Přihláška k účasti na školení

Vyhledání podle variabilního symbolu:

Zadejte variabilní symbol kurzu:   

Rekapitulace přihlášky k účasti:

Název

Cena za 
jednotku
(vč. DPH)

Počet

Cena celkem
(vč. DPH)

Úprava počtu

Přihláška k účasti je prázdná.

Uplatňuji slevu: 

Celková cena:

0 Kč

(vč. DPH)

Pokud chcete pokračovat ve výběru školení z katalogu,
pokračujte prosím klepnutím zde.

Pokud chcete přihlášku ukončit a odeslat,
pokračujte prosím vyplněním formuláře: 

Titul:

K uplatnění slevy uveďte:
*) adept certifikace – registrační číslo
   certifikovaný účetní – č. certifikátu
   IFRS specialista – číslo diplomu
   člen SÚ – členské číslo

Příjmení:

Jméno:

**) člen KCÚ – číslo certifikátu

Datum narození:

Fakturační adresa:
Firma:

 
Telefon:

Ulice a číslo domu:

Fax:

Obec:

E-mail:

PSČ:

IČO:                                               DIČ:

  

 
Vaše připomínky a poznámky:


Označte způsob úhrady:

příkazem k úhradě z Vašeho účtu č.:  


       (po odeslání přihlášky vám bude vygenerována pro forma faktura) 

 složenkou
hotově

 


Obchodní podmínky přihlášky k účasti

 1. EVIDENCE PŘIHLÁŠEK
  1. K přihlášení na vzdělávací akci využijte tuto on-line přihlášku nebo papírovou přihlášku v katalogu, kterou zašlete na adresu INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s., Hybernská 24, 110 00 Praha 1 nebo faxujte na číslo 296 208 228, příp. ji naskenovanou zašlete na e-mail: vzdelavani@icu-praha.cz.
  2. Přihlášky jsou evidovány v došlém pořadí.
  3. Zařazeným zájemcům je potvrzena účast zasláním pozvánky s rekapitulací organizačního zajištění vč. upřesnění místa konání, a to nejpozději 4 pracovní dny před uvedeným datem konání akce.
  4. Při obsazení vzdělávací akce nezařazené zájemce obratem informujeme, nabízíme náhradní termín a dále je informujeme o připravovaných akcích.
  5. V případě zrušení vzdělávací akce z důvodu malého počtu účastníků nebo při změně lektora, data nebo místa konání vzdělávací akce přihlášené účastníky obratem informujeme.
  6. Pokud pozvánku na vzdělávací akci nebo informaci o zrušení vzdělávací akce neobdržíte, kontaktujte oddělení vzdělávání ICÚ.
    
 2. JAK UPLATNIT ZVÝHODNĚNOU CENU V ON-LINE PŘIHLÁŠCE
  1. K uplatnění zvýhodněné ceny označené v nabídce *) zvolte v menu „Uplatňuji slevu“ možnost Adept certifikace nebo Certifikovaný účetní nebo IFRS specialista nebo Člen Svazu účetních. Do příslušného pole uveďte číslo Vašeho certifikátu nebo registrační číslo v systému certifikace účetních nebo číslo diplomu IFRS specialista nebo číslo karty člena SÚ.
  2. K uplatnění zvýhodněné ceny označené v nabídce **) zvolte v menu „Uplatňuji slevu“ možnost Člen KCÚ. Do příslušného pole uveďte číslo Vašeho certifikátu.
  3. V on-line přihlášce nelze uplatňovat zvýhodněné ceny při současném přihlášení dvou a více osob na jednu akci. Pokud chcete využít zvýhodněné ceny je nutné vyplnit a odeslat přihlášku pro každého účastníka jednotlivě včetně uvedení příslušných údajů potřebných k ověření jeho nároku na slevu.
    
 3. ÚHRADA VLOŽNÉHO
  1. Pokud k přihlášení využijete on-line přihlášku, automaticky se Vám po jejím odeslání vygeneruje proforma faktura, na základě které můžete vložné uhradit.
  2. Pokud k přihlášení využijete papírovou přihlášku, platbu vložného proveďte dle bodu c). Proforma fakturu v tomto případě vystavujeme pouze na vyžádání.
  3. Vložné můžete uhradit platebním příkazem prostřednictvím svého peněžního ústavu, složenkou (poštovní poukázka typu A), nebo hotově před zahájením akce.
  4. Při platbě neopomeňte uvést variabilní symbol placené vzdělávací akce (4 místné číslo, které je v nabídkovém katalogu označeno zkratkou VS) nebo číslo proforma faktury, název a adresu plátce.
  5. Při platbě vložného 5 a méně dnů před zahájením vzdělávací akce předložte kopii dokladu o úhradě vložného při prezenci.
  6. Do 15 dnů ode dne přijetí platby Vám vystavíme a zašleme na Vámi uvedenou poštovní adresu daňový doklad.
  7. Vložné zahrnuje podkladové materiály pro účastníky, nealkoholické nápoje (káva, čaj, minerální voda), toasty.
    
 4. BANKOVNÍ SPOJENÍ ICÚ
  UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
  náměstí Republiky 3a, 110 00  Praha 1
  číslo účtu: 0208280005/2700
  IČ: 26497671
  DIČ: CZ26497671
   
 5. STORNOVACÍ PODMÍNKY
  1. Stornování přihlášky akceptujeme pouze písemně.
  2. Vložné není vratné v případě, že dojde ke stornování vzdělávací akce ze strany účastníka 5 a méně pracovních dnů před zahájením.
    
 6. MÍSTO KONÁNÍ
  Vzdělávací akce se konají v učebnách INSTITUTU CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. v centru Prahy. O místě konání informujeme účastníky vzdělávací akce v pozvánce – viz bod 1c).
   
 7. OCHRANA OSOBNÍCH DAT
  INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. vede databázi klientů s údaji nezbytnými pro zajištění služeb a nabídky vzdělávání (příjmení, jméno, adresa a u rekvalifikačních kurzů rodné číslo). Z tohoto důvodu je INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod č. 00002922/002 – jednání o smluvním vztahu, plnění smlouvy uzavřené oznamovatelem, nabízení obchodu a služeb subjektům údajů.

  INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. nesdělí osobní údaje klienta bez jeho souhlasu třetí osobě vyjma případů zaslání nabídky vzdělávání prostřednictvím zasilatelské společnosti (rovněž registrované u ÚOOÚ) nebo pokud tato povinnost nevyplývá ze zákona.

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > Košík > Přihláška k účasti na školení

© 2019 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz