJENÍ ICSÚ
  Fio banka, a.s.
  číslo účtu: 2501726706/2010

 5. STORNOVACÍ PODMÍNKY

  1. Stornování přihlášky akceptujeme pouze písemně.

  2. Vložné není vratné v případě, že dojde ke stornování vzdělávací akce ze strany účastníka 3 a méně pracovních dnů před zahájením akce.
    

 6. MÍSTO KONÁNÍ
  Vzdělávací akce se konají v učebnách Institutu certifikace Svazu účetních, a.s., není-li uvedeno jinak.
   

 7. OCHRANA OSOBNÍCH DAT
  Institut certifikace Svazu účetních, a.s. vede databázi klientů s údaji nezbytnými pro zajištění služeb a nabídky vzdělávání (příjmení, jméno, adresa a u rekvalifikačních kurzů rodné číslo). Z tohoto důvodu je Institut registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod č. 00002922/002 – jednání o smluvním vztahu, plnění smlouvy uzavřené oznamovatelem, nabízení obchodu a služeb subjektům údajů.

  Institut nesdělí osobní údaje klienta bez jeho souhlasu třetí osobě vyjma případů zaslání nabídky vzdělávání prostřednictvím zasilatelské společnosti (rovněž registrované u ÚOOÚ) nebo pokud tato povinnost nevyplývá ze zákona.

 

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > Košík > Přihláška k účasti na školení

© 2023 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz